فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 12، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1360

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

دعوت نهضت آزادی جھت شرکت در راھپیمایی ١٢ فروردین، 9 فروردین 1360

10

دعوت نهضت آزادی جھت شرکت در سخنرانی مھندس بازرگان در زنجان، 9 فروردین 1360

11

بیانیه به مناسبت روز جمھوری اسلامی، 11 فروردین 1360

12

بیانیه در مورد طرح فعالیت احزاب و جمعیت‌ھا، 12 فروردین 1360

15

بیانیه نهضت آزادی در مورد جنگ تحمیلی عراق، 15 فروردین 1360

20

اطلاعیه سازمان جوانان نھضت در رابطه با توقیف غیرقانونی روزنامه میزان و مدیرمسؤول آن، 22 فروردین 1360

24

ھشدار و اعلام خطر نھضت آزادی ایران، 23 فروردین 1360

26

دعوت مھندس بازرگان از مردم دلیر ایران برای حمایت از آزادی مطبوعات، 24 فروردین 1360

29

بیانیه سازمان زنان نھضت آزادی ایران به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زھرا(ع)، 6 اردیبهشت 1360

30

اعتراض نهضت آزادی ایران به بیانات نماینده دادستان در دادگاه امیرانتظام، 8 اردیبهشت 1360

31

بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت روز کارگر، 9 اردیبهشت 1360

33

تلگرام تسلیت نهضت آزادی ایران به خانواده بابی‌ساندز، 15 اردیبهشت 1360

36

بزرگداشت بیستمین سالگرد نھضت آزادی ایران، 18 اردیبهشت 1360

37

         - دعوت به شرکت در مراسم بیستمین سالگر تأسیس

38

         - جمعی از بنیانگزاران و اعضای نهضت آزادی ایران بر مزار آیت‌ا... طالقانی

40

         - بیانیه حضرت آیت‌الله طالقانی به مناسبت تشکیل نهضت آزادی ایران

41

         - به یاد طالقانی، عطایی، شریعتی از مؤسسین نهضت آزادی ایران

43

         - به یاد معلم انقلاب پدر طالقانی

44

         - یادی از رحیم عطایی

45

         - یادی از معلم شهید دکتر شریعتی

46

         - مصاحبه با سخنگوی نهضت آزادی ایران: نهضت آزادی ایران و دولت موقت

49

تسلیت نهضت آزادی ایران به مھندس بازرگان به مناسبت درگذشت برادر ایشان، 21 اردیبهشت 1360

70

اعلام لغو مراسم بیستمین سالگرد نھضت در بھشت زھرا، 22 اردیبهشت 1360

71

پیام نهضت آزادی ایران به یاسر عرفات به مناسبت تشدید حمالت متجاوزین اسرائیلی، 23 اردیبهشت 1360

72

پیام تبریک ھواداران شاخه مشھد به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس نھضت، 24 اردیبهشت 1360

73

تسلیت سازمان زنان نھضت  آزادی ایران به مھندس بازرگان به مناسبت درگذشت برادر ایشان، 26 اردیبهشت 1360

74

پیام تبریک ھواداران شاخه تبریز به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران، 27 اردیبهشت 1360

75

بیانیه نهضت آزادی ایران درباره اظھارات سیمای جمھوری اسلامی پیرامون «بحث آزاد»، 29 اردیبهشت 1360

76

اعلامیه شرکت نھضت در راھپیمایی ١٥ خرداد، 14 خرداد 1360

79

نامه سرگشاده مھندس بازرگان به امام (سه کلمه مخلصانه بازرگان به رھبری پدرانه انقلاب اسلامی ایران)، 16 خرداد 1360

80

بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون بحران کنونی کشور، 20 خرداد 1360

83

بیانیه احساس خطر و پیشنھادات به رھبری و دولت‌مردان و مردم، 24 خرداد 1360

86

اطلاعیه پیرامون بیانات امام در ٢٥/٣/٦٠، 27 خرداد 1360

90

اطلاعیه مھندس بازرگان به مناسبت شھادت دکتر چمران، 31 خرداد 1360

92

اطلاعیه به مناسبت شھادت دکتر چمران، 31 خرداد 1360

93

اطلاعیه سازمان جوانان نھضت به مناسبت شھادت دکتر چمران، 31 خرداد 1360

94

اطلاعیه مراسم ترحیم دکتر چمران، 4 تیر 1360

95

نامه به وزیر کشور در مورد شرایط برگزاری انتخابات، 4 تیر 1360

96

درد دل نهضت آزادی ایران با رھبر انقلاب، 4 تیر 1360

97

تلگرام مھندس بازرگان به امام خمینی در مورد فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمھوری اسلامی، 8 تیر 1360

