کتاب‌های گوناگون
1356 سیری در اندیشۀ سیاسی کسروی، حجت‌الله اصیل
1379 سیستم جنایت‌کار، اسناد دادگاه میکونوس، ترجمه: مهران پاینده، عباس خداقلی، حمید نوذری
1328 شرح کامل جریان جلسه محاکمه بقائی در بهداری زندان شهربانی، ضمیمه روزنامه الهام، اکبر مرادی
1375 شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد نخست
1377 شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد دوم
شصت سال صبوری و شکوری، 118 روز در نوفل لوشاتو، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد سوم
تابستان شصت سال صبوری و شکوری، از تولد تا هجرت، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد اول
شصت سال صبوری و شکوری، هجده سال در غربت: 1339 - 1357، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد دوم
تابستان 1357 شعر برای بیداری، غلامحسین متین
آذر 1325 شکست احزاب سیاسی در انتخابات دورۀ چهاردهم، پیشه‌وری کیست؟؟ نتیجۀ واقعۀ آذربایجان چیست؟؟، فدائی علوی
مرداد 1388 شکست، آلکساندر فادیف، ترجمه رضا شلتوکی
شکنجه و تیرباران افسران آزادیخواه، محمدحسین معزی
شناخت سازمان‌های چپ در ایران، جلد 2، سازمان انقلابیون کمونیست – اتحادیه کمونیست‌های ایران (سربداران) – حزب کمونیست ایران (م.ل.م)
پاییز 1381 شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی، جلد 1
پاییز 1383 شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی، جلد 2
1358 شوراها و نیروهای مترقی، سازمان اتحاد چپ
1381 شوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه‌های کارگری در ایران، 1320-1285، جلیل محمودی و ناصر سعیدی
شیوه‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ایران، محمود خلیلی
1373 صورت جراید ایران و جرایدی که در خارج ایران به زبان فارسی طبع شده است، ه. ل. رابینو، تصحیح و حواشی: سیدفرید قاسمی
اسفند 1357 صورت مذاکرات شورای انقلاب، اسفند 1357
فروردین 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، فروردین 1358
اردیبهشت 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، اردیبهشت 1358
خرداد 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، خرداد 1358
تیر 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، تیر 1358
مرداد 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، مرداد 1358
شهریور 1358 صورت مذاکرات شورای انقلاب، شهریور 1358
1357 طبقۀ کارگر ایران (بررسی شرایط زندگی، اختناق و مبارزۀ آنان)، کمیته ضداختناق در ایران، ترجمه فرهاد نعمانی
28 اردیبهشت 1401 طرح بحثی پیرامون سیر گفتمانی ما از آغاز تا امروز، انتشار اینترنتی، بهزاد کریمی
26 خرداد 1370 طرح پیشنهادی برای نزدیکی نظری و عملی نیروهای چپ دموکرات ایران در راستای ایجاد تشکُل سیاسی واحد
طرحی در باره اصلاحات ارضی، ب-پارسا
طعم مرگ و مارمولک در زندان مخفی اهواز، یوسف عزیزی بنی‌طرف
بهار 1359 طلوع ستمکشان (داستان بلند)، غلامحسین طوسی
شهریور 1388 عروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران!، البرز دماوندی
07 آبان 1357 علل ضعف تاریخی بورژوازی ایران، علی اکبر اکبری
علم اخلاق از دیدگاه مارکسیسم – لنینیسم، ا. شیشکین، ترجمه: مهیار
علیه فراموشی، بررسی تجربه‌ی کمیسیون‌های حقیقت و دادخواهی، منیره برادران
شهریور 1356 غارتگری و توطئه امپریالیسم امریکا و اعدام انقلابی مستشاران و جاسوسان امریکائی، فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در فرانسه
فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان 1367 ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران
04 آبان 1357 فرآیند تاریخی و روابط اجتماعی - تولیدی، محمدرضا زمانی
1355 فراماسونری در ایران «از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایران»، محمود کتیرائی، چاپ دوم
1375 فرقۀ جمهوری انقلابی ایران (گروه نخستین دکتر ارانی) و فرقۀ انقلابی ایران، اسنادی چند: 1307 – 1305، خسرو شاکری
فرماسیون‌های اقتصادی ماقبل سرمایه‌داری، کارل مارکس
زمستان 1358 فرمانروائی بریتانیا در هندوستان و...، کارل مارکس
1375 فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
فریاد یک معلم طغیانگر، نامه های زندان از فرزاد کمانگر، گردآوری جمال کمانگر و رضا کمانگر
30 بهمن 1357 فریادی از کردستان، ترجمۀ محمد مرتضائی
اسفند 1394 فمینیسم و روش‌شناسی، ساندرا هاردینگ، ترجمه: گروه ترجمه‌ی متون فمینیستی
فیلسوفان و مشاهیر جهان بزبان ساده، شماره 6، مارکس
1359 قاچاق، علیرضا شفیعی، مجموعه داستان برای کودکان و نوجوانان
قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی