فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 17، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1365

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

پیام نوروزی، فروردین 1365

5

تسلیت به آیت‌الله نجفی مرعشی و آیات عظام به مناسبت درگذشت آیت‌الله شریعتمداری، 19 فروردین 1365

6

نامه به روزنامه اطلاعات پیرامون سخنان آقای موسوی خوئینی‌ھا، 28 فروردین 1365

7

تلگرام نهضت آزادی ایران به سازمان ملل پیرامون تجاوز آمریکا به لیبی، 30 فروردین 1365

10

نامه به روزنامه کیھان پیرامون سخنان آقای سلیمی نماینده میانه، 10 اردیبهشت 1365

11

نامه به آقای موسوی سلیمی نماینده میانه، 10 اردیبهشت 1365

16

جوابیه آقای دکتر اکبر فاضل سرپرست دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران به پیام نوروزی نھضت، 16 اردیبهشت 1365

17

آدم‌ربایی در بھشت‌زھرا ـ نوشته آقای نوری‌زاده، 24 اردیبهشت 1365

18

نامه به رئیس جمهوری در مورد ربودن و ضرب و شتم سران و اعضای نهضت در بھشت‌زھرا، 25 اردیبهشت 1365

19

بیانیه پیرامون آدم‌ربائی در بھشت‌زھرا، 28 اردیبهشت 1365

20

نامه به اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز، 5 تیر 1365

23

نامه به روزنامه رسالت در رابطه با سخنان آقای ناطق نوری، 5 تیر 1365

27

بیانیه پیرامون انتخابات میان‌دوره‌ای «نھضت شرکت نمی‌کند!»، تیر 1365

30

«بحران» تحلیلی پیرامون وخامت اوضاع کشور، تیر 1365

34

نظری بر «گذار اندیشه» کیھان (مصاحبه چاپ نشده مھندس بازرگان پیرامون آزادی بیان و نشر افکار)، مرداد 1365

51

محکومیت و ابراز نفرت از جنایات بمب‌گذاری در قم و میدان فردوسی تھران، 29 مرداد 1365

59

پیام به رھبر انقلاب پیرامون مسئله جنگ، 5 شهریور 1365

60

ھشدار درباره نفت شمال، 27 شهریور 1365

80

تلگرام به رئیس جمھور درباره امنیت نھضتی‌ھا، 2 مهر 1365

83

پاسخ نهضت آزادی ایران به افترائات و اظهارات آقای ھاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ١١/٧/٦٥، 20 مهر 1365

84

مذاکرات مخفیانه با آمریکا «ماجرای کلت و کیک»، 27 آبان 1365

90

بیانیه پیرامون سخنان دادستان کل «دادستان کل و بیدادگری‌ھا»، 10 آبان 1365

102

نامه به فرماندھان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و به مسئولان سیاسی ـ عقیدتی، آبان 1365

106

اطلاعیه دکتر یزدی پیرامون تکذیب شایعات مشارکت در مذاکرات مخفیانه با آمریکا، 10 آذر 1365

109

نامه سرگشاده به رئیس جمھور «آقای رئیس جمھور کدام آزادی؟!»، آذر 1365

111

تکذیب شایعات مجله تایم در مورد مشارکت دکتر یزدی در مذاکرات مخفیانه ایران با آمریکا، 6 دی 1365

115

تراکت کمک به سیلزدگان، آذر 1365

116

اطلاعیه ھمیاری و کمک به ھموطنان سیلزده، 14 دی 1365

117

نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران به جناب آقای رفسنجانی پیرامون جنگ، 3 بهمن 1365

119

نقش اسرائیل در جنگ ایران و عراق، 11 بهمن 1365

124

تلگرام نهضت به دبیرکل سازمان ملل متحد در اعتراض به بمباران جنایت‌بار شھرھا، 14 بهمن 1365

130

بیانیه «کی مقصر است؟ (٢)، اسفند 1365

131

پاسخی به «تحریف‌گران» سلسله مقالات روزنامه جمھوری اسلامی، اسفند 1365

141