فهرست مطالب دفترهای آسو، به کوشش عرفان ثابتی شماره 5، اسفند 1398 ایران فرهنگی، به کوشش مهدی جامی

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اول دفتر / مهدی جامی

7

«ایران فرهنگی» مرزهای شناوری دارد مشترک با دیگران / مهدی جامی

13

زبان فارسی و هویت‌های ملی سه‌گانه (ایرانی، تاجیکی، افغانستانی) / گفتگو با داریوش آشوری

27

سنت و سیاست / گفتگو با مهرزاد بروجردی

51

سه نگردد بریشم ار آن را پرنیان خوانی و حریر و پرند / گفتگو با فرزانه خجندی

73

فارسی نقطه‌ی وصل است، نه فصل / عزیز حکیمی

87

بازنمایی ایران در فیلم‌های ایرانی / پرویز جاهد

99

ایران فرهنگی، وطن آنها که در وطن نیستند / ماهرخ غلامحسین پور

119

زنان پیشگام و تأثیرگذار در فرهنگ ایران معاصر / منصوره شجاعی

137

درنگی در واژه‌ی «میهن» / رضا فرخ‌فال

147

نظرخواهی و آگاهی و همبستگی

مهدی جامی / علیرضا آبیز / اسفندیار آدینه / حسن یوسفی اشکوری / عبدالله انوار / شهرنوش پارسی پور / نیره توحیدی / ابوالفضل خطیبی / بهمن ذکی‌پور / شهزاده سمرقندی (نظروا) / مسعود طاهری / آزیتا قهرمان / محمود محقق / فرهاد مهدویان / محمدرضا نیکفر / شبنم طلوعی

155

چگونه می‌توان از «متون معیار» سخن گفت؟ / مهدی خلجی

221