فهرست مطالب پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) شماره 18، اول دی 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مرگ بر خمینی، درود بر فدایی

1

به دفاع از زندانیان سیاسی برخیزیم!

1

همدستی خمینی و ریگان را افشاء کنیم

1

جوانان! خمینی برای تهاجم بزرگ و کشتار صدها هزار تن آماده میشود

2

پیام کمیته مرکزی سازمان جوانان پیشگام ایران به ورزشکاران بمناسبت 12 دی، روز ورزش:

         نابود باد بساط ارتجاع و اختناق در محیطهای ورزشی

3

علیه جنگ به پیش!

3

25 درصد "مردود اخلاقی"!

4

پیروزی بزرگ دانشجویان فرانسه

4

کریم کشاورز درگذشت

4

شوروی فاتح المپیاد شطرنج

4

رهنمود به واحدهای قطع ارتباط پیشگام:

         تهاجم دشمن را درهم شکنیم!

5

از میان خبرها و گزارشها

6

از نامۀ یک دانش‌آموز پیشگام

6

بیانیه مشترک سازمانهای دانشجویی ترقی‌خواه کشورهای ایران، ترکیه، عراق و پاکستان

7

در تدارک شانزدهمین سالگرد بنیانگذاری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

8

شرکت سازمان دانشجویان پیشگام ایران در اجلاس اتحادیه بین‌المللی دانشجویان:

         مبارزه برای جهان بدون جنگ

8

شادباش سال نو مسیحی

8

به یاری سیل‌زدگان جنوب بشتابیم

8