فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 29، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1377

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

پیام نوروزی، نوروز 1377

5

آیا فعالیت احزاب قانونا  نیاز به مجوز دارد؟، 22 فروردین 1377

6

بازداشت شھردار تھران، بھانه و انگیزه، 22 فروردین 1377

17

اطلاعیه به مناسبت سلامتی آقای مهندس سحابی، 14 اردیبهشت 1377

20

کارنامه یکساله رئیس جمھور، 29 اردیبهشت 1377

21

اطلاعیه شرکت در مراسم بزرگداشت حماسه دوم خرداد، 29 اردیبهشت 1377

27

نامه به وزیر کشور درخصوص سخنان آقای بادامچیان در مورد تخلفات نھضت، 7 خرداد 1377

28

بعد از دوم خرداد، 9 خرداد 1377

29

اطلاعیه در محکومیت خشونت و بمب‌گذاری اخیر، 13 خرداد 1377

31

پاسخ آقای بادامچیان به نامه شماره٢/١٦٣٩ مورخ ٧/٣/1377 نھضت، 20 خرداد 1377

32

گرامیداشت سالروز خلع ید از استعمار انگلستان، 28 خرداد 1377

33

اطلاعیه شادباش پیروزی تیم ملی فوتبال ایران، 1 تیر 1377

35

نامه به رئیس مجلس در مورد سخنان برخی از نمایندگان علیه نھضت، 6 تیر 1377

36

سناریوی یورش به آزادی و جامعه مدنی، 11 تیر 1377

37

نامه دکتر یزدی به آقای موسوی اردبیلی در مورد مطالب ایشان مندرج در روزنامه جمھوری اسلامی، 14 تیر 1377

41

نامه به وزارت کشور در مورد نامه آقای بادامچیان، 17 تیر 1377

47

نامه به روزنامه سلام در مورد مطالب ستون «پاسخ ویژه»، 20 تیر 1377

49

نامه به سردبیر مجله پاسدار اسلام در مورد اظھارات آقای محتشمی، 22 تیر 1377

52

تحریف مواضع نھضت آزادی ایران، 23 تیر 1377

59

درباره مجلس خبرگان رھبری، 6 مرداد 1377

62

پاسخ به مقاله «دوم خرداد ٧٦ و بحران گذار» در نشریه راه نو، 14 مرداد 1377

79

پاسخ به مقاله «دوم خرداد 76 و بحران گذار»

80

اعتراض به وزیر اطلاعات در مورد نمایشگاه «پیچک انحراف» در اصفھان، 22 مرداد 1377

93

تقابل جدید با برنامه توسعه سیاسی رئیس‌جمھور، 22 مرداد 1377

96

درخواست از رئیس جمھور در مورد ارتباط با تمام گروه‌ھا و احزاب سیاسی، 28 مرداد 1377

102

توضیحاتی درباره مصاحبه آقای مھندس امیرانتظام، 31 مرداد 1377

103

ارسال پاسخ به مقاله «امیرانتظام و توھم تئوری توطئه» به نشریه عصر ما، 31 مرداد 1377

114

نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد کشتار در سودان و افغانستان، 6 شهریور 1377

115

درخواست انتشار مشروح مذاکرات و گزارش عملکرد مجلس خبرگان رھبری، 7 شهریور 1377

116

پیگیری درج پاسخ به مقاله «دوم خرداد و بحران گذار» در نشریه راه نو، 7 شهریور 1377

117

درباره مجلس خبرگان رھبری (اطلاعیه شماره ٢)، 16 شهریور 1377

118

نقدی بر سخنان آقای عبدالله نوری درباره فعالیت نھضت آزادی ایران، 23 شهریور 1377

120

پاسخ نھضت آزادی ایران به اظھارات بی‌پایه آقای مجید انصاری و ارسال آن برای روزنامه کیھان و رسالت، 24 شهریور 1377

124

طالبان خطری جدی برای امنیت ملی، 28 شهریور 1377

130

اطلاعیه درباره توقیف روزنامه توس و بازداشت مسؤولان آن «اعتراض به نقض حریم قانون اساسی و قانون مطبوعات»، 28 شهریور 1377

133

اعتراض به بازداشت مجدد آقای عباس امیرانتظام، 6 مهر 1377

134

اطلاعیه سفر آقای دکتر ابراهیم یزدی به کشور سوئد، 7 مهر 1377

135

اطلاعیه شماره ٣ نھضت آزادی ایران درباره انتخابات مجلس خبرگان رھبری، 18 مهر 1377

136

تکذیب اطلاعیه جعلی در مورد انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رھبری، 21 مهر 1377

138

پیام رسای ملت در انتخابات مجلس خبرگان رھبری، 6 آبان 1377

139

نامه به روزنامه رسالت در مورد درج مطالب علیه نھضت، 24 مهر 1377

143

نامه به کانون پژوھشھای دانشجویی دانشکده شھید عباسپور در مورد نقل روزنامه رسالت از قول آن کانون، 24 مهر 1377

