بخش دوم

عملیات
08 فروردین 1364 بخشنامه شعبه مرکزی تشکیلات، فروردین ۱۳۶۴
15 اردیبهشت 1364 بخشنامه‌های شعبه‌های مرکزی کارگری و دهقانی، اردیبهشت ۱۳۶۴
01 اردیبهشت 1363 بخشی از گزارش هیات سیاسی، اردیبهشت ۱۳۶۳
15 اردیبهشت 1365 برنامه آموزشی، شعبه ترویج
15 بهمن 1363 پرکار ولی منظم، پرشور ولی آرام، زمستان ۱۳۶۳
01 شهریور 1363 جلسه هیات سیاسی، اول شهریور ۱۳۶۱
16 فروردین 1364 جلسه هیات سیاسی، ۱۶ فروردین ۱۳۶۴
02 اردیبهشت 1364 جلسه هیات سیاسی، دوم اردیبهشت ۱۳۶۴
13 اردیبهشت 1364 جلسه هیات سیاسی، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۴
20 اردیبهشت 1364 جلسه هیات سیاسی، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۴
27 اردیبهشت 1364 جلسه هیات سیاسی، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۴
31 خرداد 1364 جلسه هیات سیاسی، ۳۱ خرداد ۱۳۶۴
20 تیر 1364 جلسه هیات سیاسی، ۲۰ تیر ۱۳۶۴
11 مرداد 1364 جلسه هیات سیاسی، ۱۱ مرداد ۱۳۶۴
29 دی 1365 گزارش “کمیسیون تعیین سیاست نسبت به حزب توده ایران” به هیات سیاسی، ۲۹ دیماه ۱۳۶۵
29 دی 1365 گزارش “کمیسیون قرار سیاست نسبت به حزب” ، ۲۹ دیماه ۱۳۶۵
08 آذر 1364 گزارش جلسات یکساله هیات سیاسی سازمان از ۲۸ آبان ۱۳۶۳ تا ۲۵ آبان ۱۳۶۴
بدون تاریخ گزارش جلسه مشترک با حزب توده ایران در باره سند مشترک
27 فروردین 1365 گزارش در باره دیدار D.K.P ، سازمان، حزب توده ایران و “فدائی”
05 مرداد 1367 گزارش دومین جلسه “کمیسیون قطعنامه حزب”، ۵ مرداد ۱۳۶۷
10 دی 1366 گزارش ر. خسرو از آلمان به هیات سیاسی، ۱۰ دیماه ۱۳۶۶
09 بهمن 1366 گزارش ر. مجتبی از شرکت در کنفرانس علمی بین‌المللی “اکتبر کبیر و جهان معصر”، ۸ تا ۱۰ دسامبر ۱۹۸۷ مسکو
12 آبان 1365 گزارش رفیق رحیم به هیات دبیران در باره “تهیه طرح مضمون و شیوه پیشبرد مباحث مربوط به حزب توده ایران”، ۱۲ آبان ۱۳۶۵
بدون تاریخ گزارش شعبه ترویج
17 دی 1365 گزارش شعبه ترویج از نتایج نظرخواهی پیرامون طرح بحث‌های درون سازمان، ۱۷ دیماه ۱۳۶۷
15 فروردین 1364 گزارش شعبه دهقانی، فروردین ۱۳۶۴
15 اردیبهشت 1364 گزارش شعبه مرکزی کارگری، اردیبهشت ۱۳۶۴
بدون تاریخ گزارش عملکرد رهبری در فاصله یورش به حزب توده ایران تا تشکیل پلنوم مهر ماه ۱۳۶۳
08 تیر 1368 گزارش کمیسیون برنامه ریزی و تدارک کنگره ۷-۸ تیر ماه ۱۳۶۸
02 آبان 1365 گزارش ملاقات با مسول ایالت کالیفرنیای حزب کمونیست آمریکا، دوم آبان ۱۳۶۵
18 مهر 1366 گزارش نتایج مباحث هیات رئیسه در باره طرح سازماندهی و برنامه‌ریزی رهبری سازمان، ۱۸ مهر ۱۳۶۶
15 بهمن 1365 گزارش هیات سیاسی به کمیته‌ها و حوزه‌ها، دیماه ۱۳۶۵
بدون تاریخ گزارش هیات سیاسی درباره امکان برگزاری نخستین کنگره سازمان
بدون تاریخ گزارشی از ایران
15 مرداد 1368 گزارشی از دیدار با تعدادی از احزاب برادر، مرداد ۱۳۶۸
23 بهمن 1366 مطالب و پیشنهاداتی در مورد تشکیلات خارج از کشور، ۲۳ بهمن ۱۳۶۶
11 خرداد 1365 نامه تبریک ر. تقی به ر. فرخ نگهدار، ۱۱ خرداد ۱۳۶۵
05 اردیبهشت 1364 نامه تسلیت ر. فرخ نگهدار به دکتر عبدالرحمان قاسملو، ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴
08 شهریور 1364 نامه ر. خاوری به ر. فرخ نگهدار، ۳۰ اوت ۱۹۸۵- ۸ شهریور ۱۳۶۴
14 دی 1365 نامه ر. سلیم به سازمان، ۶ مهر ماه ۱۳۶۶
25 مهر 1364 نامه ر. صادق به هیات سیاسی سازمان در باره رادیو زحمتکشان، ۲۵ مهر ۱۳۶۴
06 اسفند 1368 نامه ر. کیومرث به ر. صادق، ۶ اسفند ۱۳۶۸
15 آبان 1364 نامه ر. کیومرث به ر. مازیار در باره طرح تشکیل مرکز رهبری اتحادیه‌های کارگری ایران، ۱۵ آبان ۱۳۶۴
31 فروردین 1367 نامه ر. کیومرث به کمیته مرکزی سازمان، ۳۱ فروردین ۱۳۶۷
بدون تاریخ نامه ر. ماشااللـه به رفقای رهبری
03 مرداد 1364 نامه ر. ماشاللـه به رهبری سازمان، ۳ مرداد ۱۳۶۴
06 تیر 1367 نامه ر. مجید به کمیته مرکزی سازمان در باره زمان کنگره، ۶ تیر ماه ۱۳۶۷
06 تیر 1367 نامه ر. مجید به هیات سیاسی در باره طرح فعال کردن سازمان، ۶ تیر ماه ۱۳۶۷
24 دی 1365 نامه ر. محمد (بهزاد کریمی) پیرامون سیاست و خط مشی سازمان نسبت به حزب توده ایران، ۲۴ دیماه ۱۳۶۵
01 دی 1364 نامه ر. محمد به ر. نور محمد در باره تدریس کتاب تاریخ ایران در دانشگاه کابل، اول دیماه ۱۳۶۴

صفحه‌ها