سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت

آموزش شبیه‌سازی، مهرسازی دوشنبه, تير 15, 1366
آموزشهایی از ساختمان حزب شماره 2 شنبه, اسفند 15, 1366
از رنج و رزم زنان ایران، رقیه دانشگری
اسناد پلنوم مهر ماه 1363 کمیته مرکزی سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت چهارشنبه, آبان 2, 1363
اسناد پلنوم وسیع فروردین 1365 سه شنبه, مهر 15, 1365
انقلاب اکتبر و انقلاب ویتنام، له‌دوان – ترون‌شین پنجشنبه, آبان 15, 1359
انقلاب و سوسیالیسم، شماره 3 دوشنبه, تير 15, 1360
برگی از تاریخ انقلاب، انشعاب اقلیت – اکثریت، مصاحبه با امیر ممبینی، توکل، کاروان، رسول، آزاد، حیدر، قربانعلی عبدالرحیم‌پور، مصطفی مدنی، فرخ نگهدار پنجشنبه, آبان 15, 1382
برنامه نوین در راستای سازماندهی جنبش ملی-دمکراتیک، فرج ممبینی - امیر دوشنبه, آبان 15, 1368
بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، آبان 1360 جمعه, آبان 15, 1360
بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، اردیبهشت 1364 يكشنبه, ارديبهشت 15, 1364
پاسخ به نامه جمعی از مادران و خانواده ها چهارشنبه, فروردين 7, 1387
پیام سازمان دانشجویان پیشگام، مهر 1358 يكشنبه, مهر 15, 1358
پیرامون برخی مسائل خط مشی، برنامه و اساسنامه، فرخ نگهدار يكشنبه, فروردين 26, 1369
تاکتیک نفوذ پلیس و راه های مقابله با آن سه شنبه, مهر 15, 1365
توضیحی پیرامون بازنویسی و اصلاح اساسنامه
جلسه بحث و گفتگو درباره سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
چگونه می‌توان وابستگی اقتصادی را از میان برد
حکم تاریخ به پیش می‌رود پنجشنبه, ارديبهشت 15, 1362
دربارۀ مسأله مرزبندی در جنبش کمونیستی و وظایف ما دوشنبه, بهمن 20, 1359
زنان ایران در اسارت رژیم قرون وسطایی پنجشنبه, اسفند 15, 1364
سخنی با مسلمانان مبارز و انقلابی شنبه, مرداد 15, 1362
سیمای حقیقی وحدت ستیزان، پیرامون اقدام توطئه‌گرانه کشتگر-هلیل‌رودی سه شنبه, تير 15, 1361
شکنجه و کشتار میهن‌پرستان در جمهوری اسلامی دوشنبه, بهمن 15, 1363
شورای بیکاران در سن پطرزبورگ "1906" چهارشنبه, مرداد 15, 1359
علم انقلاب لنین و روانشناسی اجتماعی، جلد اول، ب. پورشنف چهارشنبه, مرداد 15, 1359
قرار کنگره یازدهم در مورد قتلهای درون سازمانی دوشنبه, خرداد 31, 1389
قیام و اکونومیستها
کتاب کنگره سه شنبه, ارديبهشت 15, 1371
کمینترن و جبهه متحد ملی ضد ژاپنی در چین (1943-1935) شنبه, آذر 15, 1359
کنترل ارتباطهای تلفنی و نامه ها و راه های مقابله با آن جمعه, خرداد 15, 1366
کنگره‌های سازمان فداییان خلق ایران اکثریت، کنگره‌های 1 تا 9 دوشنبه, مرداد 15, 1369
گزارش کمیسیون برنامه چهارشنبه, تير 1, 1367
مبارزه کارگران در راه تشکیل حزب طبقه کارگر، پیشگام شیراز پنجشنبه, آذر 15, 1358
مبارزه و مقاومت دهقانان ایران دوشنبه, بهمن 22, 1363
متحد شویم، در دفاع از انقلاب بپا خیزیم، فرخ نگهدار سه شنبه, شهريور 15, 1362
متحد شویم! به حاکمیت ارتجاع پایان دهیم، فرخ نگهدار چهارشنبه, اسفند 29, 1363
مردم ایران علیه جنگ دوشنبه, بهمن 22, 1363
مسائل تبلیغات چهارشنبه, دى 1, 1361
مسائل سازمانی، شماره 1 جمعه, آبان 15, 1366
نامه جمعی از خانواده ها به شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران -اکثریت
نگاهی به عمده‌ترین روندها در اقتصاد ایران، بهمن 1367 شنبه, بهمن 15, 1367
نگاهی گذرا به سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت
نگرشی بر سه سال تجربه انقلابی توده‌ها، جناح چپ، بهمن 1359 چهارشنبه, بهمن 15, 1359