سازمان پیشگام

عملیات
پاییز 1358 فهرست آموزش و پرورش و تحول اجتماعی در زیمبابوه، معلمان پیشگام، پائیز 1358
مهر 1358 پیام سازمان دانشجویان پیشگام، مهر 1358
بدون تاریخ پیرامون رویزیونیسم، سازمان دانشجویان پیشگام دانشگاه ملی
1358 فهرست پیشگام تبریز شماره 3
اردیبهشت 1358 فهرست پیشگام شماره 2
اسفند 1358 تجربیاتی از جنگهای چریکی در آمریکای لاتین، پیشگام مشهد
19 خرداد 1358 فهرست تحلیل طبقاتی جامعه عمان، سازمان دانشجویان پیشگام، 1358
بدون تاریخ تعطیلی دانشگاه توطئه آمریکاست، سازمان دانشجویان پیشگام
بدون تاریخ درس مبارزه، شناخت دولت، از سلسله بحث و گفتگوهای پیشگام دزفول
اردیبهشت 1358 فهرست راه صمد، دفتر اول، معلمین پیشگام آذربایجان شرقی
بدون تاریخ فهرست شراره های آفتاب، مجموعه ترانه سرودهای زندان و ترانه سرودهای رزمنده
01 فروردین 1359 کارت پستال، سازمان دانشجویان پیشگام، فروردین 1359
زمستان 1358 فهرست گام سرخ، شماره 1، پیشگام کرمانشاه
آذر 1358 مبارزات کارگران در راه تشکیل حزب طبقۀ کارگر، دانشجویان پیشگام دانشگاه شیراز
1358 مختصری بر لیبرالیسم، سازمان دانشجویان پیشگام دانشگاه ملی
تابستان 1355 مقدمه‌ای بر انقلاب فرهنگی کوبا، پیشگام قزوین