کتاب، اعلامیه...

عملیات
05 بهمن 1368 آنانی که در زندگی مظهر جامعه نوین بودند
بهمن 1366 آیا هیچگاه نیرویی کوچگ میتواند وظیفه‌ای بزرگ را بر دوش بگیرد
دی 1359 اتحادیه کمونیستهای ایران، دیماه 1359
21 اسفند 1369 اطلاعیه، 12 مارس 1991
12 مرداد 1376 اطلاعیه
16 مرداد 1351 اعدام کودتاگران
20 اسفند 1370 اقدام حزب سوسیالیست کردستان را به شدت مجکوم می کنیم
24 آبان 1358 اکنون نوبت آمریکاست
آبان 1366 اکونومیسم مسلح، نقدی بر سیاست نظامی کومله
شهریور 1370 امواج مقاومت عادلانه و ضرورت انقلابی آگاهانه
05 خرداد 1376 انتخاب یک خادم امتحان پس داده
30 دی 1358 انتخابات ریاست جمهوری در پرتو انصراف کاندیدای سازمان مجاهدین خلق
بدون تاریخ انشتین: فیزیک و متافیزیک
24 آبان 1370 اوجگیری راسیسم
25 آبان 1376 اوضاع سیاسی ایران و دورنمای آن
11 اردیبهشت 1369 اول ماه مه 1369، زنده باد انقلاب
23 مرداد 1359 این ارتش همان ارتش است
1365 با سلاح نقد، جمعبندی از گذشته اتحادیه کمونیستهای ایران
خرداد 1377 بازار بین المللی و فوتبال ایران
آذر 1358 بحث در مساله ارضی
07 مرداد 1357 بحران در روابط چین و آلبانی، اتحادیه کمونیستهای ایران
بدون تاریخ بخشهایی از کتاب فن شن
25 مرداد 1368 بر کردستان چه گذشت
1376 برای چه مبارزه می کنیم
شهریور 1371 برای نجات جان و رهایی صدر گونزالو مبارزه کنید
29 دی 1368 برخی تفاوتهای کمونیسم انقلابی با کمونیسم کارگری
بدون تاریخ بردگی در بازار آزاد تجارت حهانی زن
بدون تاریخ برق موشکهای اس اس 20 شوروی از لابلای ستونهای نشریه کار
19 تیر 1368 برنامه هنر و انقلاب
23 مهر 1378 بولتن خبری در مورد سفر خاتمی به فرانسه
01 بهمن 1355 به یاد رفیق مائو
11 اردیبهشت 1373 بیانیه به مناسبت اول ماه مه
25 اسفند 1362 بیانیه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی
1377 بیگانه با انقلاب، نقدی بر نظرات حزب کمونیست کارگری ایران
خرداد 1379 پاسخ به چند پرسش
مرداد 1358 پاسخ به نبرد خلق شماره 7، مرداد 1358
24 آذر 1378 پیام بمناسبت چهلمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی
25 آذر 1363 پیام به حزب دمکرات کردستان ایران بمناسبت روز پیشمرگه
11 اردیبهشت 1364 پیام به طبقه کارگر، اردیبهشت 1364
23 بهمن 1357 پیام به مردم غیور ایران 23 بهمن 1357
بهمن 1363 پیشبرد جنبش انقلابی جهانی
22 آبان 1368 تحولات در آلمان شرقی
بدون تاریخ تراکت حقیقت
05 آذر 1358 تراکت: قانون اساسی دست پخت خبرگان
17 آبان 1358 تراکت: ما بهمراه خلق دلیرمان خواستاریم
22 آبان 1358 تراکت: مجلس خبرگان
مرداد 1366 ترفندهای راه کارگر در برخورد به جنگ حزب دمکرات و کومله
11 اردیبهشت 1371 تعرض ضدکمونیستی را درهم شکنید
شهریور 1377 تنها پاسخ این جنایت، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است
12 اردیبهشت 1375 تنها ره رهایی جنگ خلق است

صفحه‌ها