فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 19، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1367

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

تلگرام مهندس بازرگان به رھبر انقلاب و درخواست گفتگو پیرامون جنگ، 17 فروردین 1367

8

تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، فروردین 1367

9

تلگرام تسلیت به یاسر عرفات به مناسبت شھادت ابوجھاد، 30 فروردین 1367

111

اطلاعیه پیرامون حمله مسلحانه به دفتر نهضت آزادی ایران، 6 اردیبهشت 1367

112

اطلاعیه نهضت آزادی ایران در مورد حمله نظامی آمریکا به ایران در خلیج فارس، 7 اردیبهشت 1367

113

نامه سرگشاده به رھبر انقلاب «ھشدار پیرامون تداوم جنگ خانمانسوز»، اردیبهشت 1367

115

تلگرام دبیرکل نھضت به رھبر انقلاب در مورد حمله به دفتر نھضت، 12 خرداد 1367

132

تلگرام دبیرکل نهضت به آیت‌الله منتظری در مورد حمله به دفتر نھضت و دستگیری اعضای نھضت و جمعیت، 14 خرداد 1367

133

نامه به شورای عالی قضایی و درخواست رسیدگی به جریان حمله به دفتر نھضت و دستگیری اعضای آن در تھران و شھرستانھا، 23 خرداد 1367

134

بیانیه پیرامون دستگیری اعضای نھضت و جمعیت و تصرف دفاتر آنان، 28 خرداد 1367

137

نامه به شورای عالی قضایی در مورد حرکات مشکوک اطراف دفتر نھضت

141

نامه به شورای عالی قضایی در مورد نحوه بازجویی از اعضای زندانی نھضت، 7 تیر 1367

142

پیام دبیرکل به اعضا پس از دستگیری چند تن از اعضا و تصرف دفتر نھضت، 10 تیر 1367

143

نهضت آزادی ایران حمله موشکی آمریکا به ھواپیمای مسافربری ایرانی را شدیداّ محکوم می‌نماید، 14 تیر 1367

145

وظیفه دینی و ملی ھمگانی در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال ایران و از حاکمیت ملی، 22 تیر 1367

146

نظر نهضت آزادی ایران درباره قبول قطعنامه ٥٩٨ شورای امنیت از طرف ایران، 1 مرداد 1367

148

نامه به شورای عالی قضایی و درخواست رسیدگی به تضییقات ایجاد شده برای اعضای نھضت در زنجان، 6 مرداد 1367

152

اطلاعیه دانشجویان نهضت آزادی ایران پیرامون تجاوزات اخیر رژیم عراق، 8 مرداد 1367

154

دعوت نهضت آزادی ایران از ھموطنان برای مشارکت در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، 10 مرداد 1367

155

بیانیه مطبوعاتی نهضت آزادی ایران درباره ضرورت مقابله ھمگانی با تجاوزات اخیر عراق، 10 مرداد 1367

157

نامه به شورای سردبیری روزنامه کیھان در مورد مقالات پیرامون نامه سرگشاده «ھشدار»، 15 مرداد 1367

158

بیانیه پیرامون آتش‌بس و مرزھای بین‌المللی، 22 مرداد 1367

162

نامه به وزیر اطلاعات در مورد وضعیت اعضای زندانی نھضت، 23 مرداد 1367

164

نامه دبیرکل نهضت به وزیر اطلاعات در مورد تحت فشار قرار دادن اعضای نھضت جھت اخذ اقرار و افشای نام مسئولین تشکیلاتی، 14 شهریور 1367

167

تلگرام دبیرکل نهضت به رھبر انقلاب و درخواست گفتگو پیرامون مذاکرات ژنو، 14 شهریور 1367

169

پیام نهضت آزادی ایران به ریاست جمھوری اسلامی ایران درباره قطعنامه ٥٩٨ و بازسازی کشور، شهریور 1367

170

نامه سرگشاده دبیرکل به رھبر انقلاب در مورد اقدامات غیرقانونی علیه نھضت، 12 مهر 1367

181

نامه سرگشاده دانشجویان نهضت آزادی ایران خطاب به اتحادیه انجمن‌ھای اسلامی و جھادھای دانشگاھی، مهر 1367

188

گزارش مصاحبه آقای مھندس بازرگان با نماینده بی بی سی در ایران، 13 آبان 1367

191

نامه به آیت‌الله منتظری در مورد خفقان در دانشگاھھا، 25 آبان 1367

193

بیانیه پیرامون احزاب سیاسی و وزارت اطلاعات، آبان 1367

197

اطلاعیه دانشجویان نهضت آزادی ایران به مناسبت گرامیداشت ١٦ آذر روز جھانی دانشجو، 16 آذر 1367

201

شهید راه حق و حدمت دکتر کاظم سامی، آذر 1367

203

مصاحبه دکتر یزدی با رادیو بی بی سی، 20 دی 1367

207

مصاحبه ماهنامه آدینه با: مھندس بازرگان و دکتر یزدی در مورد آزادی احزاب و جمعیت‌ھا، دی 1367

210

بیانیه پیرامون اعدام عده‌ای از زندانیان سیاسی: از دست بی‌قانونیھا، بی‌عدالتیھا و بیرحمیھا خدایا به تو پناه می‌بریم، دی 1367

215

تلگرام دبیرکل به رئیس شورای عالی قضایی در مورد نحوه محاکمه اعضای زندانی نھضت، 6 بهمن 1367

219

نامه دبیرکل به رئیس شورای عالی قضایی و درخواست تعیین مرجع تظلم و شکایت مردم، 9 بهمن 1367

220

نامه دبیرکل به ریاست جمھوری پیرامون تخلفات از قانون در مورد نھضت، 9 بهمن 1367

221

بیانیه مطبوعاتی پیرامون شرایط فعالیت احزاب، 23 بهمن 1367

223

مصاحبه مھندس بازرگان با روزنامه تھران تایمز (به نقل از روزنامه ابرار)، بهمن 1367

225

بیانیه تحلیلی «تجربه ده ساله انقلاب اسلامی ایران»، بهمن 1367

228

نامه به وزیر اطلاعات در مورد اظھارات ایشان در مصاحبه تلویزیونی پیرامون نھضت و رھبران آن، 8 اسفند 1367

248

بیانیه پیرامون «کتاب آیات شیطانی»، 11 اسفند 1367

250