منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل 60-1350

از انتشارات سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا، هوادار سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت

توضیح

بخشی از اسناد منتشر شده در این مجموعه، یعنی از سال 1359 به بعد به سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت مربوط است. با این وجود این اسناد هم در همینجا آورده می‌شوند.

از آنجاییکه بخش پایانی کتاب مقالات و اعلامیه‌هایی است که از نشریه کار نقل شده‌اند و نشریه کار در همین سایت در دسترس است، از آوردن مجدد آنها در این بخش خودداری می‌شود. برای رفع هرگونه ابهامی، فهرست و سرمقاله این مجموعه را هم در سایت درج میشوند.

سه شنبه, تير 15, 1361 فهرست
پنجشنبه, دى 23, 1350 اعلامیه شماره 1، دی 1350
جمعه, بهمن 15, 1350 بیانیه چریکهای فدایی خلق، بهمن 1350
پنجشنبه, فروردين 15, 1353 اندیشه رفیق "مائوتسه دون" و انقلاب ما، نبرد خلق 2 – فروردین 1353
بدون تاریخ شعارهای وحدت، دو مقاله درباره وحدت، 1354
بدون تاریخ ما و رهبران حزب توده، اعدام انقلابی عباس شهریاری مرد هزار چهره – 1354
شنبه, خرداد 15, 1355 سرمقاله، نبرد خلق 7 – 1355
شنبه, خرداد 15, 1355 جنبش مسلحانه ایران و انقلاب منطقه، نبرد خلق 7 – 1355
شنبه, خرداد 15, 1355 عملیات تبلیغ مسلحانه و مفاهیم آن در مرحله‌ای که گذشت، نبرد خلق 7 – 1355
سه شنبه, آذر 15, 1356 بیانیه س.چ.ف.خ.ا. به مناسبت روز دانشجو، "پیام دانشجو" ارگان دانشجویی س.چ.ف.خ.ا. شماره 3 – آذر 1356
دوشنبه, خرداد 15, 1357 جبهه واحد ضددیکتاتوری و دار و دسته حزب توده، خرداد 1357
دوشنبه, خرداد 15, 1357 جنبش خلق و اپورتونیستهای ما، خرداد 1357
يكشنبه, مرداد 15, 1357 وظایف اساسی مارکسیست – لنینستها در مرحله کنونی رشد جنبش کمونیستی ایران، تابستان 1357
دوشنبه, آبان 15, 1357 در این قیام خونی که آغاز شده مردم را یاری کنیم، اعلامیه و بیانیه س.چ.ف.خ.ا. آبان 1357
چهارشنبه, آذر 15, 1357 باز هم درباره وظایف اساسی...، آذر 1357
چهارشنبه, آذر 15, 1357 هر سازشی با رژیم خیانت به آرمان مردم است، اعلامیه و بیانیه س.چ.ف.خ.ا. آذر 1357
پنجشنبه, دى 28, 1357 نامه سرگشاده س.چ.ف.خ.ا. به آیت‌الله خمینی مبارز عالیقدر و پیشوای بزرگ شیعیان، دی 1357
پنجشنبه, اسفند 17, 1357 پیش به سوی مبارزه ایدئولوژیک ضامن وحدت جنبش کمونیستی، اسفند 1357
دوشنبه, مرداد 15, 1358 چرا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردیم، مرداد 1358
دوشنبه, مرداد 15, 1358 پاسخ به "مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی"، مرداد 1358