فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، شماره 70، 1 آذر 1368

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

دیوار جدایی فرو می‌ریزد

1

سیاست خارجی رفسنجانی در تعرض حزب‌الهی‌های افراطی

1

صدام، مسئول مستقیم بن‌بست مذاکرات صلح

1

توده مهاجرین وجه‌المصالحه نیستند

1

بزرگداشت انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر

1

رژیم با زبان بی‌قانونی و گلوله با دانشجویان حرف می‌زند

3

پیگرد و ارعاب و اعدام تحت نام مبارزه با اعتیاد

3

فدایی خلق دکتر منصور استاد دانشکده دامپزشکی بنام قاچاقچی بدار آویخته شد

3

جهان در پرتو نواندیشی و نوسازی

         سوسیالیسم و تمدن معاصر

6

         آیا ارزش‌های "عموم بشری" و "مبارزه طبقاتی" دو مفهوم ناسازگارند

7

نظام آموزشی کشور در ورطه بحران

8

به برنامه‌های رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

8

نگاهی به وضع بهداشت و درمان کشور

9

دلوروس اسباروری زن قهرمان اسپانیا درگذشت

10

یک میلیارد انسان گرسنه

10

ترکمن صحرا، زیر ستم رژیم آخوندی

11

ساختار نیروهای مسلح باید دمکراتیک و واحد باشد

11

اصلاح قانون کار به سود دولت و کارفرما

12

آلمان دمکراتیک: تغییرات اساسی بدست مردم

12

لبنان: امیدهای تازه

12