فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 676، نیمه اول شهریور 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سخنان خامنه ای و بن بست احتمالی دولت روحانی

1

پرچمی که در معدن سنگ‌آهن بافق برافراشته شد

1

نقش کردهای عراق و حکومت اقلیم کردستان در استراتژی منطقه‌ای جمهوری اسلامی

1

آکاهی و مبارزه سیاسی

1

جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

زنده باد سوسیالیسم

8

کمک های مالی

9

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

9

جانباختگان قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 1367 و تمامی جانباختگان راه آزادی و رهایی بشریت هرگز فراموش نخواهند شد.

9

یادداشت‌های سیاسی

-          مخالفت با گسترش اینترنت، نتیجه‌ی ترس حکومت از آگاهی مردم است

10

زنده باد آزادی

11

یادداشت‌های سیاسی

-          میلیون‌ها بیکار با تحصیلات دانشگاهی، چه کسی پاسخگوست؟

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12