رفتن به محتوای اصلی
نشریه کار شماره 1 تا 60

توضیح:

در خرداد ماه 1359 انشعابی در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران صورت گرفت و این سازمان به دو سازمان جدا از هم تبدیل شدند که بعدها به اکثریت و اقلیت معروف گشتند. پس از آن، یعنی از شماره 61 به بعد نشریه کار هم‌زمان توسط هر دو سازمان منتشر می‌شد. به همین دلیل شماره های 1 تا 60 جداگانه طبقه‌بندی می‌شوند.

فهرست مطالب کار شماره‌های 1 تا 60 بهمن 1399
کار، شماره 1 19 اسفند 1357 فهرست
کار، شماره 2 24 اسفند 1357 فهرست
کار، شماره 3 02 فروردین 1358 فهرست
کار، شماره 4 09 فروردین 1358 فهرست
کار، شماره 5 16 فروردین 1358 فهرست
کار، شماره 6 23 فروردین 1358 فهرست
کار، شماره 7 30 فروردین 1358 فهرست
کار، شماره 8 06 اردیبهشت 1358 فهرست
ویژه اول ماه مه، روز جهانی کارگر 10 اردیبهشت 1358 فهرست
کار، شماره 09 13 اردیبهشت 1358 فهرست
کار، شماره 10 20 اردیبهشت 1358 فهرست
کار، شماره 11 27 اردیبهشت 1358 فهرست
کار، شماره 12 03 خرداد 1358 فهرست
کار، شماره 13 10 خرداد 1358 فهرست
کار، شماره 14 17 خرداد 1358 فهرست
کار، شماره 15 24 خرداد 1358 فهرست
کار، شماره 16 31 خرداد 1358 فهرست
کار، شماره 17 07 تیر 1358 فهرست
کار، شماره 17، ضمیمه 11 تیر 1358 فهرست
کار، شماره 18 14 تیر 1358 فهرست
کار، ویژه کردستان 18 تیر 1358 فهرست
کار، شماره 19 21 تیر 1358 فهرست
کار، شماره 20 28 تیر 1358 فهرست
کار، شماره 21 01 مرداد 1358 فهرست
کار، شماره 22 04 مرداد 1358 فهرست
کار، شماره 23 08 مرداد 1358 فهرست
کار، شماره 24 11 مرداد 1358 فهرست
کار، ویژه خلقها 11 مرداد 1358 فهرست
کار، شماره 25 15 مرداد 1358 فهرست
کار، شماره 26 18 مرداد 1358 فهرست
کار، شماره 27 22 مرداد 1358 فهرست
کار، شماره 28 25 مرداد 1358 فهرست
کار، شماره 29 29 مرداد 1358 فهرست
کار، شماره 30 12 شهریور 1358 فهرست
کار، شماره 31 19 شهریور 1358 فهرست
کار، شماره 32 26 شهریور 1358 فهرست
کار، شماره 33 09 مهر 1358 فهرست
کار، شماره 34 07 آبان 1358 فهرست
کار، شماره 35 21 آبان 1358 فهرست
کار، شماره 36 05 آذر 1358 فهرست
کار، شماره 37 21 آذر 1358 فهرست
کار، شماره 38 28 آذر 1358 فهرست
کار، شماره 39 05 دی 1358 فهرست
کار، شماره 40 12 دی 1358 فهرست
کار، شماره 41 19 دی 1358 فهرست
کار، شماره 42 26 دی 1358 فهرست
کار، شماره 43 03 بهمن 1358 فهرست
کار، شماره 44 10 بهمن 1358 فهرست
کار، شماره 45 17 بهمن 1358 فهرست