فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، ضمیمه شماره 81، 1 آذر 1369

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

گفتگو درباره خط مشی سیاسی سازمان

میزگرد با شرکت:

         - ف. تابان (عضو شورای مرکزی و مسئول گروه تدارک اسناد)

         - سیامک بهزادی (عضو شورای مرکزی و سردبیر نشریه اکثریت)

         - ن. برزو

         - قربانعلی عبدالرحیم‌پور

         - مهدی فتاپور

1