فهرست مطالب دفترهای آسو، شماره 2، آذر 1398 چطور امپراتوری روپرت مرداک جهان را از نو ساخت؟ جاناتان مالر، جیم روتنبرگ، برگردان: معصومه ناصری

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

فصل اول / نفوذ جهانی

 

         - «من همه‌ی فرزندانم را دوست دارم»

9

         - «هیچ وقت از هیچ نخست‌وزیری چیزی نخواسته‌ام»

15

         - «دیکتاتوری رسانه‌ای»

20

         - یک محصول و بنیانگذار فرهمندش

26

         - «این کارها از هیچ دلقکی برنمی‌آید»

34

         - روز استقلال: رستاخیز

41

         - «کار دوران بازنشستگی من»

47

فصل دوم / اختلاف‌های درونی

 

         - بالاترین استاندار در اداره شرکت

53

         - رفقای استرالیایی ترامپ

57

         - تو اکشن دوست داری مگر نه؟

60

         - مردم به تو اعتماد ندارند

64

         - و لاکلان؟

68

         - تو دیگر چنین پسری نخواهی داشت

73

فصل سوم / اسلحه‌ی تازه‌ی فاکس

 

         - خبرت می‌کنم

79

         - «معامله‌ای که برای کشور خوب نیست»

82

         - «فکر می‌کنید ملکوم جان سالم به در می‌برد؟»

86

         - «نه من شرمنده نیستم»

91

         - «من نمی‌توانم بروم»

96

         - به نظرم بهتر از این نمی‌شود

99