نشریه‌های گوناگون

آدینه (مهد آزادی)
آدینه، نشریه علمی، فرهنگی، دینی، هنری، اجتماعی
آرش، پرویز قلیچ‌خانی
آرش، فاطمه نراقی
آزادی ایران
آزادی زن، سازمان آزادی زن
آزادی، دور دوم، شماره 22 و 23، وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران
آغازی نو
آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ
آهنگر
احمد کسروی
ارژنگ، ماهنامه ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو
اطلاعات
الفبا، غلامحسین ساعدی
انتقاد کتاب
اندیشه
اندیشه آزاد، کانون نویسندگان ایران
اندیشه نو
اندیشه و انقلاب، نشریه چپ های سوسیالیست
انقلاب یولوندا، ادبی – سیاسی مجموعه
ایران، مدیر مسؤل: منصور کوشان
ایرانشهر
بذر
بسوی آزادی
بهار ایران، کانون پناهندگان ایرانی ـ هلند
پرولتاریا، تلاش برای ایجاد حزب طبقه کارگر
پیام نوین، نشریه انجمن فرهنگی ایران و شوروی
پیروزی
پیغام امروز، رضا مرزبان
تریبون، مجله بررسی مسائل جامعه چند فرهنگی
تلاش
توفیق
تهران مصور
جمهوری اسلامی، حزب جمهوری اسلامی
جنبش، نشریه سیاسی
جهان نوین
چشم‌انداز
خروش موحد، ارگان ایدئولوژیک - سیاسی - تشکیلاتی موحدین انقلابی
خیابان
در دفاع از مارکسیزم
دفتر اندیشه‌های پیشرو
دفترهای آسو
راه آینده، ماهنامه‌ی اجتماعی – اقتصادی – سیاسی – فرهنگی
روزگار نو، اسماعیل پوروالی - علیرضا نوری‌زاده
روزنامه انقلاب اسلامی
روزنامه جنگل، ارگان جنگلیها، میرزا کوچک خان جنگلی
روزنامه طوفان، فرخی یزدی
زنان در مبارزه، ماهنامه اتحاد ملی زنان
سهند، نشریه سیاسی و فرهنگی
عصر عمل
فردای ایران
فصل کتاب
فصلنامۀ زن، نشریه سوسیالیست، فمینیست فارسی زبان
فصلی در گلسرخ
قرن بیستم، میرزاده عشقی، دور دوم، سال 1301
کتاب امروز
کتاب پژوهش کارگری
کتاب جمعه، احمد شاملو
کنترل کارگری، گاهنامه
کنکاش در گستره تاریخ و سیاست
لویس، نشریه ارمنیان ایران، ادیک باغداساريان
ماهنامه زنان، شهلا شرکت
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی
مردم ایران، نشریه جمعیت آزادی مردم ایران (خداپرستان سوسیالیست)
نامه کانون نویسندگان ایران
نشریه کاوه، سیدحسن تقی‌زاده
نشریه کاوه، محمد عاصمی
نظم نوین
نقد نو، ماهنامه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی
نقطه، نشریۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
نیستان، گاهنامه ادبی - فرهنگی
نیمه دیگر، نشریه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زنان
همت
هویس، نشریه ارمنیان ایران، لئون آهارونیان
عملیات
13 مرداد 1358 آسیای جوان، شماره 2، 13 مرداد 1358
12 خرداد 1358 استقلال، شماره اول، 12 خرداد 1358
15 اسفند 1338 ایران (مجله هفتگی)، شماره 9، 1358
دی 1367 بسوی وحدت، شماره 7، دی 1367
دی 1326 پیام نو، شماره 12، آذر و دی 1326
مهر 1332 پیام نو، شماره 68-69، مهر 1332
فروردین 1359 پیشتاز نشریه کارگران پیشرو صنعت نفت، سال دوم، شماره 4، فروردین 1359
بدون تاریخ جنبش انقلابی فارک، رقص جنبش رهایی‌بخش کلمبیا در چشمان زحمتکشان آمریکای لاتین، کانون مدافعان حقوق کارگر
اردیبهشت 1358 چشمه، شماره 1، نشریه دانشجویان دموکرات دانشگاه علم و صنعت ایران
1357 در راستای انقلاب، سرتوک، نشر سرخ
فروردین 1359 فریاد کارگران، هنر و ادبیات کارگری، شماره 1
بدون تاریخ فریاد کارگران، هنر و ادبیات کارگری، شماره 2
تابستان 1359 کتاب فصل، شماره 23، بهار و تابستان 1359
بدون تاریخ گاهنامه، نشریه انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه مشهد، ویژه روز جهانی کارگر
01 تیر 1359 لوح، دفتری در قصه، دوره‌ی دوم، شماره 1
پاییز 1366 میزگرد، شماره 3، پائیز 1366
آبان 1361 نظم کارگر شماره 3، آبان 1361، بولتن سراسری کمیته‌های عمل کارگری