سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از 22 بهمن 1357 تا انشعاب اقلیت

آیا سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مبارزه مسلحانه و گذشته خود را نفی کرده است؟!، دانشجویان پیشتاز (طرفداران مشی چریکهای فدائی خلق ایران)
ارزیابی مواضع «راه کارگر» بعد از تسخیر سفارت آمریکا
از خلق ترکمن پنجشنبه, شهريور 15, 1358
اشرف دهقانی: بازمانده‌ای از دوران کودکی، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – شاخه کردستان، اسفند 1358 يكشنبه, اسفند 5, 1358
انفعال سیاسی در پوشش «مشی توده‌ای»، نقدی بر: "نقد" سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر دوشنبه, بهمن 15, 1358
بحثی در باره سندیکا سه شنبه, اسفند 15, 1357
پاسخ به مصاحبه با اشرف دهقانی، مرداد 1358 دوشنبه, مرداد 15, 1358
پیام روستا، شماره 3، سازمان چریکهای فدایی خلق، شاخه لرستان
پیش به سوی مبارزه ایدئولوژک ضامن وحدت جنبش کمونیستی، اسفند 1357 چهارشنبه, اسفند 16, 1357
خاطرات مادر جونز از مبارزات کارگران در آمریکا، جلد اول، ماری جونز دوشنبه, ارديبهشت 15, 1359
در تدارک انقلاب، پیرامون مبارزات خلق فیلیپین، جبه متحد فیلیپین يكشنبه, شهريور 25, 1358
سخنرانی تلویزیونی رقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، مرداد 1358 دوشنبه, مرداد 15, 1358
سخنرانی حشمت رئیسی، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران، مرداد 1358 دوشنبه, مرداد 15, 1358
سخنرانی رقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران، مرداد 1358 دوشنبه, مرداد 15, 1358
سخنرانی مصطفی مدنی، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران، مرداد 1358 دوشنبه, مرداد 15, 1358
سرودهای انقلابی، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
سیاست امپریالیسم آمریکا و حاکمیت سیاسی نوین
سیاست دولت در مریوان، سازمان جریکهای فدایی خلق ایران، سنندج
طرح مشترک خودمختاری هیئت نمایندگی خلق کرد سه شنبه, آذر 6, 1358
عکس‌هایی از اولین میتینگ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بمناسبت 19 بهمن در سال 1358 جمعه, بهمن 19, 1358
فولاد آبدیده می‌شود، «گزارشی از مبارزه کارگران فاسترویلر – تهران جنوب» (صنایع فولاد اهواز)؛ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران – شاخه خوزستان، دی ماه 1358 شنبه, دى 15, 1358
قیاده موقت، چماق ارتجاع و امپریالیسم در کردستان يكشنبه, تير 24, 1358
کارت پستال های بهار 1358، گروه هنری پیشرو چهارشنبه, فروردين 1, 1358
کارت پستال، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، نوروز 1359 جمعه, فروردين 15, 1359
گامی در افشای رویزیونیسم دوشنبه, مرداد 15, 1358
مسئله طلا
مصاحبه دانشجویان پیشگام تبریز با: شیخ عزالدین حسینی، دکتر عبدالرحمن قاسملو و سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه کردستان