حزب سوسیال دمکرات ایران

1 می روز کارگران و زحمتکشان ایران و جهان، 2012
18 مهر / اعدام بس است. ایران بیش از 210 اعدام در عرض 9 ماه
8 مارس دیگر بار روز همبستگی با زنان ایران و جهان، روز ستیز با رژیم های زن ستیز در جهان، 2011
بساط "دادگاههای فرمایشی استالینیستی اسلامی" باید در هم شکسته شود
به پای صندوق های انتصابباتی رژیم نباید رفت
به مناسبت روز کارگر یکم ماه می 2015
بیست و دو بهمن نقطه عطفی در اندیشه براندازی رژیم جنایتکار اسلامی
بیش از یک نیم میلیون نفر مردم آگاه کشور ترکیه برای دفاع از مناسبات سکولار علیه اسلامیست ها در خیابان ها به تظاهرات پرداختند
پشت نام های جعلی و زیر نام سوسیال مکراسی وزارت اطلاعات به دنبال چیست
پیام همدردی حزب سوسیال دمکرات ایران با مردم زلزله‌زده استانهای شمال غرب ایران
ترور نحله حسین فعال جنبش زنان را محکوم می کنیم!
تلگرام همدردی حزب سوسیال دمکرات ایران ببه آقای اولاند در مورد ترور نخبگان شارلی ابدو
سخنرانی علی کشتگر، سخنگوی چریکهای فدائی خلق ایران در مراسم یادبود دکتر مصدق، 14 اسفند 1357
فراخوان برای تظاهرات در مقابل کاتدرال در واشنگتن
فراخوان برای صلح و جلوگیری از جنگ در ایران
فراخوان برای نجات جان قربانی حکومت اسلامی
نمایش فرمایشی مجلس خبرگان رژیم را تحریم کنید