101

بیانیه به مناسبت فاجعه انفجار در دفتر مرکزی حزب جمھوری اسلامی، 8 تیر 1360

102

تلگرام به رھبر انقلاب در مورد سخنان ایشان در ١١/٤/٦٠، 12 تیر 1360

103

اطلاعیه تکذیب شرکت نماینده نھضت در برنامه‌ریزی مراسم ١٤ اسفند، 17 تیر 1360

105

اطلاعیه عدم معرفی کاندیدا در انتخابات ریاست جمھوری و میان‌دوره ای مجلس، 17 تیر 1360

106

نامه به روزنامه کیھان در مورد مقاله «کلام آخر با بازرگان و نھضت آزادی» مندرج در ١٥/٤/٦٠، 20 تیر 1360

107

نامه به مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در مورد بمباران شھرھای لبنان، 30 تیر 1360

111

نامه به یاسر عرفات در مورد بمباران شھرھای لبنان، 30 تیر 1360

112

بیانیه به مناسبت بزرگداشت روز قدس، 6 مرداد 1360

113

نامه به روزنامه کیھان در مورد قسمت دوم مقاله «کلام آخر با بازرگان و نھضت آزادی» مندرج در ١٨/٤/٦٠، 9 مرداد 1360

114

نامه مھندس بازرگان به خبرگزاری پارس و تکذیب خبر ملاقات با آقای بنی‌صدر، 21 مرداد 1360

118

نامه امام جمعه دلیجان به نھضت و پاسخ به ایشان، 21 مرداد 1360

119

اعلامیه دوره دوم کلاس‌ھای سیاسی ـ ایدئولوژیک نهضت، شھریور 1360

120

تلگرام به رھبر انقلاب به مناسبت فاجعه انفجار در ساختمان نخست‌وزیری، 9 شهریور 1360

121

اطلاعیه به مناسبت فاجعه انفجار در ساختمان نخست‌وزیری، 9 شھریور 1360

122

تلگرام به شورای رھبری جنبش امل به مناسبت سالگرد ناپدید شدن امام موسی صدر، 9 شھریور 1360

123

اعتراضیه نمایندگان نھضت در مجلس در مورد سخنان دو تن از نمایندگان، 11 شھریور 1360

124

اطلاعیه نهضت آزادی ایران به مناسبت سومین سالروز ١٧ شھریور، 17 شھریور 1360

125

بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت دومین سالگرد رحلت آیت‌الله طالقانی، 19 شھریور 1360

127

تلگرام تسلیت به رھبر انقلاب به مناسبت رحلت آیت‌الله اشراقی، 22 شھریور 1360

131

متن تلگرام نهضت آزادی ایران به امام امت در مورد شھادت آیت‌الله مدنی، 22 شھریور 1360

132

تلگرم تسلیت به آیت‌الله منتظری به مناسبت شھادت آیت‌الله مدنی، 22 شھریور 1360

133

بیانیه به مناسبت سالگرد حمله عراق به ایران، شھریور 1360

134

تلگرام نهضت آزادی ایران به امام خمینی به مناسبت شھادت چھار تن از فرماندھان ارتش و سپاه، 8 مهر 1360

136

تلگرام نهضت آزادی ایران به نخست‌وزیر به مناسبت شھادت چھار تن از فرماندھان ارتش و سپاه، 8 مهر 1360

137

نامه به سرپرست مؤسسه اطلاعات و درخواست چاپ بیانیه «اعتراض نھضت به توطئه اطلاعات ھفتگی»، 12 مهر 1360

138

اعتراض نهضت آزادی  به توطئه اطلاعات هفتگی

139

نطق نیمه تمام قبل از دستور مھندس بازرگان در مجلس شورای اسلامی، 15 مهر 1360

140

پاسخ جناب آقای محمدرضا مهدوی کنی نخست‌وزیر به تلگراف تسلیت نهضت آزادی ایران به مناسبت فاجعه سقوط هواپیمای سی - 130، 16 مهر 1360

