فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 687، نیمه دوم بهمن 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

انقلاب مجدد یک ضرورت است

1

یونان بر سر دوراهی خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا

1

آب در خوابگه مورچگان ریخته اند

1

محاکمه کارگران معدن سنگ‌آهن بافق بر متن گسترش اعتصابات کارگری

4

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

چهل و پنجمین سالروز حماسه سیاهکل گرامی باد

8

پیام تبریک بمناسبت چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

8

چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل گرامی باد

8

19 بهمن سالروز حماسه سیاهکل خجسته باد!

8

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

9

تصحیح و پوزش

9

یادداشت‌های سیاسی

-          معنای حق حیات زنان سرپرست خانوار و کودکان‌شان در حکومت اسلامی

10

-          پیروزی کوبانی پیروزی نیروهای مترقی منطقه است

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12