فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 314، خرداد 1377

لینک به فایل

عنوان

صفحه

طبقه کارگر بپا می خیزد

1

دست طالبان از آستین مجلس!

1

اطلاعیه مشترک

         با بمب گذاری نمی توان توده های مردم و کارگران را از مبارزه باز داشت

4

اعتراض کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان و جوراب آسیا

4

لیست کمکهای مالی

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری (31)

         دوران انترناسیونال دوم

5

اخباری از ایران

         - خودداری کارفرمایان از بیمه کردن کارگران در همدان

         - اخراج و بیکار سازی دهها کارگر در همدان و مشهد و اصفهان

         - اعتصاب کارگران ایران پوپلین

         - اعتصاب در کارخانه چیت سازی ممتاز

         - کارگران کارخانه پرسان رشت، هشت ماه است حقوق نگرفته اند.

         - انحلال شرکت صنایع چوب و بیکاری کارگران

         - تجمع کارگران بیکار در طبس

         - تجمع اعتراضی زنان کارگر در مشهد

         - بیکاری هزار کارگر در کاشان

         - اعتصاب در کارخانه های چیت سازی

         - اولتیماتوم کارگران نفت به دولت

         - کار کودکان در ایران

         - زحمتکشان امین آباد جاده را بستند

         - اعتراض دانشجویان دانشگاه چمران

         - اعتصاب دانشجویان علوم پزشکی ایلام

         - اعتصاب دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش

         - اعتصاب در دانشگاه کاشان

         - اعتصاب در دانشکده کاربردی پست و مخابرات واحد اصفهان

         - افزایش قتل زنان در ایران

         - تعداد معتادان در 4 سال دو برابر شد

         - 2.5 میلیون ریال حق مسکن نمایندگان مجلس

         - رقابت انحصارات امپریالیستی برای سرمایه گذاری در ایران

         - کابینه خاتمی لایحه فقر زدائی را پس گرفت

         - رئیس بانک مرکزی و راه حل بحران اقتصادی

8

گزیده ای از نامه های رسیده

9

اخباری از ایران

         - وزیر اطلاعات و تامین امنیت بیشتر برای سرمایه های خارجی

         - وزیر کشور و حزب خدا

         - حمله چماقداران حزب الهی به کنگره جراحان

10

اخبار کارگری جهان

         - اعتصاب عمومی در دانمارک

11

         - اعتصاب کارگران شیلات در نایروبی

         - اعتراض کارگران به بیکاری در برزیل

         - تداوم اعتصاب معدنچیان در روسیه

12

شعری از فدائی شهید سعید سلطانپور

12

تدابیر حکومتی در به تعویق افکندن استقرار دمکراسی و آزادی

13

یادداشتهای سیاسی

         - جناح رقیب خاتمی با تعرض گسترده تر وارد عمل شده است

         - سپاه پاسداران هم حرف آخر خود را میزند

         - فرمانده پیشین سپاه پاسداران و سازماندهی «نهضت فرهنگی»

14

         - مجاهدین خلق مانعی بر سر راه سرنگونی حکومت

         - اوج گیری جنبش توده ای در اندونزی و سقوط سوهارتو

15

خلاف جریان منتشر شد

15

یادداشتهای سیاسی

         - خاتمی با دست خالی در گرد هم آئی 2 خرداد

16