فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 202، خرداد 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

از 30 خرداد 60 تا خرداد 65

1

جمهوری اسلامی باز هم در تدارک یک تعرض نظامی دیگر

1

شکاف درون هیأت حاکمه عمیق‌تر میشود

1

بحران اقتصادی و چشم‌انداز درهم‌فروپاشی کامل صنایع

1

شوراهای اسلامی کار چه اهدافی را دنبال می‌کنند

1

راه کارگر بمثابه سخنگوی بورژوازی لیبرال

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون ازسرگیری برنامه‌های عادی رادیو "صدای فدائی"

8

یادداشتهای سیاسی

2- تشدید جو سرکوب به بهانه "بدحجابی"

25

یاد فدائی کبیر رفیق امیرپرویز پویان گرامی باد!

26

یادداشتهای سیاسی

1- سربازگیری اجباری، آخرین تلاش رژیم در بسیج نیرو

26

یادواره شهدای سازمان

26

بیاد شاعر و هنرمند انقلابی توده‌ها فدائی شهید رفیق سعید سلطانپور

26