کتاب‌های گوناگون

آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی
آمریکا پشتیبان رژیم‌های ارتجاعی، پیوتر خلبنیکوف
آمریکا و تحولات ایران، اسناد و مدارک آزاد شده دولت ایالات متحده آمریکا
آموزش سیاسی، سلسله مقالات برای دانش‌آموزان و جوانان
آموزش مقدماتی درباره سرمایه‌داری و سوسیالیسم، لئوهیوبمان
آموزش و فرهنگ، کانون استادان مترقی دانشگاه شیراز
آموزشهای سندیکائی
آوازهای آغاز، علی مولوی
آوتیس سلطانزاده
ا. شیشکین
ادامه جنگ ایران و عراق بسود کسیت؟، فرهاد ایرانی
ادیک باغداساریان
ارنستو چه‌گوارا، م. بنیامین
از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده
از زندگی من، پا به پای حزب تودۀ ایران
اساسنامه حزب ایران
استالین و نخستین تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا، ک – دانشیان
اسرار ساواک، اسکندر دلدم
اسناد احزاب سیاسی ایران (1320 – 1330 ش)
اسناد سیا درباره کودتای 28 مرداد، متن کامل 17 سند تازه منتشر شده
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2
اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
اسنادی از احزاب سیاسی در ایران (1340 – 1320 ه. ش.)
اسنادی از جنگ تجاوزکارانه رژیم شاه در عمان
اسنادی از مطبوعات ایران (1340 – 1320 ه. ش.)
اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل سرلشگر افشار طوس رئیس شهربانی
اشغال سفارت و تضاد خلق و امپریالیسم، دو مقاله
اشکال و خودیژگیهای مبارزات طبقاتی
اطلاعاتی درباره احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز
اقتصاد سیاسی به زبان ساده
اقتصاد سیاسی، رمون بار
امید بهرنگ
امیرانتظام
انجمن‌های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه
انقلاب آزادیبخش راه رهائی زنان میهن ما
انقلاب اکتبر از چشم یک ایرانی
انقلاب اکتبر و هنر، هوشنگ سپهر
انقلاب شوروی، م. ح. کویر
انقلاب و رفرم، پل ماتیک
انقلاب و ضد انقلاب در ایران، ی. ر. ا. علوی
انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
انور خامه‌ای
اولین حکومت کارگری
ایران در کلیات آثار، فرج دستگشاده
ایران و دمکراسی، منوچهر صالحی
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
بارزانی و قیاده موقت عوامل سیا
باقر مؤمنی
بچه‌های کار و زحمت
بچۀهای خلیج، محمدرضا ماهیدشتی
بر زنان در ایران چه می گذرد؟، ثریا شهابی
بررسی مشی چریکی در ایران، سیدمحمدصادق علوی
برنامه همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین
بهرام چوبینه
بیان عملی اصول هفتگانۀ بیانیه 16 آذر، سند داخلی، جمهورخواهان ملی ایران
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی
بیکاران، حمید جوانمرد
پاسخ به تاریخ، محمدرضا پهلوی
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی
پروندۀ پنجاه و سه نفر، حسین فرزانه
پشت دیوار برف، گردآوری منصور یاقوتی
پلیس گشتاپوی آلمان یا چشم و گوش هیتلر
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پنهانکاری انگلیسی و اسرار دو کودتا، عبدالله شهبازی
پیام ارنستو چه گورارا
پیدایش حزب کمونیست ایران، ت. ا. ابراهیموف
پیدایش فرقۀ دمکرات آذربایجان به روایت اسناد و خاطرات منتشر نشده، منیژه صدری – رحیم نیکبخت
پیش نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
تا ظلم هست مبارزه هست، گودرزی
تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار
تاریخ احزاب در ایران، عبدالحسین آگاهی
تاریخ حزب کارگران کردستان PKK
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمد خلیل اله مقدم
تاریخ مختصر اتحاد شوروی
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
تاریخچه مبارزه با تروتسکیسم، دیمیتریوف – ایوانف
تاریخچه و تحلیل روزنامه‌های آذربایجان 1230 – 1380
تئوری بحران مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی
تئوری سه جهان، تئوری رویزیونیستی و ضد انقلابی، گروه انقلابین مارکسیست - لنینیست (پیکار خلق)
تحلیلی از ملت و مسألۀ ملی در مبارزۀ خلق کرد، پرویز صالحی
تراژدی استالینیسم در ایران، عبدی کلانتری
تروتسکیسم (تزی ضدانقلابی) علیه لنینیسم
تشکیلات فراماسونری در ایران، حسین میر
تفسیرهای رادیو مسکو درباره حوادث ایران
توقیف مطبوعات ایران در گذر زمان
جای پای مردم شوریده، گفت‌ونشست با تراب حق‌شناس
جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی – سیاسی ایران، از روی کار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی
جمشید آریانپور
جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی
جنبش دانشجویی تبریز (به روایت اسناد و خاطرات)
جنبش دانشجویی در دو دهه 1320 و 1330
جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران، نقد مواضع نشریه حقیقت
جهان نفت در جهان مارکس
جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو، منوچهر هزارخانی
چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد
چمدانی کوچک در کمدی قدیمی، ابوالفضل محققی
