حماسه نبرد انسان: دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری، فرهاد عاصمی

اسناد این بخش از سایت

توده‌ای‌ها

برگرفته شده‌اند

عملیات
اسفند 1392

hamaseye-nabard-asemi.pdf

PDF icon hamaseye-nabard-asemi.pdf
حماسه نبرد انسان: دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری، فرهاد عاصمی
اسفند 1392

01-farsayesh-dar-khazan.mp3

فرسایش در خزان
اسفند 1392

02-peyman.mp3

پیمان
اسفند 1392

03-ranjnameye-hejran.mp3

رنج‌نامه‌ی هجران
اسفند 1392

04-bar-mordabe-tane-nilufar.mp3

بر مرداب تن نیلوفر اندیشه می‌روید
اسفند 1392

05-hedye.mp3

هدیه
اسفند 1392

06-akhgarane-esfand.mp3

اخگران اسفند
اسفند 1392

07-oktobr.mp3

اکتبر
اسفند 1392

08-vadeye-didar.mp3

وعده دیدار
اسفند 1392

09-bombaran.mp3

بمباران
اسفند 1392

10-dyare-ashena.mp3

دیار آشنا
اسفند 1392

11-peygham.mp3

پیغام
اسفند 1392

12-mashugh.mp3

معشوق
اسفند 1392

13-ghoo-khorshid-ra.mp3

قو خورشید را انتظار می‌کشد
اسفند 1392

14-be-ankas-ke.mp3

به آنکس که به او می‌اندیشم
اسفند 1392

15-tavallodi-digar.mp3

تولدی دیگر