فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 693، نیمه دوم اردیبهشت 1394

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سیاست داخلی روحانی: اندکی فضا برای اصلاح‌طلبان، هیچ برای توده‌های مردم

1

تشدید بحران منطقه‌ای در سایه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی

1

اول ماه مه؛ ترفند سرمایه و راه‌کار طبقه کارگر

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

6

شکل سازماندهی و اوضاع سیاسی ویژه

7

یادداشت‌های سیاسی

-          فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بحران بیکاری آنان در جامعه

10

-          خانه کارگری ها و شعار علیه کارگران در روز جهانی

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12