فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 34، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1382

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

پیام نوروزی نھضت آزادی ایران، 1 فروردین 1382

6

اطلاعیه مراسم اولین سالگرد شادروان دکتر سحابی، 17 فروردین 1382

7

در سالروز بازداشت اعضای نھضت آزادی ایران، 18 فروردین 1382

8

گرامیداشت سالروز درگذشت دکتر یدالله سحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران، 20 فروردین 1382

11

آخرین امضای سیاسی دکتر سحابی، به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت دکتر سحابی 21 فروردین 1382

15

قرائت گزارش کمیسیون اصل ٩٠ مجلس پیرامون پرونده نھضت آزادی ایران، تحلیل واکنش نمایندگان اقلیت، 28 فروردین 1382

17

تشکر از کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی، 6 اردیبهشت 1382

19

گزارش دیدار برخی اعضای شورای مرکزی نھضت با اعضای کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، 16 اردیبهشت 1382

20

دعوتنامه مراسم چھل و دومین سالگرد تأسیس نھضت آزادی ایران، 18 اردیبهشت 1382

21

اطلاعیه لغو سفر نمایندگان نھضت آزادی ایران برای شرکت در کنگره حزب سوسیالیست فرانسه، 25 اردیبهشت 1382

22

احکام دادگاه انقلاب درباره جمعی از فعالان ملی ـ مذھبی خلاف قانون و مردود است، 25 اردیبهشت 1382

23

گزارشی فشرده از مراسم چھل و دومین سالگرد تأسیس نھضت آزادی ایران، 25 اردیبهشت 1382

25

بازداشت‌های فراقانونی دانشجویان و فعالان سیاسی اخیر نقض قانون و خلاف  امنیت و منافع ملی است، 31 اردیبهشت 1382

28

تداوم فشار بر جنبش دانشجویی، مطبوعات و فعالان سیاسی ـ تحلیل شرایط اجتماعی حاضر و نگرانی نسبت به آینده، تیر 1382

30

اعتراض به رفتار خلاف قانون با زندانیان سیاسی، 24 تیر 1382

34

محکومیت انفجار نجف و مسئولیت دولت‌ھای اشغالگر، 12 شهریور 1382

35

قتل زھرا کاظمی و پیامدھای زیانبار آن، 30 شهریور 1382

37

دعوت به روزه سیاسی در اعتراض به نقض حقوق قانونی شھروندان، 4 مهر 1382

39

حمایت از دعوت نمایندگان مجلس برای روزه سیاسی، 20 مهر 1382

41

تبریک به خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، 24 مهر 1382

42

پیام تسلیت به آقای احد رضایی به مناسبت درگذشت آقای عابدینی، 30 آبان 1382

43

نقش جنبش دانشجویی در اصلاح و توسعه آینده جامعه به مناسبت ١٦ آذر روز دانشجو، 14 آذر 1382

44

پیرامون انتخابات مجلس ھفتم، 24 آذر 1382

53

اعتراض به رفتار شورای نگھبان و قوه قضائیه، 4 دی 1382

59

یاری به آسیب‌دیدگان زلزله بم، 6 دی 1382

62

اعتراض به ردصلاحیت‌ھا «استناد به نامه‌ای که اصالت ندارد فاقد وجاھت قانونی است»، 12 دی 1382

63

امنیت ملی در گرو انتخابات آزاد و سالم، التزام (نه اعتقاد) به قانون اساسی برای نمایندگان مجلس کافی است، 19 دی 1382

66

دعوت به عدالت، استقامت و وحدت، (از شورای نگهبان، اصلاح‌طلبان و مردم در انتخابات مجلس هفتم)، 25 دی 1382

69

حمایت از روزه سیاسی نمایندگان متحصن مجلس، 27 دی 1382

73

اعتراض به شورای نگھبان و حمایت از روزه سیاسی نمایندگان متحصن مجلس، 4 بهمن 1382

74

خواست ملت ایران برگزاری انتخابات آزاد و سالم است، ما در انتخابات فرمایشی شرکت نخواهیم کرد، 19 بهمن 1382

75

پاسخگویی در برابر مردم (فاجعه انفجار قطار در ایستگاه خیام نیشابور)، 10 اسفند 1382

78

تحلیل انتخابات مجلس ھفتم، 16 اسفند 1382

81

ضمائم:  

 

         - بیانیه نیروھای سیاسی ایران پیرامون تحولات منطقه، 21 فروردین 1382

90

         - نامه به مقام رھبری درباره مسائل جاری کشور، 24 تیر 1382

97

         - بیانیه فعالان فرھنگی ـ سیاسی به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه و کودتای ٢٨ مرداد، 28 مرداد 1382

103

         - بیانیه جمعی از فعالان سیاسی ـ فرھنگی در حمایت از دعوت نمایندگان به روزه سیاسی، مهر 1382

108

         - پیام تھنیت جمعی از فعالان سیاسی ـ فرھنگی و دانشگاھی به خانم شیرین عبادی، مهر 1382

110

         - اطلاعیه شماره یک گروه تعاون و امداد ملی برای بازسازی بم (گروه تام)، 12 دی 1382

112

         - حمایت بیش از ٣٤٠ نفر از فعالان سیاسی ـ فرھنگی و دانشگاھی از تحصن نمایندگان مجلس، 1382

113

         - حمایت بیش از ٣٥٠ فعال سیاسی، فرھنگی و دانشگاھی از روزه سیاسی نمایندگان متحصن در خانه ملت، 28 دی 1382

116

         - دعوت به مراسم نھمین سالگرد مھندس بازرگان، 1 بهمن 1382

119

         - گزارش مراسم نھمین سالگرد شادروان مھندس بازرگان در مقبره بیات قم، 3 بهمن 1382

121

         - پشتیبانی ٥٠٠ فعال سیاسی، مطبوعاتی، دانشگاهی از حرکت تاریخی نمایندگان شجاع ملت، 18 بهمن 1382

124

         - بیانیه ٣٢٠ فعال سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی در مورد عدم مشارکت در انتخابات مجلس ھفتم، 19 بهمن 1382

127

         - اعتراض بیش از ٣٠٠ فعال سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی به توقیف روزنامه‌ھای یاس‌نو و شرق، 5 اسفند 1382

132