کتاب‌های گوناگون
تراژدی استالینیسم در ایران، عبدی کلانتری
تروتسکیسم (تزی ضدانقلابی) علیه لنینیسم، رستاخیز سیاهکل در خدمت جنبش انقلابی مسلحانه خلقهای ایران
مهر 1374 تروریسم دولتی ولایت فقیه، پرویز دستمالچی
1400 تروریسم علیه کوردستان (کوردها، قربانیان تاریخی تروریسم ایرانی)، چاپ سوم، صدیق بابایی
1380 تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران، فاطمه حافظیان
1370 تشکیلات فراماسونری در ایران با اسامی و اسناد منتشر نشده، حسین میر
23 مرداد 1358 تصرف ستاد چریکهای فدائی خلق، روزنامه اطلاعات
بهار 1359 تصویر صمد، مجموعه طرح و کارتون از: م. پولاد
24 آذر 1362 تفسیرهای رادیو مسکو درباره حوادث ایران، شماره 3
24 بهمن 1399 توضیح در مورد حذف کتاب‌های آقای ادیک باغداساریان از سایت
12 اسفند 1395 توضیح درباره حذف کتاب حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، نوشته قاسم نورمحمدی
12 آذر 1399 توضیح درباره حذف کتاب‌های آقای مراد دلاشوب از سایت
08 اسفند 1367 توطئه بین‌المللی و تعقیب و آزار سلمان رشدی، نشریه کارگر انقلابی، ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا
پاییز 1379 توقیف مطبوعات ایران در گذر زمان از 1202 ه. ش. تاکنون، بیژن خاکپور
بهار 1378 جُنگی در باره زندگی و آثار بیژن جزنی
جامعه‌شناسی روستای ایران، خسرو خسروی
پاییز 1397 جای پای مردم شوریده، گفت‌ونشست با تراب حق‌شناس، برزو نابت، چاپ دوم
1382 جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی – سیاسی ایران، از روی کار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی (1357 – 1320)، رسول جعفریان، چاپ چهارم
1372 جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی، سیمین فصیحی
اردیبهشت 1395 جزوه زنان کارگر، تاریخچه مبارزاتی زنان کارگر جهان و ایران، سحر صبا
زمستان 1379 جلال آل احمد به روایت اسناد ساواک، چاپ اول، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
02 فروردین 1361 جمهوری 1946 کردستان، ویلیام ایگلتون جونیور، ترجمه سید محمد صمدی
جمهوری جهل و خون اسلامی و خیمه شب بازی "انقلاب اسلامی"، خاطرات زندان دهه 1360، بهروز قره داغی
19 آذر 1390 جنایت بی عقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، بخش اول: دهه 60، عدالت برای ایران
جنبش انقلابی فارک، کانون مدافعان حقوق کارگر
1377 جنبش جنگل و میرزاکوچک‌خان، خاطرات میراحمد مدنی، عضو شورای اتحاد اسلام و مدیر روزنامه پرورش، به کوشش سیدمحمدتقی میرابوالقاسمی
1381 جنبش دانشجویی تبریز (به روایت اسناد و خاطرات)، رحیم نیک‌بخت
1381 جنبش دانشجویی تبریز (به روایت اسناد و خاطرات)، رحیم نیکبخت
1383 جنبش دانشجویی در دو دهه 1320 و 1330، ابراهیم یزدی
پاییز 1358 جنبش کارگری جهان در صد سال پیش، فردریش انگلس، برگردان انتشارات سوسیالیزم (بیژن)
بهمن 1390 جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران، نقد مواضع نشریه حقیقت، م. دامون
اسفند 1358 جنگ بزرگ، از مدرسه امیریان...، نادر ابراهیمی
1380 جنگ داخلی در فرانسه، 1871، کارل مارکس، ترجمه باقر پرهام
1356 جنگ داخلی در فرانسه، کمون پاریس، مارکس – انگلس – لنین
پاییز 1394 جهان نفت در جهان مارکس، سیروس بینا
شهریور 1347 جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو، منوچهر هزارخانی
زمستان 1358 چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد، نوشته‌هایی از پیشگامان انقلاب اکتبر درباره‌ی چگونگی پیروزی نخستین انقلاب کارگری دنیا
20 مهر 1396 چمدانی کوچک در کمدی قدیمی، ابوالفضل محققی
بهار 1360 چند اثر از آودیک ایساهاکیان، ترجمه کانون فرهنگی ارمنی
21 آبان 1358 چند سؤال از حزب توده، ک. آرش
چند مبحث در اقتصاد سیاسی، رزا لوگزامبورگ
چند مقاله از لنین، استالین، مائو، حزب کار آلبانی
تیر 1391 چنین گفت میرحسین، مجموعه سخنرانی‌ها، گفتگوها، بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اطلاعیه‌ها و پیام‌های میرحسین موسوی، از بهمن 1387 تا اسفند 1389
مهر 1359 چه کرده‌اند و چرا؟ دومین خطاب به سومین کنگره حزب توده ایران، مهرماه 1359، ناریا
29 شهریور 1361 چه کسانی از جنگ ایران و عراق بهره می جویند؟، انتشارات آزادی ایران
چهار مقاله از لنین: - انحلال‌طلبان افشاء میشوند، - مبارزه برای مارکسیسم، - از سخنرانی در اولین کنگرۀ سراسری دربارۀ آموزش و پرورش، - سخنرانی در دومین کنگرۀ سراسری معلمان انترناسیونال
پاییز 1363 چهارده ماه در خارک (یادداشتهای روزانه زندانی)، کریم کشاورز
1363 چهارمین سال جنگ...، د. کاساتکین، و. اوشاکوف
چهره‌های سیمون ماشار، انجمن تئاتر ایران
1326 حاجی میرزا عبدالرحیم طالبوف، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی