سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر

22 بهمن، شماره 2، نشریه کارکنان مبارز رادیو تلویزیون
اشغال کارخانه صنعتی جنرال توسط کارگران مبارز
اعدام تقی شهرام
انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان و انعکاس آن در خارج از کشور، سازمان مجاهدین خلق ایران (م. ل.)
بداستان زندگی من گوش کنید، لیلا زمردیان
برخی از اعلامیه‌های بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق ایران
به خانواده گرامی رفیق تقی شهرام
بیاد شهدای خلق ترکمن، دانشجویان و دانش آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران جلد 1
پرچم مبارزۀ ایدئولوژیک را برافراشته‌تر سازیم
پیام سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر به دانشجویان و دانش‌آموزان انقلابی، 1359
پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان مبارز خارج از کشور، دی 1356 (بازنشر)
پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان مبارز خارج از کشور، سال 1356 و پاسخ به اتحادیه دانشجویان ایرانی در آمریکا، متن اصلی
پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به کلیه نیروهای انقلابی میهن، سال 1356
پیش بسوی تشکیل هسته‌های مسلح خلق، آذر 1357
پیکار خلق شماره 34، اسفند 1358، گروه انقلابیون مارکسیست لنینیست
پیکار سرخ و خونین طبقه کارگر ادامه دارد... تا پیروزی، سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر
تحلیل مختصری از انفجار خانه پایگاهی خیابان شیخ هادی و انفجار بمب در دست رفیق محمد ابراهیم جوهری، سازمان مجاهدین خلق ایران 1353
تحلیلی بر: تغییر و تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (54-1352)
تقویم 1359، بمناسبت 22 بهمن نخستین سالگر قیام مسلحانه خلقهای قهرمان ایران
تقویم 1360
خطاب به آقای مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت درباره توقیف "کارگر، به پیش"، سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر
در آستانه هفتمین سال جنگ ایران و عراق، دانشجویان ایرانی در فرانسه، هوادار سابق سازمان پیکار، 31 شهریور 1365
در ترکمن صحرا چه گذشت؟
دولت موقت انقلابی چیست و مردم از آن چه میخواهند؟
رساله تحلیلی ما، 1361
ریشه های اقتصادی – سیاسی بحران مسکن، سازمان مجاهدین خلق ایران
سازش ناپذیر تا آخرین قطره خوان
سه بیانیه از سازمان مجاهدین خلق درباره: اعدام انقلابی رئیس کمیته مشترک ساواک و شهربانی سرتیپ جنایتکار رضا زندی پور، اجرای حکم انقلابی اعدام مستشاران امریکائی، عمل ناموفق اعدام دیپلمات امریکایی
ظهور امپریالیسم ایران در منطقه و تحلیلی بر روابط ایران و عراق، 1354
قانون کار انقلابی، ضمیمه کارگر، به پیش
کمونیسم چیست؟، گفتگوی دانش‌آموز و دانشجو، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر
گزارش به خلق، نامه های یکی از اعضاء انشعابی سازمان «مجاهدین» به مرکزیت آن، دفتر اول
گزارشی از: واقعه خونین سنندج
لیست شهدای 1351 تا 1357
مأموریت مصادره یک ماشین، ضعیف‌ترین حلقه طرح اعدام انقلابی سه جاسوس آمریکائی
مأموریت مصادره یک ماشین، ضعیف‌ترین حلقه طرح اعدام انقلابی سه جاسوس آمریکائی، پاورقی، بخش 1
مأموریت مصادره یک ماشین، ضعیف‌ترین حلقه طرح اعدام انقلابی سه جاسوس آمریکائی، پاورقی، بخش 2
مبارزات دهقانی در ارومیه، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
مبارزات زحمتکشان خارج از محدوده، 1356
مبارزه ایدئولوژیک یا تحریف حقایق، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر، 27 اسفند 1357
محمدتقی شهرام، دفترهای زندان، یادداشتها و تأملات در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، اندیشه و پیکار
موضع ما درباره انتخابات مجلس شورای ملی
نامه تقی شهرام از زندان 1
نامه تقی شهرام از زندان 2
نامه سرگشاده سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر به امام خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران
نامه والدین تقی شهرام به سازمان مجاهدین خلق ایران
نبرد بلوچ، شماره 39، 1359، ضمیمه
یادداشت های زندان از پیکارگر شهید محسن فاضل