سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از 22 بهمن 1357 تا انشعاب اقلیت

عملیات
بدون تاریخ آیا سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مبارزه مسلحانه و گذشته خود را نفی کرده است؟!، دانشجویان پیشتاز (طرفداران مشی چریکهای فدائی خلق ایران)
1358 ارزیابی مواضع «راه کارگر» بعد از تسخیر سفارت آمریکا
1358 از خلق ترکمن
05 اسفند 1358 اشرف دهقانی: بازمانده‌ای از دوران کودکی، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – شاخه کردستان، اسفند 1358
بهمن 1358 انفعال سیاسی در پوشش «مشی توده‌ای»، نقدی بر: "نقد" سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
1358 انقلاب الجزایر، ص. ع.
اسفند 1357 بحثی در باره سندیکا
مرداد 1358 پاسخ به مصاحبه با اشرف دهقانی، مرداد 1358
16 اسفند 1357 پیش به سوی مبارزه ایدئولوژک ضامن وحدت جنبش کمونیستی، اسفند 1357
1358 جنگ خونین سنندج و دستآورد آن، شورای شهر، دفتر هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
بدون تاریخ چرا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردیم، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
اردیبهشت 1359 خاطرات مادر جونز از مبارزات کارگران در آمریکا، جلد اول، ماری جونز
آبان 1358 خبرنامۀ کردستان 1 تا 12، سال 1358، بخش 1
آبان 1358 خبرنامۀ کردستان 1 تا 12، سال 1358، بخش 2
25 شهریور 1358 در تدارک انقلاب، پیرامون مبارزات خلق فیلیپین، جبهه متحد فیلیپین
25 اردیبهشت 1358 درباره جنبش چپ انقلابی شیلی MIR
فروردین 1359 دربارۀ حزب طبقه کارگر
بهمن 1358 دیکتاتوری و تبلیغ مسلحانه (قهر)، سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران
15 مرداد 1358 سخنرانی تلویزیونی رقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، مرداد 1358
15 مرداد 1358 سخنرانی حشمت رئیسی، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران، مرداد 1358
15 مرداد 1358 سخنرانی رقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران، مرداد 1358
15 مرداد 1358 سخنرانی مصطفی مدنی، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران، مرداد 1358
بدون تاریخ سرودهای انقلابی، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
بدون تاریخ سیاست امپریالیسم آمریکا و حاکمیت سیاسی نوین
1358 سیاست دولت در مریوان، سازمان جریکهای فدایی خلق ایران، سنندج
06 آذر 1358 طرح مشترک خودمختاری هیئت نمایندگی خلق کرد
19 بهمن 1358 عکس‌هایی از اولین میتینگ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت 19 بهمن در سال 1358
دی 1358 فولاد آبدیده می‌شود، «گزارشی از مبارزه کارگران فاسترویلر – تهران جنوب» (صنایع فولاد اهواز)؛ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران – شاخه خوزستان، دی ماه 1358
24 تیر 1358 قیاده موقت، چماق ارتجاع و امپریالیسم در کردستان
01 فروردین 1358 کارت پستال های بهار 1358، گروه هنری پیشرو
فروردین 1359 کارت پستال، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، نوروز 1359
اردیبهشت 1358 کودتای شیلی یا "وقتی زنان بورژوازی به خیابان سرازیر می‌شوند"، میشل ماتلار
مرداد 1358 گامی در افشای رویزیونیسم
20 مهر 1358 لو دوان، تقویت همبستگی و وحدت‌نظر و پیشروی بسوی موفقیتهای بیشتر
بدون تاریخ مارکس، انگلس و لنین درباره دیکتاتوری پرولتاریا
12 اسفند 1358 متن مناظره رئیس جمهور و کادر رهبری سازمان چریکهای فدائی خلق، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران – منچستر
بدون تاریخ مسئله طلا
بدون تاریخ مسئله یهود، کارل مارکس، اردیبهشت 1359
1358 مصاحبه دانشجویان پیشگام تبریز با: شیخ عزالدین حسینی، دکتر عبدالرحمن قاسملو و سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه کردستان
20 بهمن 1358 نگاهی به: رویدادها و وضع اقشار و طبقات جامعه قبل و بعد از قیام، هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران منطقه کرمانشاه