چند اثر از آودیک ایساهاکیان، ترجمه کانون فرهنگی ارمنی
چند سؤال از حزب توده، ک. آرش
چند مقاله از لنین، استالین، مائو
چنین گفت میرحسین
چه کسانی از جنگ ایران و عراق بهره می جویند؟
چهارده ماه در خارک (یادداشتهای روزانه زندانی)، کریم کشاورز
حاجی میرزا عبدالرحیم طالبوف، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی
حادثه در کارگاه مرکزی، قاضی ربیحاوی
حدیث تشنه و آب، روایت کاملی از سایه‌روشن‌های کانون نویسندگان ایران
حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی
حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
حقایقی از توطئه پاوه تا مهاباد، جمعیت آزادی
حماسۀ ویتنام رسوایی آمریکا، م. بنیامین
حمید صورتگر
خاطرات آلبرت سهرابیان، برگی از جنبش کارگری کمونیستی ایران
خاطرات آیت الله منتظری
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی
خاطرات تقی کی‌منش، 1357 – 1301، به اهتمام: بهروز مطلب‌زاده
خاطرات دوران سپری شده (یوسف افتخاری)
خاطرات زندان، مهناز قِزِلّو
خاطرات سیدمحمد علی جمالزاده
خاطرات شاپور بختیار
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
خاطرات و سفرنامۀ ژنرال آیرونساید در ایران
خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی، دکتر رضا غفاری
خسرو شاکری
خسرو گلسرخی
خطر فاشیسم و تئوفاشیسم، زارودوف
دارکوب باران خورده، نقدی بر آثار منصور یاقوتی، اسد پیرانفر
داریوش فروهر
داستانهایی از آلبانی
دخالت نظامی ایران در عمان، جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی
در کنفرانس برلین چه گذشت؟
درباره فلسطین، از مقاومت تا پیروزی
درباره محاکمات سیاسی - 1331، ا. مانی
درباره هسته‌های کارگری
دفاعیات پاک‌نژاد در برابر دادگاه نظامی شاه
دکتر مهدی بهار
دو بیان (نه الزما تاریخی) از قتل عام ارامنه توسط مسلمانان، قتل عام مسلمانان توسط ارامنه
دو سند از فرقه کمونیست ایران
دو مقاله، انوشیروان لطلفی – عضو مرکزیت سازمان «اکثریت»، سعید شاهسوندی – عضو مرکزیت سازمان مجاهدین
دوزخ سازان روی زمین (دو مقاله درباره روحانیت)، هما ناطق
رجال عصر پهلوی، سیدحسن تقی‌زاده به روایت ساواک
رساله سازمان شیکاگو برای ارائه به سمینار پیش کنگره سازمان آمریکا
رشد سرطانی انتگراسیون اسلامی
رضاشاه پهلوی در ترکیه
رضاشاه کبیر، محمدرضا پهلوی
رضاشاه و بریتانیا براساس اسناد وزارت خارجه آمریکا
رضاشاه، صادق زیباکلام
روابط امنیتی - اطلاعاتی ایران و اسرائیل، رضا زارع
روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روحانیت، پیدایش، رشد، تشکیلات و تضادهای درونی
روزهای سپری شده من
روی مدودف در "دادگاه تاریخ"، بی. آیکو
ریشه‌های انقلاب ایران، نیکی آر. کدی
زمین و انقلاب در ایران، 1360 – 1340، اریک ج. هوگلاند
زنان دربار به روایت اسناد ساواک
زندانها و زندانیان سیاسی دوره رضا شاه، اقبال حکیمیون
زندانی، داریوش کارگر
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
زیر بوته لاله‌عباسی، خاطرات زندان، نسرین پرواز
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
ژوزف استالین
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
سانسور، تحلیلی بر سانسور کتاب در دورۀ پهلوی دوم، دکتر فریبرز خسروی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سپهبد احمد امیراحمدی
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سرود و ترانه (مجموعه‌ای از سرود و ترانه‌های مترقی و مردمی)، انتشارات سنبله-هامبورگ
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سکوت‌های کاپیتال، مایکل لبوویتز
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، صادق جلال العظم
سیاست آمریکا در آغاز سالهای هشتاد، گئورگی آرباتف
سیاست فرهنگی در جمهوری دمکراتیک خلق کره
سینما رکس آبادان
شصت سال صبوری و شکوری، از تولد تا هجرت، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی
شکست احزاب سیاسی در انتخابات دورۀ چهاردهم
شکنجه و تیرباران افسران آزادیخواه، محمدحسین معزی
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
شوراها و نیروهای مترقی، سازمان اتحاد چپ
شوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه‌های کارگری در ایران، 1320-1285، جلیل محمودی و ناصر سعیدی
شیوه‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ایران، محمود خلیلی
صمد بهرنگی
طرحی در باره اصلاحات ارضی، ب-پارسا
عباس هاشمی
عبدالرحیم طهوری
عروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران!، البرز دماوندی
علی اکبر اکبری
غارتگری و توطئه امپریالیسم امریکا و اعدام انقلابی مستشاران و جاسوسان امریکائی، فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در فرانسه
غلامحسین طوسی
فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان 1367 ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران
فرآیند تاریخی و روابط اجتماعی - تولیدی، محمدرضا زمانی

صفحه‌ها