فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 18، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1366

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

تبریک و دعای نوروزی، فروردین 1366

6

اطلاعیه پیرامون تکذیب درخواست عفو صدام توسط مھندس بازرگان از رھبر انقلاب، 18 فروردین 1366

8

بیانیه یادی از استاد شریعتی و برخورد دوگانه حاکمیت، 12 اردیبهشت 1366

9

انحلال وزارت کشاورزی و اشتباھی بزرگ!، خرداد 1366

15

بررسی و تحلیل گزارش کمیسیون تاور، تیر 1366

26

آزادی و انتخابات مجلس سوم، تیر 1366

47

قطعنامه نھمین کنگره نھضت آزادی ایران «کنگره استاد شریعتی»، تیر 1366

49

تحلیلی پیرامون تعطیلی حزب جمھوری اسلامی، تیر 1366

54

ریشه گرانیھا و مسئول گرفتاریھا، مرداد 1366

62

تسلیت عمیق و تأسف شدید نھضت آزادی ایران در فاجعه ھولناک حج امسال،12 مرداد 1366

95

نامه سرگشاده به رئیس جمھوری پیرامون حادثه تبریز، شهریور 1366

97

بیانیه نهضت آزادی ایران در آستانه سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به تھران، 18 شهریور 1366

101

سئوالاتی پیرامون فاجعه مکه به مناسبت چھلمین روز آن، 1 مهر 1366

104

بیانیه مطبوعاتی نهضت آزادی ایران پیرامون انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، 26 مهر 1366

108

بیانیه در محکوم کردن حمله آمریکا به سکوھای نفتی ایران «شعله‌ھای شیطانی خلیج فارس ایران و جھان را می‌سوزاند»، 29 مهر 1366

114

بحثی پیرامون سخنان رئیس جمھوری در سازمان ملل «گفتارھای نغز و کردارھای لغو»، آبان 1366

116

نامه به شورای سرپرستی صدا و سیما در مورد برنامه «از ظھور تا سقوط آمریکا»، 11 آبان 1366

120

قرارداد نفت شمال یا وسیله‌ای برای سلب استقلال، آبان 1366

121

توسعه بحران در خلیج فارس، 4 آذر 1366

125

بیانیه پیرامون اظھارات غیرقانونی دادستان کل، 5 آذر 1366

137

نقدی و نظری پیرامون رھنمودھای اخیر رھبر انقلاب، 10 آذر 1366

140

بیانیه پیرامون بسیج ھمگانی و مشارکت الزامی در جنگ «فریادی در گلو»، 10 آذر 1366

155

اطلاعیه دانشجویان نھضت آزادی ایران پیرامون اقدامات شورایعالی پشتیبانی جنگ، 16 آذر 1366

163

دعوتنامه جھت شرکت در جلسه تبادل‌نظر به مناسبت انتخابات، 24 آذر 1366

165

نقش تعیین‌کننده مستضعفین و روحانیت در جمهوری اسلامی و نظری به مسئله تقلید، دی 1366

166

تراکت انتخابات تحمیلی، دی 1366

184

بیانیه نھضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا «انقلاب چھارم»، 30 دی 1366

185

دعوت از ھمفکران به مناسبت نھمین سالگرد پیروزی انقلاب، 5 بهمن 1366

188

اطلاعیه مطبوعاتی به مناسبت ایجاد مزاحمت در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب، 22 بهمن 1366

189

گزارشی از حمله مھاجمین مأمور به مدعوین مراسم سالگرد ٢٢ بھمن نھضت آزادی ایران، 24 بهمن 1366

190

اطلاعیه نھضت آزادی ایران پیرامون جنگ شھرھا، 16 اسفند 1366

197

وجوب یا حرمت شرکت در انتخابات، شرایط انتخابات آزاد و سالم برای مجلس قانونی، 18 اسفند 1366

199

درخواست ملاقات و گفتگو با رھبر انقلاب پیرامون جنگ، 20 اسفند 1366

202

انتخابات انحصاری و محرومیت ملت از مشارکت در آن، 24 اسفند 1366

203