فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 16، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1364

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

پیام نوروزی، فروردین  1364

9

نامه به اعضای شورایعالی دفاع پیرامون مسئله جنگ و صلح، 18 فروردین 1364

11

نامه سرگشاده به رئیس جمھوری در مورد جنگ، 5 اردیبهشت 1364

18

تلگرام مھندس بازرگان به حجه‌الاسلام ھاشمی رفسنجانی در مورد جعل اکاذیب، 8 اردیبهشت 1364

22

تلگرام به رئیس جمھوری پیرامون تأمین آزادیھای قانونی برای انتخابات ریاست جمھوری، 17 اردیبهشت 1364

23

اطلاعیه پیراموان بمب‌گذاری در خیابان ناصرخسرو، 24 اردیبهشت 1364

24

تلگرام به دادستان عمومی تھران در مورد فک پلمپ دفتر نھضت، 29 اردیبهشت 1364

25

نامه به مطبوعات در مورد علت عدم تشکیل کنفرانس مطبوعاتی، 31 اردیبهشت 1364

26

بیانیه مطبوعاتی به مناسبت انتخابات ریاست جمھوری، 31 اردیبهشت 1364

27

بیانیه چه باید کرد؟ ٢ (پیرامون مسائل جاری مملکت)، خرداد 1364

30

تلگرام دبیرکل نھضت به آقای رفسنجانی، 12 خرداد 1364

37

مصاحبه با خبرنگار تایم مالی در خلیج فارس، 13 خرداد 1364

38

بیانیه پیرامون نظرخواھی درباره ادامه جنگ در راھپیمایی روز قدس، 18 خرداد 1364

40

تلگرام مھندس بازرگان به آقای ھاشمی رفسنجانی، 23 خرداد 1364

43

پاسخ به مقالات روزنامه جمھوری اسلامی با عنوان «ما را رئیس جمھور کنید»، 27 خرداد 1364

45

اطلاعیه در مورد اعلام جرم علیه روزنامه جمهوری اسلامی، 29 خرداد 1364

53

نامه به دادستانی عمومی تهران و اعلام جرم علیه روزنامه جمهوری اسلامی، 29 خرداد 1364

54

تلاش دولت موقت برای جلوگیری از جنگ تحمیلی، اول تیر 1364

55

توضیحاتی پیرامون مذاکره، آتش بس، صلح

58

نامه به رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری، تیر 1364

75

پاسخ به مقاله «گروه نهضت آزادی ایران به کجا می‌رود؟» در روزنامه جمهوری اسلامی، 10 تیر 1364

80

اطلاعیه در مورد پرتاب بمب آتش‌زا به منزل آقای مهندس توسلی، 12 تیر 1364

93

نامه به وزارت کشور در مورد رفع توقیف دفتر نهضت آزادی، 16 تیر 1364

94

مصاحبه خبرنگار نیوزویک از پاریس با پاسخگوی نهضت آزادی ایران، 25 تیر 1364

95

نامه به رئیس هیئت نظارت بر انتخابات، 26 تیر 1364

97

تلگرام به رئیس دیوان عالی کشور و تقاضای رفع توقیف از روزنامه میزان، 27 تیر 1364

100

تلگرام به دادستان کل کشور و تقاضای رفع توقیف از روزنامه میزان، 27 تیر 1364

101

تلگرام به وزیر کشور در مورد تأمین آزادی و امنیت انتخابات، 27 تیر 1364

102

اطلاعیه شماره ١ پیرامون انتخابات ریاست جمھوری و نام‌نویسی آقای مھندس بازرگان، 30 تیر 1364

103

مصاحبه مھندس بازرگان با روزنامه مای‌نی‌چی ژاپن، 30 تیر 1364

105

برخوردھای اعتقادی (مجادله، دفاع عقیدتی، مراء)، مرداد 1364

107

نامه به روزنامه اطلاعات در مورد مصاحبه با مھندس بازرگان، 6 مرداد 1364

118

تلگرام به مسئولین و درخواست رفع توقیف از روزنامه میزان، 6 مرداد 1364

119

چرا مھندس بازرگان داوطلب ریاست جمھوری شد؟

120

نامه به شورای نگھبان در مورد رد صلاحیت نامزدھای ریاست جمھوری، 9 مرداد 1364

121

اطلاعیه شماره ٢ پیرامون انتخابات ریاست جمھوری (عدم تأیید صلاحیت مھندس بازرگان)، 10 مرداد 1364

123

مصاحبه با روزنامه نیوزویک، 13 مرداد 1364

126

نامه به شورای نگھبان پیرامون انتخابات ریاست جمھوری، 17 مرداد 1364

128

بیانیه پیرامون انتخابات ریاست جمھوری، 17 مرداد 1364

132

پاسخ به سؤالات روزنامه آلمانی، 21 مرداد 1364

138

نامه مھندس بازرگان به روزنامه کیھان در مورد سخنان آیت‌الله خزعلی، 23 مرداد 1364

140

بیانیه پیرامون ارزیابی انتخابات چھارمین دوره ریاست جمھوری، 30 مرداد 1364

145

تلگرام مھندس بازرگان به روزنامه جمھوری اسلامی در مورد مقاله «بازرگان ھمکار سلطنت‌طلبھا»، 31 مرداد 1364

152

اطلاعیه پیرامون سفر مھندس بازرگان به اروپا، 21 شهریور 1364

153

پیام خداحافظی مھندس بازرگان به ایرانیان خارج از کشور در مراجعت از آلمان، 27 شهریور 1364

154

پاسخ به مطالب روزنامه کیھان و جمھوری اسلامی پیرامون مقالات «نھضت آزادی ایران به کجا می‌رود؟» و «با آقای بازرگان و عدهای از اعضای کابینه ایشان»، مهر 1364

155

تلگرام به دکتر روحانی به مناسبت درگذشت عموی ایشان، 6 مهر 1364

179

اطلاعیه به مناسبت حمله به مراسم ٢٨ صفر، 21 آبان 1364

180

پاسخ دکتر یزدی به مقالات روزنامه اطلاعات پیرامون «جنگ تحمیلی و نھضت آزادی»، آذر 1364

182

مھندس بازرگان به دادگستری احضار شد، 3 آذر 1364

202

بعد از انتخابات ریاست جمھوری چه شد و چه باید کرد؟، 5 آذر 1364

203

بیانیه پایان عادلانه جنگ بی‌پایان، 1 دی 1364

218

نامه به روزنامه اطلاعات در مورد مقالات «جنگ تحمیلی و نھضت آزادی»، 15 بهمن 1364

236

اطلاعیه پیرامون فاجعه هوایی اخیر (حمله ھوایی به پرواز داخلی)، 5 اسفند 1362

237

اطلاعیه پیرامون سفر آقای ابراهیم یزدی به خارج از کشور، 9 اسفند 1362

238

تلگرام تسلیت به آیت‌الله حائری، 17 اسفند 1362

239

سخنرانی مھندس بازرگان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب با عنوان «سرگذشت و سرنوشت ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران»، اسفند 1362

240

اعتراض به رئیس جمھوری در مورد حمله مھاجمین به مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی، اسفند 1362

265

قطعنامه ھشتمین کنگره، اسفند 1362

270

بیانیه روزنه‌ھای امید (در زمینه جنگ)، 20 اسفند 1362

280