گزیده اشعار احسان طبری

فایل‌های صوتی از سایت

http://khosousi.com

برگرفته شده‌اند

سه شنبه, خرداد 15, 1397 گزیده اشعار احسان طبری (متن اصلاح شده براساس فایل های صوتی خوانِشِ 16 قطعه شعر با صدای نَغزِ شاعر)
بدون تاریخ توضیح احسان طبری
سه شنبه, خرداد 15, 1397 ترانه‌ی خواب‌گونه
سه شنبه, خرداد 15, 1397 آنِ جاودان
سه شنبه, خرداد 15, 1397 غزلی برای خسرو روزبه
سه شنبه, خرداد 15, 1397 چه اشباهی‌ست
سه شنبه, خرداد 15, 1397 شبی دیگر برآویزم
سه شنبه, خرداد 15, 1397 در راه حقیقت
سه شنبه, خرداد 15, 1397 آفتابی‌ست مرا در دیدار
سه شنبه, خرداد 15, 1397 به پرویز حکمت‌جو
سه شنبه, خرداد 15, 1397 نوش‌باد به رزمندگان
سه شنبه, خرداد 15, 1397 تکنواز تار
سه شنبه, خرداد 15, 1397 به مرتضی کیوان
سه شنبه, خرداد 15, 1397 امید
سه شنبه, خرداد 15, 1397 از آن بهار شوم
سه شنبه, خرداد 15, 1397 ... آرزوست
سه شنبه, خرداد 15, 1397 در این جهان که...
سه شنبه, خرداد 15, 1397 زمین
سه شنبه, خرداد 15, 1397 سخن گو از...