فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 26، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1374

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

مصاحبه خانم آندویی، خبرنگار روزنامه كریستین ساینز مانیتور با آقای دكتر ابراهیم یزدی (٢٠/١٢/1373)، 17 فروردین 1374

5

نامه دبیركل نھضت به دبیر كمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب، 26 فروردین 1374

8

مصاحبه آقای حسین عبدالغنی خبرنگار مجله عربی الاوسط و الحیاه و بی بی سی عربی با آقای دكتر ابراهیم یزدی (1374.02.05)، 7 اردیبهشت 1374

10

بیانیه اعتراض به سیاست‌ھای خصمانه آمریكا، 11 اردیبهشت 1374

12

نامه به دبیركل سازمان ملل متحد در اعتراض به مصادره زمین‌ھای فلسطینیان در بیت‌المقدس، 4 خرداد 1374

15

اطلاعیه تسلیت به مناسبت شھادت وزیر امورخارجه جمھوری بوسنی و ھرزگوین، 10 خرداد 1374

17

مصاحبه خبرگزاری جمھوری اسلامی ایران با دكتر ابراهیم یزدی، 11 خرداد 1374

18

گزارش گرامیداشت سی و پنجمین سالروز تأسیس نھضت آزادی ایران (1374.02.25)، 13 خرداد 1374

23

ریشه‌های تاریخی تشکیل نهضت آزادی ایران و ضرورت ادامه نهضت، دکتر ابراهیم یزدی

24

گفتار آقای دکتر یدالله سحابی بر مزار مرحوم مهندس بازرگان

31

نهضت آزادی در فرآیند تحولات سیاسی، دکتر غلامعباس توسلی

33

مصاحبه روبرت فیسک خبرنگار روزنامه ایندیپندنت انگلیس با آقای دكتر ابراهیم یزدی (٠٧/٠٣/1374)، 22 خرداد 1374

36

بیانیه "تشخیص صلاحیت نامزدھای انتخاباتی با مردم است"، 27 خرداد 1374

38

در گرامی‌داشت روز تاریخی خلع ید از استعمار انگلیس، 28 خرداد 1374

41

بیانیه پیرامون اصلاحیه جدید قانون مطبوعات، 4 تیر 1374

43

بیانیه پیرامون سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه فعالیت احزاب، 6 تیر 1374

46

مصاحبه آقای هوشنگ اعلم، نماینده نشریه ایران خبر (واشنگتن) در تهران با آقای دكتر ابراهیم یزدی (٠٦/٠٤/1374)، 7 تیر 1374

49

اطلاعیه در مورد سفر آقای دكتر یزدی به آلمان، 7 تیر 1374

51

فرآیند صلح و زمینه‌ھای دموكراسی در خاورمیانه، 20 تیر 1374

52

نامه سرگشاده به رئیس جمھوری در مورد آزادی فعالیت احزاب، 31 تیر 1374

60

مصاحبه حتنم کارولین گرویتر خبرنگار روزنامه ھلندی السویر با آقای دکتر ابراهیم یزدی (١٣/٠٤/1374)، 7 مرداد 1374

62

مراسم بزرگداشت سالروز درگذشت مرحوم محمدرحیم عطایی از بنیانگذاران نھضت آزادی ایران، 8 مرداد 1374

63

زندگی‌نامه شادروان محمدرحیم عطایی

64

رحیم عطایی معلم تحلیل سیاسی، دکتر فرهاد عطایی

67

مصاحبه خبرنگار بخش فارسی رادیو بی بی سی با آقای دكتر ابراهیم یزدی، 9 مرداد 1374

71

نامه نهضت آزادی ایران به دبیركل سازمان ملل متحد در مورد حملات صربھا به بوسنی و ھرزگوین (آقای دبیركل استعفا دھید!)، 10 مرداد 1374

73

مصاحبه آقای پیتر جنینگز مفسر سیاسی و خبرگزار تلویزیون سرتاسری ای بی سی با آقای دكتر ابراهیم یزدی، 11 مرداد 1374

75

دعوت از مدیران خبرگزاری‌ھا و نشریات به مصاحبه مطبوعاتی، 25 مرداد 1374

83

بیانیه آزادی فعالیت احزاب و گروه‌ھای سیاسی در ایران "پاسخ به كمیسیون ماده ١٠"، 26 مرداد 1374

