فهرست مطالب پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) شماره 25، اول مرداد 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

به مناسبت سومین سال انتشار :

         سخنی با رفقای جوان

1

تشدید بحران و کشاکش در رژیم

1

تشنج در خلیج فارس به سود کیست؟

1

شهریه و مخارج کمرشکن تحصیل

1

پس از اعتصاب قهرمانانه زندانیان سیاسی زندانهای اوین و گوهردشت در اردیبهشت ماه امسال، جلادان رژیم عملیات کینه‌توزانه و انتقام‌جویانه علیه فرزندان قهرمان خلق را تشدید کرده‌اند. جان زندانیان سیاسی در خطر است. مبارزه برای نجات جان مبارزین اسیر را با همه قوا گسترش دهید.

1

دانشگاه در قبضه وابستگان رژیم

3

بحران ورزش، عوامفریبی‌های رژیم

3

اعتصاب در دانشگاه تبریز

4

فاجعه فرهنگی

4

اردوی شکار قربانی

4

از نبرد پیشگام

4

جوانان افغانستان در راه تحقق مشی آشتی ملی

ضمیمه

پانکیسم انحطاط یا اعتراض

5

آنها نمی‌خواهند بجنگند

6

به استقبال هفتادمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر:

         آموزش در اتحاد شوروی

8

کنفرانس جوانان و دانشجویان آسیا و اقیانوسیه

8

کره جنوبی و اعتراضات دانشجویی

8

پیش بسوی 15مین کنگره اتحادیه بین‌المللی دانشجویان

8