144

انتخابات شوراھا، گامی در تحقق حاکمیت ملت، 28 مهر 1377

145

نامه به رئیس‌جمھور در مورد دستگیری آقایان دکتر غروی و غفرانی، 30 مهر 1377

149

محکوم کردن جنایت ھولناک علیه رھبران حزب ملت ایران، 3 آذر 1377

150

گرامیداشت ١٦ آذر روز جھانی دانشجو، 16 آذر 1377

151

ارسال پاسخ مجدد به نشریه عصر ما، 19 آذر 1377

154

پاسخ مجدد به عصر ما، 19 آذر 1377

155

نامه به وزیر کشور در خصوص تبادل نظر با ھمه احزاب و گروهھای سیاسی، 24 آذر 1377

166

پیام به مناسبت تأسیس حزب مشارکت ایران اسلامی، 24 آذر 1377

167

نھضت آزادی ایران تھاجم نظامی به عراق را شدیدا محکوم می‌کند، 28 آذر 1377

169

دستگیریھای غیرقانونی در اصفھان ھمچنان ادامه دارد، 30 آذر 1377

170

روش مقابله با توطئه جنایات اخیر، 1 دی 1377

171

درخواست اقدامات حفاظتی در ورود آقای دکتر یزدی به ایران از وزیر کشور، 2 دی 1377

176

فراخوانی برای ثبت‌نام در انتخابات شوراھا، 7 دی 1377

177

نھضت آزادی ایران ھرگونه ترور و خشونت را محکوم می‌کند، 16 دی 1377

179

معرفی نمایندگان نھضت به وزارت کشور جھت شرکت در جلسات گفتگوی سیاسی، 21 دی 1377

180

درباره جریان خشونت و ترور، 29 دی 1377

181

دیو خشونت را مھار کنید، 30 دی 1377

186

اطلاعیه عدم برگزاری مراسم بزرگداشت چھارمین سالگرد مھندس بازرگان در اصفھان، 10 بهمن 1377

187

شورا، نھادی مردمی اما در حصار انحصارگران، 12 بهمن 1377

189

نامه به کمیته ٥ نفره حل اختلاف در مورد رد صلاحیت افراد، 17 بهمن 1377

192

صدا و سیما به کجا می‌رود؟، 18 بهمن 1377

193

قانون اساسی و دادسرای ویژه روحانیت، 19 بهمن 1377

194

معرفی نمایندگان نھضت به فراخوان وزارت کشور از نمایندگان احزاب، 26 بهمن 1377

198

اطلاعیه نهضت آزادی ایران درباره شرکت در انتخابات شورای شھر تھران، 1 اسفند 1377

199

اطلاعیه شماره ٢ درباره کاندیداھای انتخابات شورای شھر تھران، 1 اسفند 1377

200

اعتراض به بازداشت غیرقانونی حجت‌الاسلام محسن کدیور، 11 اسفند 1377

201

تشکر از مردم و ھشدار به وزارت کشور پیرامون انتخابات شوراھای شھر و روستا، 12 اسفند 1377

202

اطلاعیه دعوت از خبرنگاران رسانه‌ھای گروھی به مراسم ١٤ اسفند، 12 اسفند 1377

205

درخواست دکتر یزدی از وزیر کشور مبنی بر رسیدگی به جریان مراجعه مأموران مشکوک به محل کار ایشان، 12 اسفند 1377

206

به یاد مصدق، بزرگمرد تاریخ معاصر ایران، 13 اسفند 1377

208

پیام تبریک نهضت آزادی ایران به کانون نویسندگان ایران، 15 اسفند 1377

209

نامه آقای دکتر یزدی به نشریه شما در مورد مقاله «منافقین دوباره در نھضت آزادی ادغام می‌شوند»، 17 اسفند 1377

210

برنامه دیدار نورزی نھضت آزادی ایران در سال 1378، 23 اسفند 1377

212

شکایت و اعلام جرم آقای دکتر یزدی علیه مسئولان ناحیه ٤ انتظامی تهران، مأموران امنیتی و نمایندگان ھیأت نظارت به ریاست محترم ویژه قضایی امام خمینی، 24 اسفند 1377

213

نامه به وزیر کشور در مورد تخلفات در انتخابات شوراھای شھر و روستا، 25 اسفند 1377

215

گرامیداشت ٢٩ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت، 26 اسفند 1377

217

اعلام جرم علیه ناشر نشریه انصار ولایت، 26 اسفند 1377

219

ضمائم:

 

-          نامه سرگشاده به رئیس‌جمھور مبنی بر رفع محدودیت از آیت‌الله منتظری، 29 اردیبهشت 1377

220

-          نامه سرگشاده به رئیس‌جمھور درباره بازداشت حجت‌الاسلام محسن سعیدزاده، 4 مرداد 1377

223

-          نامه سرگشاده به رئیس‌جمھور درباره توقیف غیرقانونی روزنامه توس، شهریور 1377

226

-          نامه سرگشاده به ملت ایران درباره انتخابات سومین مجلس خبرگان، شهریور 1377

228

-          بیانیه در مورد عدم شرکت در انتخابات سومین دوره خبرگان رهبری، مهر 1377

232

         0 نامه سرگشاده به رئیس‌جمھور در مورد مفقود شدن آقای پیروز دوانی، آذر 1377

235

-          نامه سرگشاده به رئیس‌جمھور در مورد دستگیری آقایان دکتر غروی و غفرانی، 18 آذر 1377

237

-          تسلیت به مناسبت شھادت نویسندگان مختاری و پوینده، 24 آذر 1377

239

-          اطلاعیه گردھمایی در مقابل دفتر ریاست جمھوری در اعتراض به قتلھای اخیر، 10 دی 1377

240

-          نامه سرگشاده به رئیس‌جمھور به یاد اولین شھید توطئه دستھای مرموز خشونت و جنایت در استان خراسان، دی 1377

243

-          نامه سرگشاده به رئیس‌جمھور در مورد قتل‌ھای اخیر، بهمن 1377

245

-          اعتراض نیروھای ملی ـ مذھبی ایران به سیاستھا و اقدامھای انحصارطلبانه در انتخابات شوراھا، 19 بهمن 1377

247

-          بیانیه مطبوعاتی جمعی از نیروھای مستقل ملی ایران در خصوص انتخابات شوراھا، 24 بهمن 1377

249