سازمان مجاهدین خلق ایران

عملیات
15 خرداد 1358 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران
بدون تاریخ آلبوم تراکت، جنبش ملی مجاهدین
بدون تاریخ آموزش اسلحه
تیر 1358 آموزش و تشریح اطلاعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق در برابر جریان اپورتونیستی چپ نما
بدون تاریخ آنها که شهادت را برگزیدند
15 1353 احتضار امپراطوری دلار و توطئه‌های امپریالیستی امریکا
مرداد 1359 ارتجاع چیست و مرتجع کیست
بدون تاریخ از زندگی انقلابیون درس بگیریم، زندگینامه مجاهدین شهید: سعید محسن، مشکین‌فام، بدیع‌زادگان و...
19 آذر 1358 استثمار از دیدگاه ایدئولوژی اسلامی ما، سعید محسن
دی 1352 اصول مخفیکاری فن مبارزه با پلیس، سازمان مجاهدین خلق ایران، سال 1352
23 دی 1364 اظهارات رادیو مجاهد درباره دکتر شریعتی به تاریخ 23 دی ماه 1364
آذر 1351 اقتصاد بزبان ساده
24 آذر 1360 التقاط و ایدئولوژیهای التقاطی
خرداد 1376 انتخابات اخیر رژیم و مواضع اضداد مقاومت ایران
اردیبهشت 1353 انفجار مقر گارد دانشگاه صنعتی، مجاهدین خلق ایران
29 اسفند 1360 برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران
بهمن 1380 بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، دیدگاهها و اهداف آنان، چرا سازمان نتوانست و نگذاردند نقش اصلی اش را در انقلاب ایفا نماید، مجاهدین خلق ایران – فرانسه
دی 1358 پرسش و پاسخ، سازمان مجاهدین خلق ایران
26 فروردین 1358 پیام خلق – شماره 6 – یکشنبه 26 فروردین ماه 1358
16 فروردین 1358 تبریک مجاهدین خلق به ملت ایران و رهبر انقلاب بمناسبت پیروزی رفراندوم و تاسیس جمهوری اسلامی
15 1358 تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیستهای چپ‌نما
بدون تاریخ جزوه سبز
شهریور 1346 چشم انداز پرشور
اسفند 1352 چند گزارش از مجاهدین خلق ایران، اسفند ماه 1352
آذر 1358 چهار پیام تاریخی «امام»
بهمن 1351 دفاعیات سعید محسن
تیر 1356 دفاعیات محمد بازرگان
بدون تاریخ دفاعیات مسعود رجوی
شهریور 1353 راز بیلیون دلار
آبان 1351 روستا و انقلاب سفید، بررسی شرایط انقلابی روستاهای ایران، مجاهدین خلق ایران، 1351
15 1353 سازماندهی و تاکتیکها
14 اسفند 1357 سخنرانی مسعود رجوی در مراسم یادبود دکتر مصدق، 14 اسفند 1357
اسفند 1396 سمفونی مقاومت، ترانه‌سرودهای مجاهدین، محمد سیدی کاشانی
بهمن 1351 سندی از سازمان مجاهدین خلق ایران درباره دادگاه و اعدام مجاهد شهید مهدی رضائی
شهریور 1353 سه گزارش از: کارخانه ذوب آهن آریامهر، شرکت سهامی زراعی، شرکتهای غارتگر نفت در مسجدسلیمان
مهر 1351 شناخت "متدلوژی"، مجاهدین خلق ایران
آذر 1358 عاشورا، فلسفه آزادی، موسی خیابانی
بدون تاریخ عکس‌هایی از شریف واقفی، بهرام آرام، لیلا زمردیان
فروردین 1355 فریاد خلق خاموش شدنی نیست
خرداد 1351 قسمت هایی از دفاعیات مجاهدین خلق ایران
بدون تاریخ گزیده ای از عکسهای «پدر طالقانی»
بهمن 1350 گفتاری درباره شکنجه و زندان از مجاهدین خلق ایران، بهمن 1350
بدون تاریخ مختصری از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران
خرداد 1357 مدافعات مجاهدین خلق سعید محسن، مسعود رجوی، ناصر صادق، محمد بازرگانی، علی میهندوست، مهدی رضایی، محمد مفیدی
بدون تاریخ مردم گرائی توحیدی و مردم گرائی مبتذل
بدون تاریخ مصاحبه مسعود رجوی با روزنامه کیهان، سال 1357
خرداد 1353 مقاومت همه‌جانبه، خرداد 1353
14 مهر 1358 ملیتها و مساله خلق کرد در ایران، انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه صنعتی شریف، 1358
آبان 1358 موضعگیریهای سیاسی مجاهدین خلق ایران در آستانه پیروزی انقلاب، (سخنرانیهای برادر مجاهد مسعور رجوی)
بدون تاریخ ورشکستگی تاریخی درک خرده بورژوائی از اسلام

صفحه‌ها