کتاب‌های گوناگون
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 17
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 18
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 19
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 20
اردیبهشت 1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد اول، بخش اول
اردیبهشت 1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد اول، بخش دوم
اردیبهشت 1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد اول، بخش سوم
دی 1362 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد دوم
1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد سوم
1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد چهارم
1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد پنجم
1365 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد ششم
1366 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد هفتم
1369 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد هشتم
1377 کتاب زندان، ناصر مهاجر، جلد اول
1380 کتاب زندان، ناصر مهاجر، جلد دوم
دی 1334 کتاب سیاه، تیمور بختیار
1358 کتاب کودکان و نوجوانان – 3، قصه – شعر – مقاله – تحقیق – نقد و بررسی، علی‌اشرف درویشیان
1382 کتاب مرتضی کیوان، به کوشش شاهرخ مسکوب
1367 کتاب نارنجی، گزارش‌های سیاسی وزارت خارجۀ روسیه تزاری دربارۀ انقلاب مشروطه ایران، به کوشش احمد بشیری، جلد 1، چاپ دوم
1366 کتاب نارنجی، گزارش‌های سیاسی وزارت خارجۀ روسیه تزاری دربارۀ انقلاب مشروطه ایران، به کوشش احمد بشیری، جلد 2، چاپ اول
کتاب‌شناسی زندان، منیره برادران
تابستان 1365 کتابشناسی عمومی تاریخ سیاسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی، دکتر علیرضا ازغندی
تیر 1359 کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
خرداد 1358 کدوم کتابو بخونم؟، نوشته‌ی مراد گل‌مرادی
کردستان و شیخ عزالدین حسینی
شهریور 1358 کردستان: توطئه های ابرقدرتها و مواضع نیروهای سیاسی، اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
بهار 1389 کردها و فرقۀ دموکرات آذربایجان، گزارش‌هایی از کنسولگری آمریکا در تبریز، دی 1323 – اسفند 1325، مترجم: کاوه بیات
01 آبان 1358 کرنش به رویزیونیسم و سوسیال امپریالیسم، کنفرانس وحدت در راه آزادی طبقه کارگر
20 شهریور 1394 کرنولوژی صعود و سقوط کومه له، محمد جعفری
کشتار تابستان 1367، یرواند آبراهامیان
شهریور 1343 کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
بهار 1359 کمونیزم و ارزشهای انسانی، موریس کورنفورت، ترجمۀ ج. نوائی
کمونیسم چیست؟ گفتگوی دانش آموز و دانشجو
شهریور 1375 کمیته‌های کارخانه در انقلاب روسیه، شکوفا دشتستانی، شراره گرامی، کهزاد معین
19 آبان 1377 کوششی در راه تحول اندیشه و عمل، حسن ماسالی
اسفند 1357 کی برمی گردی دادش جان؟، علی اشرف درویشیان
تابستان 1381 گاه‌شمار سیاست خارجی ایران از دی ماه 1356 تا مرداد ماه 1367، دکتر بهرام نوازنی
تابستان 1373 گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
1377 گرامی باد خاطره ی جانباختگان خلق، رفیق شهید حمید اشرف، بمناسبت سی امین سالگرد حماسه سیاهکل، باز نشر 1394
16 آبان 1359 گروگان گیری خمینی، رابرت دریفوس، ترجمه و ویرایش دکتر فرهاد زرگر
مرداد 1399 گرهگاهی تاریخی، مصافی عظیم! به مناسبت صد سالگی تأسیس حزب کمونیست ایران، امید بهرنگ
فروردین 1387 گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی، سال 1386، کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
18 تیر 1387 گزارش سالیانه وضعیت دانشجویان در ایران از تیر 1386 تا خرداد 1387، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی
بهمن 1378 گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
07 تیر 1367 گزارش میخائیل گارباچف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی در نوزدهمین کنفرانس سراسری حزب کمونیست اتحاد شوروی
1371 گزارش‌های محرمانه شهربانی (26 – 1324) جلد اول، مجید تفرشی – محمود طاهر احمدی
1371 گزارش‌های محرمانه شهربانی (28 – 1327) جلد دوم، مجید تفرشی – محمود طاهر احمدی
گزارشی کوتاه از کارخانجات صنایع فولاد "شهرک صنعتی مبارکه"، گروه مطالعات اجتماعی و کارگری