84

گزارش كنفرانس مطبوعاتی نھضت آزادی ایران در ٢٩/٠٥/1374

90

-          پیوست ١- نامه وزارت كشور به ھیئت مؤسس نھضت آزادی ایران ١٨/٠٥/1371

100

-          پیوست 2- نامه وزارت كشور به آقای دكتر یدالله سحابی ٢٢/١٢/1373

101

-          پیوست 3- نامه دبیركل نھضت به دبیر كمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب 1374.01.26، 9 شهریور 1374

102

مصاحبه خبرگزاری آسوشیتدپرس با آقای دكتر ابراهیم یزدی، 30 مرداد 1374

104

مصاحبه خبرنگار بخش فارسی رادیو سوئد با آقای دكتر ابراهیم یزدی (١٠/٠٥/1374)، 30 مرداد 1374

106

مصاحبه خبرنگار بخش فارسی رادیو بی بی سی با آقای دكتر ابراهیم یزدی (١٧/٠٥/1374)، 31 مرداد 1374

108

مصاحبه بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه با آقای دكتر ابراهیم یزدی (1374.05.17)، 31 مرداد 1374

110

اطلاعیه در مورد بیماری جناب آقای دكتر سحابی، 5 شهریور 1374

112

نامه به معاونت سیاسی ـ اجتماعی وزارت كشور در مورد سخنان آقای بادامچیان، 14 شهریور 1374

113

نامه به مدیرمسئول روزنامه منشور برادری در مورد نوشتار "گزارش ویژه"، 14 شهریور 1374

114

نامه دكتر یزدی به ریاست كل دادگاه انقلاب و درخواست لغو تعھد از آپارتمان ساختمان ٢٣٤، 22 شهریور 1374

116

نامه به مدیرمسئول نشریه ھفتگی صبح در مورد مقالات "داریوش آشوری و ایران فردا" و "ایران فردا، چرا؟"، 25 شهریور 1374

117

بیانیه پیرامون خطرات تھدیدكننده حضور نظامی آمریكا در خلیج فارس، 20 مهر 1374

119

بیانیه پیرامون انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، اعتبار نظام در گرو انتخابات آزاد و سالم، 25 مهر 1374

123

تحلیلی پیرامون حوادث اخیر دانشگاه، 13 آبان 1374

128

نامه به مدیرمسئول روزنامه اخبار در مورد مطالب آقای بادامچیان، 4 آذر 1374

134

نقد و بررسی لایحه مجازات اسلامی، 4 آذر 1374

139

مصاحبه آلن سایپرس خبرنگار نشریه فیلادلفیا اینكوایرر با آقای دكتر ابراهیم یزدی (١٩/٠٨/1374)، 4 آذر 1374

147

مصاحبه تلفنی بخش فارسی رادیو و تلویزیون سوئد با آقای دكتر ابراهیم یزدی (1374.07.28)، 4 آذر 1374

149

مصاحبه خبرنگار روزنامه دانماركی «پولیتكن دیلی» با آقای دكتر ابراهیم یزدی (١١/٠٩/1374)، 14 آذر 1374

151

مجادله نھضت آزادی ایران با رئیس كمیسیون ماده ١٠ قانون فعالیت احزاب (چرا نھضت آزادی فعالیت خود را قانونی می‌داند؟)

153

-          جوابیه نھضت آزادی به اظھارات اسدالله بادامچیان در چھره به چھره با صبح (1374.06.25)

154

-          توضیحات آقای اسدالله بادامچیان

157

-          توضیحات مجدد نھضت آزادی ایران پیرامون توضیحات آقای بادامچیان (٠٧/٠٨/1374)، 16 آذر 1374

162

مصاحبه خبرنگار رادیوی ایرانیان (در لوس‌آنجلس) با آقای دكتر ابراهیم یزدی، 23 آذر 1374

170

تبریك نھضت آزادی ایران به حزب رفاه تركیه، 27 آذر 1374

175

تسلیت نهضت آزادی ایران به جمعیت اخوان المسلمون مصر به مناسبت درگذشت محمد حامد ابوالنصر، 27 آذر 1374

176

مصاحبه نشریه گزارش ھفته با آقای دكتر ابراهیم یزدی (٣٠/٠٩/1374)، 4 دی 1374

177

نامه به مدیرمسئول روزنامه سلام در مورد درج مطالب علیه نھضت در ستون "الو سلام"، 10 دی 1374

179

بیانیه پیرامون دخالت آمریكا در امور داخلی ایران، 10 دی 1374

181

نامه به مدیرمسئول ھفته‌نامه صبح در مورد مقاله "نھضت آزادی در مدار ستون پنجم"، 16 دی 1374

182

مصاحبه نماینده خبرگزاری جمھوری اسلامی ایران با آقای دكتر یزدی (٢٥/٠٩/1374)، 16 دی 1374

