اعلامیه‌ها و بیانیه‌های گوناگون
22 اسفند 1341 دستگیری سیدمحمود طالقانی
دستگیری قاتل محمد مسعود
01 اسفند 1313 دستور مموعیت زبان‌های ترکی و کردی، وزارت جنگ، ارکان حرب کل قشون
دعاوی رجوی راجع به اطفال، جمعی از اعضا سابق مجاهدین خلق ایران با پروسه رمادی، 15 امضا
آذر 1374 دعوت از آقای مسعود رجوی مسئول شورای مقاومت مجاهدین برای مناظره و رویاروئی علنی، کریم حقی
01 اسفند 1373 رجوی اخبار متحدین خود را نیز جعل می‌کند، هواداران مجاهدین خلق ایران – سوئد
31 فروردین 1373 رجوی در اروپا با رژیم جمهوری اسلامی مشغول مبارزه است یا با اعضاء سابق خود؟، هادی شمس حائری
24 اسفند 1374 رجوی نیروهایش را برای عملیاتی بزرگتر از عملیات سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی فرامیخواند، هیئتی از اعضای جداشده سازمان مجاهدین
21 آذر 1373 زمینه‌سازی ترور از سوی رجوی علیه جان ناراضیان، هادی شمس حائری
22 بهمن 1373 سالگرد انقلاب بهمن ماه 57 بر مردم آزاده ایران مبارک باد! ، هواداران مجاهدین خلق ایران – سوئد
11 اسفند 1372 ساواک رجوی فعال میشود، هادی شمس حائری
08 اسفند 1372 سرنوشت رقت بار کودکان، هادی شمس حائری
نیمه دوم تیر 1373 سوءاستفاده سردمداران "شورای ملی مقاومت"!! از قیام تاریخی 30 تیر 1331، هواداران مجاهدین خلق ایران – فرانسه
19 مهر 1373 سوءاستفاده های مسئولین "شورای ملی مقاومت" از اطفال معصوم، هادی شمس حائری
28 دی 1374 شهادت جمعی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق در حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، هیئتی از اعضای جداشده سازمان مجاهدین
11 فروردین 1373 ضرورت اتخاذ موضع مسئولانه در رابطه با تشکیل اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد، هواداران مجاهدین خلق ایران – سوئد
11 بهمن 1374 ضرورت تحریم کامل نمایش انتخابات فرمایشی مجلس پنجم رژیم ارتجاعی بر ایران، هواداران مجاهدین خلق ایران – سوئد
20 بهمن 1374 عالی جناب موریس دان بی کاپیتورن، هیئتی از اعضای جداشده سازمان مجاهدین مقیم هلند
05 آذر 1374 عالیجناب موریس دان بی کاپیتورن، علی رضوانی، عضو شورای مرکزی سابق سازمان مجاهدین خلق ایران
26 اسفند 1328 عریضه سرگشاده قوام‌السلطنه به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، احمد قوام
09 آبان 1373 فراخوان به سازمان های مدافع حقوق بشر، مطبوعات و رسانه های خبری
19 مهر 1373 فراخوان و استمداد از وجدانهای بیدار و آزاده، هواداران مجاهدین خلق ایران – فرانسه
07 آذر 1373 قتل سعیدی سیرجانی پاسخ ارتجاع حاکم به نامه اعتراضی نویسندگان در داخل ایران، هواداران مجاهدین خلق ایران – سوئد
15 آبان 1373 قتل و کشتار مردم بیگناه و تحت ستم ایران را، حکومت ملایان جنایتکار با مصوبه ای جنبه قانونی میدهند، هواداران مجاهدین خلق ایران – امریکا و کانادا
22 اسفند 1324 کشته شدن کسروی ما را در مبارزه دلیرتر میگرداند، جمعیت آزادگان – کوشاد تهران
21 فروردین 1373 کمال رفعت صفائی از میان ما رفت، جمعی از هواداران سابق سازمان مجاهدین خلق ایران
فروردین 1373 کمال رفعت صفائی درگذشت، کانون نویسندگان ایران (در تبعید)
26 خرداد 1373 گرامی باد سالگرد 30 خرداد سرآغاز پایداری خلق قهرمان ایران در برابر استبداد و ارتجاع، هواداران مجاهدین خلق ایران – سوئد
19 بهمن 1373 گرامی باد سالگرد شهادت سردار خیابانی و مجاهد خلق اشرف ربیعی، هواداران مجاهدین خلق ایران – سوئد
04 شهریور 1373 گرامی باد یاد همه شهدای راه آزادی، هواداران مجاهدین خلق ایران – سوئد
نیمه اول مهر 1373 گزارش به خلق، تعدادی از اعضای قدیمی و مستعفی سازمان مجاهدین خلق
15 شهریور 1373 گزارش مستند از زندانها و روابط درونی فرقه مذهبی رجوی مرتجع، تعداد از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق اسپانیا – مادرید
11 خرداد 1373 گزارشی از دادگاه انهدام خانواده، هادی شمس حائری
15 آذر 1374 ما از تمام پویندگان راه آزادی و از مدافعان حقوق بشر و حقوق کودکان درخواست یاری و کمک دارم، جمعی از اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران – پاریس
14 اسفند 1358 ما و شرکت مستقیم مارکسیست – لنینیست ها در انتخابات، اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
15 خرداد 1313 متحدالمآل درباره زبان ترکی، رئیس معارف و اوقاف ایالت غربی آذربایجان تقی رهبر
16 فروردین 1374 مرتجعین جنایتکار حاکم بر ایران، یکبار دیگر تظاهرات برحق مردم بپاخاستۀ میهنمان را به خاک و خون کشیدند، هواداران مجاهدین خلق ایران – امریکا و کانادا
شهریور 1321 مرده باد متفقین، صلیب شکسته
آذر 1372 مسئولیت مرگ سعیدی سیرجانی با رژیم اسلامی است، جنبش روشنفکری ایران
04 آبان 1373 نامه به آقای دان برتون و آقای روبرت تریسلی، هواداران سینه چاک!! "شورای ملی مقاومت" در کنگره امریکا، پرویز
28 آبان 1373 نامه به خانم فریبا هشترودی، پرویز
30 آبان 1373 نامه به خانم مرضیه، پرویز
28 مرداد 1342 نامه به شاه برای تقاضای عفو طیب حاج رضائی، حسن بهبودگر
22 خرداد 1356 نامه دکتر کریم سنجابی، دکتر شاهپور بختیار و داریوش فروهر به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
21 آبان 1374 نامه سرگشاده جمعی از هواداران سابق مجاهدین به: مسئولین کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، جمعی از هواداران سابق سازمان مجاهدین خلق ایران در نروژ
07 شهریور 1373 نامه سرگشاده، مهناز منیرزاده
02 آذر 1374 نامه شرح حال غم انگیز اعضای رها شده از سازمان مجاهدین خلق در تبعیدگاه رمادی عراق، هادی شمس حائری
نوار صوتی آقای حسینعلی منتظری درباره کشتار 1367
20 بهمن 1358 هزار و هشتصد انقلابی زندانی، جمعی از زندانیان سیاسی
22 فروردین 1373 یاد کمال گرامی باد!