سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر

عملیات
10 اسفند 1359 22 بهمن، شماره 2، نشریه کارکنان مبارز رادیو تلویزیون
30 بهمن 1357 اشغال کارخانه صنعتی جنرال توسط کارگران مبارز
بدون تاریخ اعدام تقی شهرام
بدون تاریخ انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان و انعکاس آن در خارج از کشور، سازمان مجاهدین خلق ایران (م. ل.)
بدون تاریخ انحطاط، فساد و ازهم‌گسیختگی همه‌جانبه در کشورها و احزابی که تحت حاکمیت رویزیونیستها هستند
بدون تاریخ بداستان زندگی من گوش کنید، لیلا زمردیان
آذر 1357 برخی از اعلامیه‌های بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق ایران
05 مرداد 1359 به خانواده گرامی رفیق تقی شهرام
بدون تاریخ بیاد شهدای خلق ترکمن، دانشجویان و دانش آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
مهر 1354 بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران جلد 1
بدون تاریخ پرچم مبارزۀ ایدئولوژیک را برافراشته‌تر سازیم
29 شهریور 1359 پیام سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر به دانشجویان و دانش‌آموزان انقلابی، 1359
دی 1356 پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان مبارز خارج از کشور، دی 1356 (بازنشر)
دی 1356 پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان مبارز خارج از کشور، سال 1356 و پاسخ به اتحادیه دانشجویان ایرانی در آمریکا، متن اصلی
اسفند 1356 پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به کلیه نیروهای انقلابی میهن، سال 1356
16 آذر 1357 پیش بسوی تشکیل هسته‌های مسلح خلق، آذر 1357
10 اسفند 1358 پیکار خلق شماره 34، اسفند 1358، گروه انقلابیون مارکسیست لنینیست
05 خرداد 1361 پیکار سرخ و خونین طبقه کارگر ادامه دارد... تا پیروزی، سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر
بدون تاریخ تحلیل مختصری از انفجار خانه پایگاهی خیابان شیخ هادی و انفجار بمب در دست رفیق محمد ابراهیم جوهری، سازمان مجاهدین خلق ایران 1353
فروردین 1358 تحلیلی بر: تغییر و تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (54-1352)
22 بهمن 1358 تقویم 1359، بمناسبت 22 بهمن نخستین سالگر قیام مسلحانه خلقهای قهرمان ایران
بدون تاریخ تقویم 1360
دی 1381 خط 3 کوششی در جهت ایجاد راهی مستقل، بهزاد م.
16 اسفند 1357 خطاب به آقای مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت درباره توقیف "کارگر، به پیش"، سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر
31 شهریور 1365 در آستانه هفتمین سال جنگ ایران و عراق، دانشجویان ایرانی در فرانسه، هوادار سابق سازمان پیکار، 31 شهریور 1365
19 فروردین 1358 در ترکمن صحرا چه گذشت؟
02 فروردین 1358 دولت موقت انقلابی چیست و مردم از آن چه میخواهند؟
25 تیر 1361 رساله تحلیلی ما، 1361
23 مهر 1357 ریشه های اقتصادی – سیاسی بحران مسکن، سازمان مجاهدین خلق ایران
02 مرداد 1359 سازش ناپذیر تا آخرین قطره خوان
20 تیر 1354 سه بیانیه از سازمان مجاهدین خلق درباره: اعدام انقلابی رئیس کمیته مشترک ساواک و شهربانی سرتیپ جنایتکار رضا زندی پور، اجرای حکم انقلابی اعدام مستشاران امریکائی، عمل ناموفق اعدام دیپلمات امریکایی
دی 1354 ظهور امپریالیسم ایران در منطقه و تحلیلی بر روابط ایران و عراق، 1354
تیر 1358 قانون کار انقلابی، ضمیمه کارگر، به پیش
بدون تاریخ کمونیسم چیست؟، گفتگوی دانش‌آموز و دانشجو، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر
بدون تاریخ گزارش به خلق، نامه های یکی از اعضاء انشعابی سازمان «مجاهدین» به مرکزیت آن، دفتر اول
27 فروردین 1358 گزارشی از: واقعه خونین سنندج
بدون تاریخ لنین، استالین: درباه‌ی مطبوعات کمونیستی، دانشجویان و دانش‌آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
بدون تاریخ لیست شهدای 1351 تا 1357
بدون تاریخ مأموریت مصادره یک ماشین، ضعیف‌ترین حلقه طرح اعدام انقلابی سه جاسوس آمریکائی
بدون تاریخ مأموریت مصادره یک ماشین، ضعیف‌ترین حلقه طرح اعدام انقلابی سه جاسوس آمریکائی، پاورقی، بخش 1
بدون تاریخ مأموریت مصادره یک ماشین، ضعیف‌ترین حلقه طرح اعدام انقلابی سه جاسوس آمریکائی، پاورقی، بخش 2
اردیبهشت 1358 مبارزات دهقانی در ارومیه، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
اردیبهشت 1359 مبارزات زحمتکشان خارج از محدوده، 1356
27 اسفند 1357 مبارزه ایدئولوژیک یا تحریف حقایق، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر، 27 اسفند 1357
بهمن 1390 محمدتقی شهرام، دفترهای زندان، یادداشتها و تأملات در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، اندیشه و پیکار
بدون تاریخ موضع ما درباره انتخابات مجلس شورای ملی
01 فروردین 1359 نامه تقی شهرام از زندان 1
بدون تاریخ نامه تقی شهرام از زندان 2
24 فروردین 1358 نامه سرگشاده سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر به امام خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران
10 آذر 1358 نامه والدین تقی شهرام به سازمان مجاهدین خلق ایران

صفحه‌ها