فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 300، فروردین 1376

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بازی انتخابات

1

جمهوری اسلامی دو تن از فعالین و هواداران سازمان را اعدام کرد.

1

300 شمارۀ نشریۀ کار

1

گزیده‌ای از نامه‌های رسیده

2

«مرا از مدتها پیش کشته‌اند»!

         در حاشیه حادثۀ خیابان گاندی

4

شکل‌گیری نخستین اعتصاب اروپائی

5

تصحیح و پوزش

7

«کنفرانس آمستردام علیه کار کودکان»

8

اخبار کارگری جهان

9

اخباری از ایران

         - عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه دروس

         - بودجه خانوار شهری در سال 74

         - بدهی دولت به بانک مرکزی

         - اخراج پناهندگان در سال 76

10

ستون مباحثات

         - ضرورت تغییر نام یا چشم‌انداز ضرورتهای دیگر

                                              بابک به کیش

11

آیا توهم به کار قانونی پایان خواهد یافت؟

12

اخباری از ایران

         - شرایط طاقت‌فرسای کار در پنبۀ نسوز نهبندان

         - عدم پرداخت دستمزد کارگران پلی کلینیک ابوریحان

         - دو کارگر در آتش سوختند!

         - تعطیل بخش رنگرزی کارخانجات مقدم

13

         - طرح اخراجهای گسترده کارگری در آذربایجان شرقی

         - اضافه‌کاری اجباری در کارخانۀ سایپا

         - تعطیلی کارخانۀ ایمان سرنگ و بلاتکلیفی کارگران

         - تعطیلی شرکت صنایع چهارمحال بختیاری و بلاتکلیفی کارگران

         - کارخانه الیاف شیروان: هر کارگر 3 دستگاه!

14

         - دستمزد کارگران، 23 درصد هزینه‌ها!

         - کسر 30 درصد مالیات و حق بیمه از عیدی کارگران

         - تشدید جو سرکوب و خفقان در شهرکهای کارگری

15

یادداشتهای سیاسی

         - سران حکومت بازهم بر طبل جنگ میکوبند

16

پاسخ به سؤالات

16