کتاب‌های گوناگون
19 آذر 1390 جنایت بی عقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، بخش اول: دهه 60، عدالت برای ایران
جنبش انقلابی فارک، کانون مدافعان حقوق کارگر
1381 جنبش دانشجویی تبریز (به روایت اسناد و خاطرات)، رحیم نیک‌بخت
1383 جنبش دانشجویی در دو دهه 1320 و 1330، ابراهیم یزدی
پاییز 1358 جنبش کارگری جهان در صد سال پیش، فردریش انگلس، برگردان انتشارات سوسیالیزم (بیژن)
بهمن 1390 جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران، نقد مواضع نشریه حقیقت، م. دامون
1380 جنگ داخلی در فرانسه، 1871، کارل مارکس، ترجمه باقر پرهام
1356 جنگ داخلی در فرانسه، کمون پاریس، مارکس – انگلس – لنین
پاییز 1394 جهان نفت در جهان مارکس، سیروس بینا
شهریور 1347 جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو، منوچهر هزارخانی
زمستان 1358 چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد، نوشته‌هایی از پیشگامان انقلاب اکتبر درباره‌ی چگونگی پیروزی نخستین انقلاب کارگری دنیا
20 مهر 1396 چمدانی کوچک در کمدی قدیمی، ابوالفضل محققی
بهار 1360 چند اثر از آودیک ایساهاکیان، ترجمه کانون فرهنگی ارمنی
21 آبان 1358 چند سؤال از حزب توده، ک. آرش
چند مبحث در اقتصاد سیاسی، رزا لوگزامبورگ
چند مقاله از لنین، استالین، مائو، حزب کار آلبانی
تیر 1391 چنین گفت میرحسین، مجموعه سخنرانی‌ها، گفتگوها، بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های میرحسین موسوی، از بهمن 1387 تا اسفند 1389
مهر 1359 چه کرده‌اند و چرا؟ دومین خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران، مهرماه 1359، ناریا
29 شهریور 1361 چه کسانی از جنگ ایران و عراق بهره می جویند؟، انتشارات آزادی ایران
چهار مقاله از لنین: - انحلال‌طلبان افشاء میشوند، - مبارزه برای مارکسیسم، - از سخنرانی در اولین کنگرۀ سراسری دربارۀ آموزش و پرورش، - سخنرانی در دومین کنگرۀ سراسری معلمان انترناسیونال
پاییز 1363 چهارده ماه در خارک (یادداشتهای روزانه زندانی)، کریم کشاورز
چهره‌های سیمون ماشار، انجمن تئاتر ایران
1326 حاجی میرزا عبدالرحیم طالبوف، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی
زمستان 1358 حادثه در کارگاه مرکزی، قاضی ربیحاوی
1382 حدیث تشنه و آب، روایت کاملی از سایه‌روشن‌های کانون نویسندگان ایران، قتل‌های زنجیره‌ای، اتوبوس ارمنستان و...، منصور کوشان
دی 1358 حرفهای بچه‌های بهرنگ، شمارۀ اول، دیسفان
حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
حقایقی از توطئه پاوه تا "فتح" مهاباد 2، در کردستان چه‌ها که شنیدیم!، جمعیت آزادی
حقایقی از توطئه پاوه تا مهاباد، جمعیت آزادی
1327 حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، میرزا مصطفی خان
15 اسفند 1375 حقیقت ساده، خاطراتی از زندانهای زنان جمهوری اسلامی ایران، متن اصلاح شده توسط خانم منیره برادران
اسفند 1358 حماسۀ ویتنام رسوایی آمریکا، م. بنیامین
مرداد 1390 حمید اشرف، آمیزه سرود و فلز، تیمور پیروانی
دی 1378 خائنی که از نو باید شناخت، نگاهی به «کتاب عبور از بحران» به قلم هاشمی رفسنجانی، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی
مهر 1379 خاطرات آلبرت سهرابیان، برگی از جنبش کارگری کمونیستی ایران، آلبرت سهرابیان
دی 1379 خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری
02 دی 1377 خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، سال 1360 - 1363
1397 خاطرات تقی کی‌منش، 1357 – 1301، به اهتمام: بهروز مطلب‌زاده
1370 خاطرات دوران سپری شده (خاطرات و اسناد یوسف افتخاری) 1299 تا 1329، به کوشش کاوه بیات – مجید تفرشی
خاطرات زندان، مهناز قِزِلّو
تابستان 1372 خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای
1378 خاطرات سیدمحمدعلی جمالزاده
1375 خاطرات شاپور بختیار نخست وزیر ایران (1357)، حبیب لاجوردی
1368 خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول، ویلهلم لیتن
تابستان 1371 خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد اول
تابستان 1371 خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد دوم
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
تابستان 1376 خاطرات منصور رفیع‌زاده، آخرین رئیس شعبه ساواک در امریکا، ترجمه اصغر گرشاسبی
بهار 1378 خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
اردیبهشت 1373 خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیراحمدی، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد