فهرست مطالب پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) شماره 32، اسفند 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

انتخابات مجلس سوم را تحریم کنیم!

1

8 مارس روز بین‌المللی زن گرامی باد

1

جنگ بس است

1

بانگ پیکارجویی زندانیان سیاسی را در همه جا بگستریم

1

طرح نظام نوین آموزشی

3

کودکان در زیر لگام دیکتاتورها

3

ذبح شرعی قانون کار در شورای نگهبان

4

گام حقیرانه برای شرکت در المپیک

4

90مین زادروز شاعر، کارگردان و نمایشنامه‌نویس بزرگ آلمان برتولت برشت

5

در ستایش آموختن

5

از میان خبرها و گزارشها

6

برای دختران ممنوع!

6

دختران در رژیم آخوندها

7

مصاحبه پیشگام با رهبران "آکوئی" اتحادیه عمومی دانشجویان السالوادور:

         جنبش هر روز نیرومندتر میشود

8

افغانستان: امیدهای تازه

8

پیروز باد قیام خلق فلسطین

8