144

اطلاعیه به مناسبت رحلت آیت‌الله صدوقی، 9 آبان 1360

145

بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت درگذشت علامه طباطبایی، 24 آبان 1360

146

مقاله «ایران و اسلام» به قلم مھندس بازرگان، آبان 1360

147

مکاتبات مهندس بازرگان و آیت‌الله صدوقی به انضمام نامه موکلی به وکیل و جوابیه آن، 15 آذر 1360

164

         - نامه آیت‌الله صدوقی به مهندس بازرگان

166

         - پاسخ مهندس بازرگان به آقای آیت‌الله صدوقی

169

         - نامه دوم آیت‌الله صدوقی به مهندس بازرگان

171

         - پاسخ دوم آقای مهندس بازرگان به آیت‌الله صدوقی

173

         - نامه به دفتر روزنامه جمهوری اسلامی

177

         - نامه گله‌آمیز موکلی به یک وکیل

178

         - نامه تشکرآمیز وکیلی به یک موکل

182

بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت پیروزی‌ھای اخیر جبھه غرب، 21 آذر 1360

185

توضیح نهضت آزادی ایران پیرامون توطئه اخیر دشمنان انقلاب اسلامی، 5 دی 1360

186

نامه به روزنامه جمھوری اسلامی در مورد مقاله «مقدمات آشنایی با قرآن»، مندرج در 60.10.9، 12 دی 1360

189

بیانیه نهضت آزادی ایران در مورد ھفته وحدت، 17 دی 1360

191

تلگراف مھندس مهدی بازرگان به آیت‌الله منتظری در رابطه با پیام اخیر ایشان به مناسبت ھفته وحدت، 20 دی 1360

193

پاسخ به اطلاعات پیرامون مکتوب ھفته، 17 دی 1360

195

توضیح نهضت آزادی ایران پیرامون مکتوب هفته اطلاعات

196

نامه به وزیر کشور و درخواست آئین‌نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و اقدام جھت صدور پروانه برای نھضت، دی 1360

211

نامه به دادسرای شھرستان تھران و اعلام جرم علیه روزنامه اطلاعات، 6 بهمن 1360

212

نهضت آزادی ایران توطئه دشمنان انقلاب اسلامی را در آمل محکوم می‌کند، 8 بهمن 1360

213

پاسخ به روزنامه‌ھای کیھان و جمھوری اسلامی، 15 بهمن 1360

214

بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی را حراست کنیم، 15 بهمن 1360

221

نامه نهضت آزادی ایران  به دفتر ریاست جمهوری و درخواست ملاقات با رئیس جمھور، 20 بهمن 1360

229

شورای انقلاب و دولت موقت از زبان مھندس بازرگان، 22 بهمن 1360

230

نامه پنج تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو نهضت به رئیس مجلس در مورد سخنان دادستان انقلاب اسلامی در نماز جمعه، 24 بهمن 1360

257

اعلام برنامه نھضت در ھفته بزرگداشت سومین سالگرد پیروزی انقلاب، 3 اسفند 1360

259

نامه به سردبیر نشریه آینده‌سازان در مورد مقاله «چرا بازرگان نخست‌وزیر شد؟»، 15 اسفند 1360

260

بیانیه به مناسبت درگذشت آیت‌الله ربانی شیرازی، 18 اسفند 1360

362

نامه به محمد هاشمی رفسنجانی مدیرعامل سازمان صدا و سیما در مورد پخش برنامه «گفتگوی مسئولان زندان با آقای غضنفرپور»، 22 اسفند 1360

263

بیانیه به مناسبت ٢٩ اسفند سالگرد ملی شدن صنعت نفت، اسفند 1360

264

ضمائم:

مطالب مختلف در مورد توقیف روزنامه میزان و بازداشت دکتر رضا صدر، اعتراض شخصیت‌های مملکتی به توقیف روزنامه میزان و بازداشت دکتر رضا صدر

269

         - اعتراض روحانیت متعهد به توقیف روزنامه میزان و بازداشت دکتر رضا صدر

271

         - اطلاعیه شماره 1، پاسخ روزنامه میزان به مصاحبه بازپرس ویژه (مطبوعات)

273

         - نامه  شورای سردبیری میزان به هیأت رسیدگی شکایات و حل اختلاف مسئولان مملکتی

277

         - متن تلگراف سردبیر روزنامه میزان به بازپرس شعبه سوم ویژه دادسرای دیوان عالی کشور

279