فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 688، نیمه اول اسفند 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اعتصابات سراسری معلمان، گسست از گرایش اصلاح‌طلبی

1

در گرامی داشت 25 اسفند، روز جانفشانان فدایی: روزی که آرمان خواهی و فداکاری بربلندای خط سرخ فدایی، هرچه بیشتر شکوفا شد

1

8 مارس روز جهانی زن را با مبارزه گرامی می‌داریم

1

مبارزه برای افزایش دستمزد یک ضرورت فوری برای طبقه کارگر

1

سخنرانی رفیق توکل در مراسم بزرگداشت سالروز حماسه سیاهکل در استکهلم

5

کمک های مالی

12

گرامی داریم 8 مارس روز جهانی زن را

12

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

13

تلویزیون دمکراسی شورایی

16