فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 304، مرداد 1376

لینک به فایل

عنوان

صفحه

خاتمی رسالتی جز تشدید بحران نخواهد داشت

1

کشتار کارگران معدن یک نمونه از جنایات سرمایه داران

1

رفقا! دوستان! سازمان بطور جدی با معضل مالی روبروست و برای پیشبرد مبارزه انقلابی خود به کمک های شما نیازمند است

1

اعتصاب عذای زندانیان سیاسی و اقدامات اعتراضی علیه رژیم

4

اپوزیسیون، تغییرات اخیر و چشم انداز تحولات آتی

5

ستون مباحثات

         - جنجال بی مورد

                  متین

6

یکی دیگر از زندانیان سیاسی جان باخت

8

به علت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری در شماره بعدی نشریه کار به چاپ خواهد رسید

8

هشدارهای حکومتی از زبان رئیس قوه قضائیه و فرمانده سپاه

10

اخبار کارگری جهان

11

اخباری از ایران

         - شهرداری منطقه 20 تهران: «همین که هست»

         - رکود در واحدهای تولیدی

         - صدها تن از کردهای آواره به شمال عراق بازگردانده شدند

13

         - کاهش دستمزدها و افزایش فقر

         - افزایش قیمت دارو

14

         - معادن بدون هرگونه محدودیت به بخش خصوصی واگذار می‌شود

15

یونسکو هم میخواهد نقش خود را ایفا کند

15

با کمکهای مالی خود، سازمان فدائیان (اقلیت) را در امر انقلاب یاری رسانید!

15

یادداشتهای سیاسی

         - شهرداری تهران عرصه زورآزمائی دو جناح

16

اخباری از ایران

         - 2 میلیون کارگر در معرض اخراج

         - بیکاری در استان آذربایجان غربی

         - در بوشهر 170 کارگر از کار بیکار شدند

         - 30 سال کار و بعد هم بلاتکلیفی!

16