سازمان فدائیان (اقلیت)

اساسنامه‌های پیشنهادی شنبه, آذر 9, 1364
اسناد "کمیسیون تحقبق" پیرامون فاجعه چهارم بهمن، شورای عالی بخش 1 پنجشنبه, مرداد 15, 1366
اسناد "کمیسیون تحقبق" پیرامون فاجعه چهارم بهمن، شورای عالی بخش 2
اطلاعیه شماره 6 شورای عالی درباره 4 بهمن 1364 پنجشنبه, بهمن 24, 1364
اکثریت سچفخا زیر پرچم سوسیال رفرمیسم پنجشنبه, خرداد 15, 1359
انتقاد و انتقاد از خود به شیوه کمونیستی چهارشنبه, خرداد 15, 1364
پاسخ اقلیت به نامه مرکزیت دوشنبه, تير 2, 1359
توضیحات کمیسیون تحقیق اتحادیه میهنی کردستان درباره رویداد میان چریکها - 4 بهمن 1364 دوشنبه, بهمن 21, 1364
جنبش کارگری
حول برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران متحد شویم
در تدارک قیام جمعه, بهمن 22, 1361
درباره تبلیغ و نقش آن
درباره دادگاه 5 تن از مبارزان ایرانی در فرانسه پنجشنبه, مرداد 4, 1363
راه کارگر بدون وظیفه، مصطفی مدنی پنجشنبه, اسفند 15, 1364
ریشه‌های طبقاتی سوسیال رفرمیسم حزب توده
سرنوشت یک مرگ تاریخی جمعه, شهريور 15, 1364
سنگر مقدم لنینیسم، منصور امان يكشنبه, مهر 15, 1369
مساله ارضی، جنبش دهقانان و سیاست ما، منصور اسکندری دوشنبه, مرداد 15, 1363
مصاحبه با سعید سلطانپور
مصاحبه نشریه جهان با یکی از اعضای کمیته مرکزی سه شنبه, دى 25, 1363
هشدار به هواداران نیروهای انقلابی جمعه, شهريور 23, 1363