فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 686، نیمه اول بهمن 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

نزاع رئیس جمهور و کنگره آمریکا بر سر چیست؟

1

افزایش اجاره‌بها و گسترش حاشیه‌نشینی

1

پیشبرد سیاست‌های میلیتاریستی رژیم به هزینه مردم

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد حماسه سیاهکل: گرامی باد چهل‌وچهارمین سالگرد حماسه سیاهکل

3

شعر: به یاد پانزده رزمنده سیاهکل

6

شعر: پانزده مرد دلیر

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

یادداشت‌های سیاسی

-          موج جدید دستگیری زنان و فعالان اجتماعی با کدام هدف؟

10

کمک های مالی

11

یادداشت‌های سیاسی

-          اعتصاب سراسری معلمان با شعار حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12