فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 307، آبان 1376

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اعتلاء مجدد جنبش دانشجوئی و وظایف دانشجویان چپ

1

موج جدید گرانی و پیآمدهای آن

1

ما راه انقلاب را ادامه خواهیم داد

1

پانزدهیمن کنگره حزب کمونیست کوبا

2

بیانیه مشترک

         خطاب به مردم ایران

3

بده بستانهای ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسلامی

4

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 26

         جنبش کارگری در فاصله دو انترناسیونال

5

ستون مباحثات

         در اطراف دو شعار جمهوری دمکراتیک خلق و حکومت شورائی

                                                       الف – جوادزاده

7

تلاش رژیم برای گسترش شبکه های اطلاعاتی و جاسوسی در خارج از کشور

10

اخبار کارگری جهان

         - اعتصاب کارگران اتومبیل سازی در کره جنوبی

         - اعتصاب کارگری در اسرائیل

         - کارگران در جمهوری دومینکن: «کار و زندگی بهتر»

         - اعتصاب کارگران کشاورزی در زیمبابوده

11

یک جنبه از توحش و بربریت در نظام سرمایه داری

11

با کمکهای مالی خود، سازمان فدائیان (اقلیت) را یاری رسانید!

11

سیاستهای ضد پناهندگی را محکوم میکنیم!

12

اطلاعیه

12

اعضاء، فعالین و هواداران! برنامه سازمان را در میان توده‌های مردم تبلیغ و ترویج کنید و در توزیع هرچه گسترده‌تر آن بکوشید.

12

ما راه انقلاب اکتبر را ادامه خواهیم داد

13

اخباری از ایران

         - انفجار در پتروشیمی مسجد سلیمان

         - مخالفت کارگران شرکت پخش پوشاک به شرایط بازخرید

         - آمار و اطلاعات غیر واقعی بیکاری

13

گزیده ای از نامه های رسیده

14

اخباری از ایران

         - بیکاری در سیستان و بلوچستان

         - آوارگی 80 دانش آموز در اولین روز سال تحصیلی

         - شمائی از انتخابات رژیم و مشتی نمونه خروار

14

چه گوارا جاودانه شد

16

اخباری از ایران

         - کارگران مترو دست از کار کشیدند

         - مسمومیت دو کارگر افغانی

         - ‌اعتراض کارگران قراردادی شرکت ذغال سنگ کرمان

16