کتاب - جزوه

ادیک باغداساریان
آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2
اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
امیرانتظام
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمد خلیل اله مقدم
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار
تشکیلات فراماسونری در ایران، حسین میر
جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی
حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، قاسم نورمحمدی
خاطرات آیت الله منتظری
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
صمد بهرنگی
علی اکبر اکبری
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی
کتاب زندان، ناصر مهاجر
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری
گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان
لنین همانگونه که بود، آناتولی لوناچارسکی
م. ا. به آذین
محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی
مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان
مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا
من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری
میکونوس
ناریا
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد
عملیات
بدون تاریخ مجموعه شعر، با اخگران عشق مزدک، ژاله چارلنگی
بدون تاریخ مجموعۀ گفتار، 1 (مجموعه مصاحبه‌های خمینی با خبرنگاران خارجی در سال 1357)، موسوی
14 آذر 1336 محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق
01 اسفند 1357 محتوای انقلاب ما، دکتر علی‌اصغر حاج سیدجوادی
بدون تاریخ محمد مصدق و بهائیان، بهرام چوبینه
1358 مختصری دربارۀ سرمایه‌داری وابسته، 1358، گروه یاران حیدر عمواوغلی
بدون تاریخ مروری بر سازمان‌های چپ در تبعید، سیامند
زمستان 1358 مسائل سیاسی اجتماعی، از مجموعه آثار کارل مارکس – فریدریش انگلس (8)، برگردان: بیژن
22 شهریور 1342 مسئله درباره استالین، دومین تفسیر از نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، اداره نشریات زبانهای خارجی، پکن
مهر 1365 مصدق و ملکی، خسرو شاکری
1358 من فالانژ نیستم، رضا آقامیری
تابستان 1383 مناظره تلویزیونی طبری، مصباح، سروش، نگهدار
04 خرداد 1360 مناظره تلویزیونی کیانوری، فتاپور، بهشتی، پیمان
بدون تاریخ مهمان پسران شاطر نانوا، ایرج هاشمی زاده
زمستان 1358 نامه‌های زندان روزا لوکزامبورگ، نظم نوین، ویژه نامه شماره 1
1374 نبردی نابرابر، گزارشی از هفت سال زندان، نیما پرورش
بدون تاریخ نسل کشی ارامنه، آ. الله وردی
14 آبان 1337 نطق‌های شیخ محمد خیابانی، تهیه و تنظیم: بهرام خیابانی
12 اردیبهشت 1382 نظام پیشنهادی برای آینده ایران، مجامع اسلامی ایرانیان
1393 نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران: دین، قانون و مطلقیت قدرت، اصغر شیرازی، انتشارات چشم انداز
تیر 1358 نظری به شوراهای کارگری، نشر مبارز
بدون تاریخ نقد فلسفۀ تاریخ آرنولد توین‌بی، پروفسور کاسمینسکی
1359 نقدی بر کارنامه سیاه یکساله حزب توده، عبدالرحیم طهوری
25 تیر 1361 نقدی بر مقاله: "بحران جنبش کمونیستی و ضرورت ارائه مشی و برنامه پرولتری"، سازمان رزم انقلابی برای آزادی طبقه کارگر در ایران، 1361
15 اردیبهشت 1359 نقدی بر: خط مشی اپورتونیستی "اتحادیه کمونیستهای ایران"، رزمندگان طبقه کارگر(م-ل)
30 آذر 1357 نکاتی چند درباره بحران کنونی ایران، محمدرضا فشاهی
خرداد 1359 نگاهی به آثار درویشیان، گلباخی، 1359
1383 نوشته‌های مخفیگاه و زندان، دکتر حسین فاطمی، ویراستار: هدایت متین دفتری
1359 نهضت‌های پیشه‌وران ایران، م. ح. کویر
دی 1388 نینا (مبارزات انقلابی کارگران و زحمتکشان باکو در سال‌های 1904 – 1901)، نویسنده: ثابت رحمان، مترجم: سیروس مددی، متن تایپی
1361 وحدت بین‌المللی گردان‌های پیشاهنگ طبقۀ کارگر، بوریس لیبسون، ترجمۀ رضا رضایی ساروی
دی 1357 وقتیکه رویزیونیستها تاریخ می‌نویسند، نقدی بر تاریخ نوین ایران - کتاب جلد سفید
بدون تاریخ ولادیمیر ایلیچ لنین، ن. کروپسکایا، ترجمه‌ی م. سجودی
بدون تاریخ یادنامه
مهر 1394 یادنامه زنده‌یاد شاهرخ زمانی
بهمن 1380 یاس و داس، بیست سال روشن‌فکری و امنیتی‌ها، فرج سرکوهی

صفحه‌ها