فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 691، نیمه دوم فروردین 1394

لینک به فایل

عنوان

صفحه

توافق اجلاس لوزان، نتایج و پیامدها

1

با اعتصاب و اعتراض خیابانی به پیشواز اول ماه مه برویم

1

یمن ویران، ثمره‌ی دخالت‌های دولت‌های مرتجع منطقه

1

جنایتی که هرگز فراموش نخواهد شد

1

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

7

یادداشت‌های سیاسی

-          جمهوری اسلامی مسبب اصلی درگیری‌های اخیر در بلوچستان و خوزستان

8

-          سهم زنان از آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10