183

نامه دكتر یزدی به رئیس جمھوری در مورد تھدیدات تلفنی افراد ناشناس، 20 دی 1374

192

بیانیه پیرامون مشاركت در انتخابات و تأمین حقوق و آزادیھا، 21 دی 1374

194

نامه سرگشاده به رئیس جمھوری پیرامون حمله به مراسم سالگرد مھندس بازرگان در زنجان، 23 دی 1374

200

نامه به مدیرمسئول روزنامه ایران در مورد درج مطالب علیه نھضت آزادی ایران، 26 دی 1374

201

بیانیه در آستانه نخستین سالروز فقدان بینانگذار، 1 بهمن 1374

203

اطلاعیه ارسال نشریات از طریق پست، 1 بهمن 1374

204

اطلاعیه ثبت‌نام در انتخابات مجلس پنجم، 16 بهمن 1374

205

پاسخ آقای دكتر توسلی به تحریفات ھفته‌نامه كیھان ھوایی ھمراه با خلاصه‌ای از مصاحبه خبرگزاری جمھوری اسلامی و اصل مقاله كیھان ھوایی، 21 بهمن 1374

206

پاسخ به سخنان بی‌اساس آقای مھندس بھزاد نبوی، 21 بهمن 1374

211

مصاحبه آقای غسان بن جدو، خبرنگار روزنامه عربی «الحیاه» (لندن) و بخش عربی رادیو بی بی سی با آقای دكتر ابراهیم یزدی (١١/١١/1374)، 21 بهمن 1374

213

مصاحبه سردبیر و صاحب امتیاز نشریه افتخارات ملی با آقای دكتر ابراهیم یزدی (٢٩/١١/1374)، 30 بهمن 1374

215

گزارش ملاقات و مذاكره آقای موریس كوپیتورن نماینده ویژه كمیسیون حقوق بشر با نمایندگان نھضت آزادی ایران درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، 1 اسفند 1374

217

چكیده گزارش كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد

220

مصاحبه خبرنگار آژانس خبری ژاپن با آقای دكتر ابراهیم یزدی (٠٢/١٢/1374)، 3 اسفند 1374

225

پاسخهای آقای دکتر یزدی به سوالات خبرنگار بخش عربی بی بی سی و روزنامه‌های «الرایه قطر» و «الرای العام كویت» (٠٥/١٢/1374)، 7 اسفند 1374

226

معرفی كاندیدای نھضت آزادی ایران برای پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دکتر حسن فرید اعلم، اسفند 1374

229

معرفی كاندیدای نھضت آزادی ایران برای پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دکتر غلامعباس توسلی، اسفند 1374

230

معرفی كاندیدای نھضت آزادی ایران برای پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مهندس عبدالعللی بازرگان، اسفند 1374

231

معرفی كاندیدای نھضت آزادی ایران برای پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مهندس ابوالفضل بازرگان، اسفند 1374

232

نامه به وزارت كشور و درخواست برگزاری میتینگ انتخاباتی، 11 اسفند 1374

233

دعوت نھضت آزادی ایران به گردھمایی انتخاباتی

234

جوابیه مدیرکل سیاسی وزارت کشور به آقایان فرید اعلم و بازرگان و رد درخواست برگزاری میتینگ انتخاباتی، 12 اسفند 1374

235

بیانیه ١٥ تن از نامزدھای نمایندگی پیرامون انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی، 12 اسفند 1374

236

آگھی انصراف آقایان دكتر فرید اعلم و مھندس بازرگان از شرکت در انتخابات مجلس پنجم، 13 اسفند 1374

240

اعلام انصراف آقای دكتر فرید اعلم از نامزدی نمایندگی دوره پنجم مجلس به فرمانداری تھران، 13 اسفند 1374

242

اعلام انصراف آقای مھندس ابوالفضل بازرگان از نامزدی نمایندگی دوره پنجم مجلس به فرمانداری تھران، 13 اسفند 1374

241

اعلام انصراف كاندیداھای نھضت از نامزدی نمایندگی دوره پنجم مجلس به وزارت كشور، 13 اسفند 1374

242

بیانیه پیرامون انتخابات مجلس پنجم "نھضت آزادی ایران در انتخابات شركت نمی‌كند"، 13 اسفند 1374

244

آزادی در قانون اساسی، اسفند 1374

246

تراكت گرامیداشت یاد دكتر مصدق، 14 اسفند 1374

248

پیوست:

گزارش دیده‌بان حقوق بشر/ خاورمیانه در باره ایران، مارس 1996 - اسفند 1374

249