چریکهای فدایی خلق - اشرف دهقانی

به مناسبت رستاخیز سیاهکل و قیام شکوهمند خلق سه شنبه, بهمن 22, 1364
بیانیه های چریکهای فدائی خلق تا 19 بهمن 1358
پیام اشرف دهقانی به خلقهای قهرمان ایران پنجشنبه, مرداد 20, 1362
تحلیلی از ماهیت قدرت دولتی پس از قیام بهمن شنبه, دى 15, 1358
حماسه مقاومت، اشرف دهقانی شنبه, فروردين 15, 1383
درباره تئوری مبارزه مسلحانه دوشنبه, مرداد 15, 1358
درباره شرایط عینی انقلاب دوشنبه, آبان 15, 1357
زندگینامه و دفاعیات رفیق تره گل و گزارش چریکهای فدائی خلق از مبارزات دانشجویان تبریز جمعه, ارديبهشت 15, 1357
سازش طبقاتی زیر پوشش مبارزه ضدامپریالیستی چهارشنبه, دى 5, 1358
سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358 - فایل صوتی جمعه, بهمن 19, 1358
سخنرانی اشرف دهقانی در مهاباد، 19 بهمن 1358 جمعه, بهمن 19, 1358
سخنی با رفقا يكشنبه, مهر 15, 1358
سود ویژه دوشنبه, ارديبهشت 15, 1359
شرایط کنونی و وظایف ما جمعه, مرداد 15, 1361
شمایی از پروسه تکوین نظرات سه شنبه, بهمن 19, 1361
فلسطین، در جنگی که ماسک‌ها کنار زده شد شنبه, آبان 15, 1361
مبارزه با سلطه امپریالیسم یا "انحصارطلبی" شنبه, شهريور 15, 1359
مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 1
مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 2 شنبه, آبان 15, 1361
مختصری از تاریخچه چریکهای فدایی خلق ایران موسوم به اشرف دهقانی
مصاحبه با اشرف دهقانی، خرداد 1358 سه شنبه, خرداد 8, 1358
مصاحبه با چریکهای فدایی خلق
نقدی بر دیدگاه‌های کومه‌له جمعه, مرداد 15, 1361
ویژه سوم خرداد 64 چهارشنبه, خرداد 1, 1364
ویژه سوم خرداد سه شنبه, ارديبهشت 27, 1362