حزب توده ایران

بدون تاریخ
سه شنبه, دى 15, 1366 آئین نامه اجرائی مصوب پلنوم دی ماه 1366 کمیته مرکزی حزب توده ایران
پنجشنبه, شهريور 15, 1358 آخرین دفاع خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران در دادگاه نظامی
چهارشنبه, بهمن 15, 1348 آخرین دفاعیات دکتر ارانی
سه شنبه, اسفند 15, 1357 اسناد پلنوم شانزدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، اسفند ماه 1357
بدون تاریخ افسانه "سوسیال- امپریالیسم" و "احیای سرمایه‌داری" در شوروی، حزب توده ایران
بدون تاریخ افسانه طلاهای ایران، ف. م. جوانشیر
پنجشنبه, مرداد 1, 1360 اکتبر و ضداکتبر، حیدر مهرگان
دوشنبه, شهريور 15, 1355 انتقاد از فرویدیسم – علل شکست جریان سیاهکل، هوشنگ تیزابی
سه شنبه, فروردين 28, 1369 برنامه عمل سیاسی حزب توده ایران (در کوتاه مدت)، پلنوم فروردین 1369
يكشنبه, آبان 1, 1367 به رفقای هیئت سیاسی حزب توده ایران، سیاوش کسرائی
يكشنبه, خرداد 15, 1367 بیانیه هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران پیرامون برخی مسائل درون حزبی، خرداد 1367
پنجشنبه, شهريور 15, 1358 تجربه 28 مرداد، نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت، ف. م. جوانشیر
بدون تاریخ توده ایها در دادگاه نظامی، دفاعیات پرویز حکمت جو، علی خاوری، آصف رزم دیده، صابر محمدزاده
سه شنبه, دى 16, 1365 توضیحی پیرامون اطلاعیه هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره "استعفانامه" رفیق اکبر شاندرمنی
چهارشنبه, مهر 15, 1366 جنبش رهایی بخش ترکمنهای ایران، خ. آتایف
بدون تاریخ جنبشهای انقلابی شمال ایران، جعفر مجیری
جمعه, فروردين 15, 1359 چپ‌روها و مسأله‌ای به نام خرده‌بورژوازی
بدون تاریخ چهره شقایق، زندگینامه ابوتراب باقرزاده
بدون تاریخ چهره گروهک ضدانقلابی کومله از «درون»، سازمان ایالتی حزب توده ایران در کردستان
شنبه, شهريور 15, 1359 حزب توده ایران و دکتر محمد مصدق، نورالدین کیانوری
جمعه, فروردين 15, 1359 حزب توده ایران و دکتر محمد مصدق، نورالدین کیانوری، متن اصلی چاپی
پنجشنبه, شهريور 15, 1358 حزب توده ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358
يكشنبه, ارديبهشت 15, 1387 حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی، به کوشش جمعی از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
دوشنبه, شهريور 15, 1361 حکم تاریخ به پیش می‌رود – مصاحبه با نورالدین کیانوری
شنبه, شهريور 15, 1359 حماسه 23 تیر، جوانشیر
چهارشنبه, آذر 16, 1362 دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 1
چهارشنبه, آذر 23, 1362 دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 2
دوشنبه, خرداد 15, 1368 درباره اساسنامه جدیدی بنام "آئین نامه اجرائی"
يكشنبه, تير 15, 1365 سازمانهای حزب توده ایران "پلنوم 19" و "کنفرانس ملی" را محکوم می‌کنند
شنبه, تير 30, 1341 سرود شهیدان
سه شنبه, مرداد 21, 1365 شرح مختصری از دلایل استعفای رفیق اکبر شاندرمنی
بدون تاریخ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی (درسنامه)، ف. م. جوانشیر
پنجشنبه, شهريور 15, 1358 صفحاتی از جنبش کارگری و کمونیستی ایران، اردشیر آوانسیان
شنبه, تير 15, 1381 طرح مجموعه اسناد برای پنجمین کنگره حزب توده ایران
سه شنبه, بهمن 27, 1366 قطعنامه مصوب پلنوم دیماه 1366 کمیته مرکزی حزب توده ایران
بدون تاریخ کاوش شماره 1
جمعه, شهريور 15, 1364 گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنفرانس ملی حزب توده ایران
جمعه, بهمن 2, 1366 گزارش هیأت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، دیماه 1366
سه شنبه, ارديبهشت 4, 1369 گزارش هیئت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، فروردین 1369
يكشنبه, شهريور 15, 1366 ما و وازدگان سیاسی
بدون تاریخ مبارزه طبقاتی، نورالدین کیانوری
سه شنبه, خرداد 15, 1369 متن گزارش ارائه شده توسط رفیق خاوری به پلنوم فروردین ماه 69
پنجشنبه, تير 15, 1368 مسائل حزبی، شماره 2، تیر 1368
چهارشنبه, بهمن 15, 1337 مسائل حزبی، شماره 6، بهمن 1337
سه شنبه, خرداد 15, 1358 مصاحبه ایرج اسکندری با تهران مصور، خرداد 1358
سه شنبه, ارديبهشت 15, 1366 نامه اردشیر آوانسیان
شنبه, مهر 19, 1365 نامه رحیم نامور به هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران
سه شنبه, تير 20, 1368 نامه رفیق اردشیر آوانسیان به رفقای رزمنده تشکیلات باکو
يكشنبه, دى 15, 1364 نامه سرگشاده به کمیته مرکزی حزب توده ایران، فریدون آذرنور، بابک امیرخسروی، فرهاد فرجاد

صفحه‌ها