کتاب - جزوه

ادیک باغداساریان
آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2
اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
امیرانتظام
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمد خلیل اله مقدم
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار
تشکیلات فراماسونری در ایران، حسین میر
جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی
حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، قاسم نورمحمدی
خاطرات آیت الله منتظری
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
صمد بهرنگی
علی اکبر اکبری
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی
کتاب زندان، ناصر مهاجر
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری
گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان
لنین همانگونه که بود، آناتولی لوناچارسکی
م. ا. به آذین
محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی
مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان
مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا
من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری
میکونوس
ناریا
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد
عملیات
تابستان 1377 ...و در اینجا دختران نمی‌میرند، شهرزاد
بدون تاریخ «تئوری» سه جهان، تئوری رویزیونیستی و ضد انقلابی، گروه انقلابین مارکسیست - لنینیست (پیکار خلق)
بدون تاریخ «نیروی سوم» پایگاه اجتماعی امپریالیسم
بدون تاریخ «هرمز» هم جاودانه شد، گروهی از هواداران «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» کرمانشاه
بهار 1378 آبادان، 28 مرداد 1357، سینما رکس، شیدا نبوی
بهمن 1357 آخرین دفاع و مجموعه: شعر – نقد – ترجمه و مصاحبه خسرو گلسرخی، گردآوری و تنظیم: بزرگ خضرائی
خرداد 1360 آشفتگی در فکر تاریخی، فریدون آدمیت
بدون تاریخ آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی، 3، بازتاب: رنج‌ها – انقلاب – شادی‌ها بر بوم نقاشان خلق
1360 آمریکا پشتیبان رژیم‌های ارتجاعی، پیوتر خلبنیکوف، ترجمه رضا رضائی ساروی
بدون تاریخ آموزش سیاسی، سلسله مقالات برای دانش‌آموزان و جوانان، گردآورنده ر-فرشاد
اسفند 1358 آموزش مقدماتی درباره سرمایه‌داری و سوسیالیسم، لئوهیوبمان، ترجمه و تنظیم بهرام بهروز
تابستان 1359 آموزش و فرهنگ، کانون استادان مترقی دانشگاه شیراز
بدون تاریخ آموزشهای سندیکائی
21 آذر 1394 آوازخوان رقص برده‌گان، گزیده‌یی از سخنرانی‌ها و مقالات میرجعفر پیشه‌وری، ترجمه: الناز انصاری، هژیر پلاسچی
بدون تاریخ آوازهای آغاز، علی مولوی
زمستان 1358 اتحادیه‌های کارگری و سه مقاله دیگر، از مجموعه آثار فریدریش انگلس (1)، برگردان: بیژن
تابستان 1359 اخلال در وحدت در پوشش فریاد وحدت‌خواهی، و. ا. لنین
30 شهریور 1362 ادامه جنگ ایران و عراق بسود کسیت؟، فرهاد ایرانی، 1983
اسفند 1358 ادبیات پرولتری، و. ا. اولیانوف، مترجم: نصرت‌اله رئیسی
مرداد 1358 ارنستو چه‌گوارا، م. بنیامین
29 آذر 1385 از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده
پاییز 1375 از زندگی من، پا به پای حزب تودۀ ایران، بخشی از خاطرات سیاسی – اجتماعی مهندس صادق انصاری (ا. برزگر)
بدون تاریخ از مقالات شاعر و نویسنده انقلابی شهید کبیر خسرو گلسرخی
فروردین 1327 اساسنامه حزب ایران
آذر 1358 استالین و نخستین تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا، ک – دانشیان
1372 استبداد، دمکراسی و نهضت ملی در ایران، محمدعلی همایون کاتوزیان
بدون تاریخ اسرار ساواک، اسکندر دلدم
بدون تاریخ اسنادی از جنگ تجاوزکارانه رژیم شاه در عمان، خاطرات یک افسر ایرانی در ظفار
مرداد 1363 اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل سرلشگر افشار طوس رئیس شهربانی حکومت ملی به سال 32، محمد ترکمان
آذر 1358 اشغال سفارت و تضاد خلق و امپریالیسم، دو مقاله، کمیته م-ل
1354 اشکال و خودیژگیهای مبارزات طبقاتی
05 شهریور 1326 اطاعت کورکورانه، خسرو روزبه
بهمن 1384 اقتصاد سیاسی به زبان ساده، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، کمیسیون آموزش، تبلیغات و انتشارات
اسفند 1354 انقلاب آزادیبخش راه رهائی زنان میهن ما
21 آبان 1330 انقلاب اکتبر از چشم یک ایرانی، مجله شرقی، 1330
بدون تاریخ انقلاب اکتبر و هنر، هوشنگ سپهر
فروردین 1360 انقلاب شوروی، م. ح. کویر
1387 انقلاب و رفرم، پل ماتیک، برگردان وحید تقوی
بهار 1390 انقلاب و ضد انقلاب در ایران، ی. ر. ا. علوی
1357 اولین حکومت کارگری، چاپ اول، 1357
مرداد 1345 ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، باقر مؤمنی
بدون تاریخ ایران در کلیات آثار، فرج دستگشاده، ترجمه ر. رادنیا
1372 ایران و دمکراسی، منوچهر صالحی
بدون تاریخ این رسم توست که ایستاده بمیری، خسرو گلسرخی
1384 ئاله کوک (برگ سبز)، خاطرات غنی بلوریان
بهمن 1358 بارزانی و قیاده موقت عوامل سیا، مترجم: جهانشاه دهکردی
بدون تاریخ بازتاب زیبائیهای انقلاب بر بوم نقاشان خلق
بدون تاریخ بر زنان در ایران چه می گذرد؟، ثریا شهابی
بدون تاریخ برای گلسرخ‌های دانش، آثاری از خسرو گلسرخی
بدون تاریخ بررسی مشی چریکی در ایران، سیدمحمدصادق علوی، مرکز سناد انقلاب اسلامی

صفحه‌ها