کتاب - جزوه

ادیک باغداساریان
آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2
اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
امیرانتظام
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمد خلیل اله مقدم
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار
تشکیلات فراماسونری در ایران، حسین میر
جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی
حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، قاسم نورمحمدی
خاطرات آیت الله منتظری
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
صمد بهرنگی
علی اکبر اکبری
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی
کتاب زندان، ناصر مهاجر
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری
گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان
لنین همانگونه که بود، آناتولی لوناچارسکی
م. ا. به آذین
محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی
مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان
مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا
من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری
میکونوس
ناریا
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد
عملیات
17 مهر 1357 پیام ارنستو چه گورارا
بهار 1360 پیدایش حزب کمونیست ایران، ت. ا. ابراهیموف، ترجمه ر. رادنیا
19 آبان 1383 پیش نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران، سازمان پارس و شورای براندازی
خرداد 1359 تا ظلم هست مبارزه هست، گودرزی
بدون تاریخ تاریخ احزاب در ایران، عبدالحسین آگاهی
1360 تاریخ مختصر اتحاد شوروی، س. آلکسه‌یف – و. کارتسوف – آ. تروئی‌تسکی، ترجمه د. س. ماکویی
بدون تاریخ تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
بدون تاریخ تاریخچه مبارزه با تروتسکیسم، دیمیتریوف – ایوانف، ترجمه: عبدالحمید دلخواه
بهار 1358 تحلیلی از ملت و مسألۀ ملی در مبارزۀ خلق کرد، پرویز صالحی
بدون تاریخ تراژدی استالینیسم در ایران، عبدی کلانتری
بدون تاریخ تروتسکیسم (تزی ضدانقلابی) علیه لنینیسم، رستاخیز سیاهکل در خدمت جنبش انقلابی مسلحانه خلقهای ایران
24 آذر 1362 تفسیرهای رادیو مسکو درباره حوادث ایران، شماره 3
بهمن 1390 جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران، نقد مواضع نشریه حقیقت، م. دامون
شهریور 1347 جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو، منوچهر هزارخانی، شهریور 1347
زمستان 1358 چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد، نوشته‌هایی از پیشگامان انقلاب اکتبر؛ درباره‌ی چگونگی پیروزی نخستین انقلاب کارگری دنیا
20 مهر 1396 چمدانی کوچک در کمدی قدیمی، ابوالفضل محققی
21 آبان 1358 چند سؤال از حزب توده، ک. آرش
بدون تاریخ چند مقاله از لنین، استالین، مائو، حزب کار آلبانی
29 شهریور 1361 چه کسانی از جنگ ایران و عراق بهره می جویند؟، انتشارات آزادی ایران، 1982
زمستان 1358 حادثه در کارگاه مرکزی، قاضی ربیحاوی
1382 حدیث تشنه و آب، روایت کاملی از سایه‌روشن‌های کانون نویسندگان ایران، قتل‌های زنجیره‌ای، اتوبوس ارمنستان و...، منصور کوشان
بدون تاریخ حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
بدون تاریخ حقایقی از توطئه پاوه تا مهاباد، جمعیت آزادی
اسفند 1358 حماسۀ ویتنام رسوایی آمریکا، م. بنیامین
1397 خاطرات تقی کی‌منش، 1357 – 1301، به اهتمام: بهروز مطلب‌زاده
1378 خاطرات سیدمحمد علی جمالزاده
1375 خاطرات شاپور بختیار نخست وزیر ایران (1357)
1361 خاطرات و سفرنامۀ ژنرال آیرونساید در ایران، به ضمیمۀ اسناد و مکاتبات سیاسی وزارت خارجه انگلستان، ترجمه بهروز قزوینی
تیر 1378 خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی، دکتر رضا غفاری
بدون تاریخ خطر فاشیسم و تئوفاشیسم، زارودوف
آذر 1355 دارکوب باران خورده، نقدی بر آثار منصور یاقوتی، اسد پیرانفر
خرداد 1358 داستانهایی از آلبانی
اردیبهشت 1353 دخالت نظامی ایران در عمان، جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی
اردیبهشت 1379 در کنفرانس برلین چه گذشت؟
آبان 1364 درباره برخی از مسایل مربوط به دشمن اصلی مردم ایران، جمشید آریانپور
شهریور 1358 درباره فلسطین، از مقاومت تا پیروزی، ترجمه ک – دیلمانی
بدون تاریخ درباره لنین، ی. استالین
بهمن 1363 درباره ماهیت ادغام دین و سیاست، جمشید آریانپور
1331 درباره محاکمات سیاسی - 1331، ا. مانی
بدون تاریخ دو بیان (نه الزما تاریخی) از: قتل عام ارامنه توسط مسلمانان؛ قتل عام مسلمانان توسط ارامنه
پاییز 1359 دو سند از فرقه کمونیست ایران برگرفته از سایت کمونیستهای انقلابی
آذر 1367 دو مقاله درباره جمهوری اسلامی، یرواند آبراهامیان
بهمن 1367 دو مقاله، انوشیروان لطلفی – عضو مرکزیت سازمان «اکثریت»، سعید شاهسوندی – عضو مرکزیت سازمان مجاهدین، مؤسسه پژوهشهای سیاسی
خرداد 1391 دوزخ سازان روی زمین (دو مقاله درباره روحانیت)، هما ناطق
بدون تاریخ ده پرسش و پاسخ پیرامون جنگ ایران و عراق، جمشید آریانپور
29 مرداد 1354 رساله سازمان شیکاگو برای ارائه به سمینار پیش کنگره سازمان آمریکا، کنگره 23، 20 اوت 1975، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا
24 شهریور 1380 رشد سرطانی انتگراسیون اسلامی، انتشارات سهند
بدون تاریخ رنج‌ها – انقلاب – شادی‌ها بر بوم نقاشان خلق
بدون تاریخ روابط امنیتی - اطلاعاتی ایران و اسرائیل، رضا زارع
بدون تاریخ روحانیت، پیدایش، رشد، تشکیلات و تضادهای درونی؛ سید مهدی

صفحه‌ها