کتاب‌های زندان

عملیات
تابستان 1377
...و در اینجا دختران نمی‌میرند، شهرزاد
زمستان 1391
جنبش دادخواهی از چشم‌انداز رهایی بخش
پاییز 1363
چهارده ماه در خارک (یادداشتهای روزانه زندانی)، کریم کشاورز
12 شهریور 1390
"حافظه جمعی" و یادها، بمناسبت سومین دهه ی اعدام رفقا حسین چرخیان، حسین غلامی، مهرداد گرانپایه
15 اسفند 1375
حقیقت ساده، خاطراتی از زندانهای زنان جمهوری اسلامی ایران، متن اصلاح شده توسط خانم منیره برادران
خاطرات زندان، مهناز قِزِلّو
مرداد 1352
خاطرات یک چریک در زندان، چریکهای فدائی خلق
تیر 1378
خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی، دکتر رضا غفاری
بهار 1397
درها و دیوارها، خاطراتی از زندان اوین، جلد اول، حمید آزادی
روانشناسی شکنجه، بحثی پیرامون ارشاد و تواب‌سازی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران
بهمن 1380
زیر بوته لاله‌عباسی، خاطرات زندان، نسرین پرواز
1392
شصت سال صبوری و شکوری، هجده سال در غربت: 1339 - 1357، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد دوم
طعم مرگ و مارمولک در زندان مخفی اهواز
علیه فراموشی، بررسی تجربه‌ی کمیسیون‌های حقیقت و دادخواهی
1378
کتاب سیاه 67، اسناد نسل کشی کمونیست ها، انقلابیون و زندانیان سیاسی ایران، فهرست تکمیلی 4799 نفر از جانفشانان و جان باختگان 1367
20 شهریور 1326
شماره 179
1391
نامه‌هایی به شکنجه‌گرم، گزارش – خاطره، هوشنگ اسدی
1374
نبردی نابرابر، گزارشی از هفت سال زندان، نیما پرورش
1395
یه‌جنگل ستاره، خاطرات زندان، امیرحسین بهبودی